PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte diaconie 11 april Collecte diaconie 11 april

Stichting Straatpastoraat Amersfoort

Om het straatpastoraat in Amersfoort mogelijk te maken is de Stichting Straatpastoraat Amersfoort opgericht. De stichting heeft twee (part-time) straatpastores in dienst (cao Protestantse Kerk in Nederland) die vorm en inhoud geven aan de geestelijke zorg voor mensen die op straat leven en/of die in de opvang verblijven. Daarmee vervult de stichting een behoefte waarin eerder niet was voorzien in het pakket aan hulpverlening. Er is een beleidsplan dat kan worden opgevraagd. De stichting is een interkerkelijk initiatief. Kerken die zich hebben verenigd in de Raad van Kerken Amersfoort, maar ook andere Amersfoortse kerken, ondersteunen het werk van de stichting financieel en anderszins. Het straatpastoraat vindt zijn bedding in de christelijke traditie, maar de straatpastores respecteren de religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die zij ont- moeten. Het maatschappelijk klimaat is voor een respectvolle be- jegening van mensen die op straat leven niet bepaald positief te noemen. Veel burgers reageren op de mogelijke komst van een opvangvoorziening voor daklozen en gebruikers met een NIMBY ("Not In My BackYard")-houding. Daklozen worden actief geweerd uit het straatbeeld, tenzij ze een vaste plaats hebben gevonden waar ze de Straatkrant kunnen verkopen. En het politieke beleid staat vooral in het teken van het bestrijden van overlast. Het kerkelijke initiatief tot straatpastoraat in Amersfoort kan ook worden gezien als een signaal tegen deze maatschappelijke ‘verharding’ in. De zorg voor de naaste wordt ons niet politiek opgelegd, maar is een uiting van onze roeping om ieder mens als volwaardig te zien en te benaderen. Daarachter schuilt het verlangen naar een samenleving waarin we elkaar met respect tegemoet treden.

N.B.: u kunt uw gaven alleen geven d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
terug
 
 
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
Dagmeditatie
PKN
JOP
Kerkplein Soest
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.