PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
7 februari 7 februari

10.00 uur: Vredekerk
ZWO-zondag

(Her)bevestiging van ambtsdragers
N.B.: i.v.m. de corona-maatregelen is deze dienst alleen online mee te vieren.

Voorganger: Ds. R. Zandstra
1e collecte: Kerk en pastoraat - Kosten eigen jeugdwerk
2e collecte: ZWO/Kerk in Actie - Bangladesh - Beter bestand tegen water

Vandaag is het een ZWO- zondag, met de nadruk op de W van werelddiaconaat en is de collecte bestemd voor Bangladesh: “Beter bestand tegen het water”. Een passende campagne voor deze zondag, net nadat we op 1 februari jl. de watersnoodramp van 1953 hebben herdacht.
De kerkenraad heeft besloten dat deze zondag – ondanks de geldende beperkingen – ook de dag is van de eerder uitgestelde her- en bevestiging van enkele ambtsdragers. We zoeken nog met elkaar naar de best mogelijke manier om hier vorm aan te geven en zijn dankbaar dat mensen zich weer of voor het eerst in onze gemeente beschikbaar stellen. Het afscheid van dhr. Iman Heijboer (ouderling) en mw. Tineke Warning (diaken) stellen we in overleg met hen uit naar een later moment, als het allemaal weer wat persoonlijk kan zijn.
De lezing zal zijn uit Marcus 1: 29 – 39, waar we horen dat Jezus de schoonmoeder van Simon beter maakt. ’s Avonds komen er nog veel meer zieken naar hem toe, die allemaal genezen worden. De volgende dag probeert Jezus uit te rusten maar iedereen gaat naar hem op zoek.

Dit is een dienst zonder bezoekers; alleen de voorganger, een ouderling en een diaken, de organist, iemand van de leiding van de kinderkring, enkele cantorijleden en de koster zijn aanwezig. Voor hen gelden de voor de Vredekerk vastgelegde coronamaatregelen.
Deze dienst wordt live uitgezonden op internet, via kerkdienstgemist.nl (klik hier voor nadere instructies).
Collectes alleen d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.

terug
 
 
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
Dagmeditatie
PKN
JOP
Kerkplein Soest
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.