PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
AZC-commissie AZC-commissie

De AZC-commissie is een uit vier gemeenteleden bestaande, door de kerkenraad ingestelde commissie, die zich inzet voor mensen uit het Asielzoekerscentrum (Kamp van Zeist), die regelmatig onze kerk bezoeken.
De doelstellingen zijn:

  • Een gastvrije gemeente zijn op zondag, voor, in en na de kerkdiensten.
  • Bij bijzondere diensten en christelijke feesten asielzoekers actief te laten deelnemen aan de dienst door hen de Bijbellezingen in hun eigen taal te laten doen. Er is een bewuste keuze gemaakt om de kerkdiensten niet te vertalen: asielzoekers hebben hun eigen Bijbel of vinden teksten via hun smartphone. Er is geen gemeenschappelijke taal en zij geven zelf aan dat het niet nodig is. “Wij voelen zo wel dat God hier woont”.
  • In voorkomende gevallen voorzien van een document ter ondersteuning van hun asielaanvraag, waaruit hun betrokkenheid bij de kerk blijkt.
  • In voorkomende gevallen een doopverzoek beoordelen en bij een positieve uitkomst het hiervoor ontwikkelde beleid uitvoeren: doopbediening is mogelijk indien een goed voorbereidingstraject afgesproken kan worden, en wanneer er goede communicatie mogelijk is. 
  • Waar mogelijk praktische hulp bieden bij b.v. het regelen van fietsen, vervoer over langere afstanden, hulp bij inrichting van een woning en de daarbij horende verhuizing, e.d.
  • Asielzoekers begeleiden bij de overstap naar een nieuwe woonplaats, om ook daar aansluiting te vinden bij een protestantse (PKN) gemeente.
  • Asielzoekers begeleiden bij de voorbereiding van een afspraak met de advocaat of het gehoord worden door de IND of een rechter (mental coaching).
De AZC-commissie is als volgt samengesteld:


     Christina                Floor              Ds.Renske           Hans
    v.d. Heuvel            Verweij             Zandstra            Zijlstra 

 
Zelf vrijwilliger worden Zelf vrijwilliger worden

Wilt u zich zelf als vrijwilliger actief inzetten voor hulp aan vluchtelingen, asielzoekers en/of statushouders? Dit kan op twee manieren:

  1. Via de website van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).
  2. Via de website van het platform Welkom in Zeist/Soesterberg: een breed platform dat alle mogelijke vormen van vrijwilligerswerk t.b.v. bewoners van het AZC en statushouders coördineert.
In het eerste geval raak je als vrijwilliger verbonden aan het COA (met enkele regels en verplichtingen die daar uiteraard bij horen) en in het tweede geval gaat het om een heel breed scala van vraag en aanbod, gecoördineerd door o.a. Gidsnetwerk Zeist. Als kerken zullen wij geen eigen activiteiten of aanbod organiseren maar graag aansluiten bij en verbonden raken met wat er al is. Op het literatuurrek bij de ingang van onze kerk liggen enkele overzichtelijke folders, waarin Corja Menken – Bekius van SAVIZ (St. Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist) en de Raad van Kerken Zeist alles nog eens mooi op een rijtje zet.
Tenslotte: nieuws en actuele informatie over het AZC en de opvang van vluchtelingen vindt u op de websites van de gemeenten Soest en Zeist.

 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkbalans

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.