PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
AZC-commissie AZC-commissie
Tot september 2018 was er dicht bij de Vredekerk gedurende ruim 4 jaren een asielzoekerscentrum actief. Verscheidene mensen uit dit AZC bezochten regelmatig de Vredekerk. Om deze mensen op een adequate wijze te kunnen opvangen en begeleiden, is er destijds door de kerkenraad een AZC-commissie ingesteld, bestaande uit 4 gemeenteleden. Deze commissie, die inmiddels opgeheven is, had de volgende doelstellingen:
  • Een gastvrije gemeente zijn op zondag, voor, in en na de kerkdiensten.
  • Bij bijzondere diensten en christelijke feesten asielzoekers actief te laten deelnemen aan de dienst door hen de Bijbellezingen in hun eigen taal te laten doen. Er is een bewuste keuze gemaakt om de kerkdiensten niet te vertalen: asielzoekers hebben hun eigen Bijbel of vinden teksten via hun smartphone. Er is geen gemeenschappelijke taal en zij geven zelf aan dat het niet nodig is. “Wij voelen zo wel dat God hier woont”.
  • In voorkomende gevallen voorzien van een document ter ondersteuning van hun asielaanvraag, waaruit hun betrokkenheid bij de kerk blijkt.
  • In voorkomende gevallen een doopverzoek beoordelen en bij een positieve uitkomst het hiervoor ontwikkelde beleid uitvoeren: doopbediening is mogelijk indien een goed voorbereidingstraject afgesproken kan worden, en wanneer er goede communicatie mogelijk is. 
  • Waar mogelijk praktische hulp bieden bij b.v. het regelen van fietsen, vervoer over langere afstanden, hulp bij inrichting van een woning en de daarbij horende verhuizing, e.d.
  • Asielzoekers begeleiden bij de overstap naar een nieuwe woonplaats, om ook daar aansluiting te vinden bij een protestantse (PKN) gemeente.
  • Asielzoekers begeleiden bij de voorbereiding van een afspraak met de advocaat of het gehoord worden door de IND of een rechter (mental coaching).
terug
 
 
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
Dagmeditatie
PKN
JOP
Kerkplein Soest
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.