PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
24 november 24 november

10.00 uur: Vredekerk

Einde kerkelijk jaar
M.m.v. de Cantorij

Voorgangers: Ds. R. Zandstra en mevr. L. Epping
1e collecte: Kerk en pastoraat - Onderhoud technische installaties
2e collecte: Diaconie - Nationaal Ouderenfonds

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, of gedachteniszondag, noemen we aan het begin van de dienst de namen van hen die ons in het achterliggende kerkelijk jaar zijn ontvallen aan de dood. De ouderling van dienst ontsteekt bij het noemen van hun namen een kaars in de liturgische schikking, en tenslotte nog een kaars voor wie naamloos gestorven zijn. Aansluitend worden eerst de families en vervolgens alle aanwezigen uitgenodigd gedachteniskaarsen te ontsteken aan het licht van de Paaskaars. Ondertussen zingt de cantorij o.l.v. dhr. André Verheus een lied uit Taizé: Jesu le Christ. Ook zingen we in deze dienst weer het lied van de maand, lied 940, “Verberg mij onder uw vleugels” en andere mooi passende liederen. In deze dienst zullen mw. Lieneke Epping en ds. Renske Zandstra samen voorgaan. Het thema van deze dienst is: “Het echte geluk is voor …” en we luisteren naar de woorden van Jezus uit Mattheüs 5: 1 – 12 over wat een mens gelukkig maken kan. Verrassend actuele woorden, in een tijd waarin we vaak heel krampachtig omgaan met geluk en met ongelukkig zijn geen raad weten. Net als met verdriet. Jezus laat ons zien dat ze erbij horen en dat wie dat doorheeft écht gelukkig kan leven.

terug
 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.