PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
21 februari 21 februari

10.00 uur: Vredekerk
Eerste zondag 40-dagentijd
(Her)bevestiging ambtsdragers

N.B.: i.v.m. de corona-maatregelen is deze dienst alleen online mee te vieren.

Voorganger: Ds. R. Zandstra
1e collecte: Kerk en pastoraat - Exploitatie kerk
2e collecte: ZWO/Kerk in Actie - 40-dagencampagne ZWO

Deze zondag is de eerste van de 40-dagentijd, waarin we toeleven naar en ons voorbereiden op het feest van Pasen. De liturgische kleur wordt weer het paars dat past bij inkeer en voorbereiding, de liturgische aanpassingen vallen dit jaar wat minder op omdat we tóch al niet zingen kunnen, maar we bidden een gebed van inkeer in plaats van een kyriegebed met erop volgend glorialied.
Iedere zondag in de 40-dagentijd en ook op witte donderdag, goede vrijdag en Pasen is er een andere liturgische schikking. Samen vormen ze een serie die geïnspi­reerd is op het thema “Ik ben er voor jou” van de 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie. In elke dienst in deze periode staat er een ander werk van barmhartigheid centraal. De basis is steeds een ronde spiegel met daarop een aantal boomstammetjes of stenen en glazen, die samen een open hart vormen. Op deze eerste zondag van de 40-dagentijd is de schikking geïnspireerd op de tekst “Ik was ziek en jullie bezochten mij”. Opzoeken wie ziek is, elkaar niet vergeten in moeilijke tijden, er zijn voor elkaar. In de glazen staan vergeet-mij-nietjes. Tussen de glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg.
We beginnen met jong en oud aan ons project “Levensweg”. Kind op Zondag-hoofdredacteur Erik Idema schrijft: “Jezus ging de weg van het leven, met alle hoogten en diepten die daarbij horen. Maar het was ook een weg naar het leven: zijn verhaal loopt uit op het nieuwe begin van Pasen. Daarmee heeft Jezus ook voor ons een levensweg gebaand.”
Omdat we niet weten hoe alles zich rondom het virus zal ontwikkelen is er een uitwerking voor in de kerk én één voor thuis met “gezinsboekjes” en podcasts met de verhalen voor kinderen. We zien in de kerk iedere week een digitaal spelbord met de weg die Jezus gaat en elke week zetten we zeven stappen op dat spelbord en krijgen zoiets te zien van het verhaal van die week. Zo gaan we stap voor stap op weg naar Pasen.
De kerkenraad heeft besloten dat deze zondag – ondanks de geldende beperkingen – ook de dag is van de eerder twee keer uitgestelde her- en bevestiging van enkele ambtsdragers. We zoeken nog met elkaar naar de best mogelijke manier om hier vorm aan te geven en zijn dankbaar dat mensen zich weer of voor het eerst in onze gemeente beschikbaar stellen. Het afscheid van dhr. Iman Heijboer (ouderling) en mw. Tineke Warning (diaken) stellen we in overleg met hen uit naar een later moment, als het allemaal weer wat persoonlijk kan zijn.
Deze zondag lezen we Marcus 1: 12 – 15, en is het thema “Wat een plek!”. We horen hoe Jezus naar de woestijn gaat en 40 dagen op de proef gesteld wordt door Satan. Er zijn wilde dieren en ook engelen die voor hem zorgen. Zoals dat kan gaan op onze levensweg.

Dit is een dienst zonder bezoekers; alleen zij die een taak hebben in deze dienst zijn aanwezig. Voor hen gelden de voor de Vredekerk vastgelegde coronamaatregelen.
Deze dienst wordt live uitgezonden op internet, via kerkdienstgemist.nl (klik hier voor nadere instructies).
Collectes alleen d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.

terug
 
 
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
Dagmeditatie
PKN
JOP
Kerkplein Soest
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.