PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Bij de Kerkdiensten Bij de Kerkdiensten

Zondag 10 april: Palmzondag: Op deze zondag voegen we weer een verhaal toe aan de “slinger van verhalen“ waarmee we met jong en oud toeleven naar het Paasfeest. We lezen uit Johannes 12: 12 – 19, over hoe de mensen Jezus met palmtakken tegemoetkomen als hij naar Jeruzalem gaat. Ze roepen: 
“Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.” Jezus gaat op een ezel zitten, de Farizeeën zien dat ze niks bereikt hebben. “De hele wereld loopt achter hem aan” zeggen ze tegen elkaar. We zingen ervan in het projectliedje en in de schikking staan bij het kruis buxus en/of palmtakjes die aan de intocht herinneren. 

Witte Donderdag 14 april 19.30 uur: Ontroerend, dat we na twee jaar weer als gemeente samen rondom de tafel de Maaltijd van onze Heer kunnen vieren. In 2020 was de kerk deze avond gesloten en in 2021 vierden we met enkel de leden van kerkenraad rond de tafel het Heilig Avondmaal terwijl jullie als gemeente thuis mee konden vieren met de avondmaal-tasjes. Nu dus weer samen, al geven we nog geen schalen en bekers door maar staat voor iedereen een bekertje en een wit papieren cupje met brood op tafel. De diakenen zullen de tafel voor ons dekken in het lege deel van de kerkzaal, zodat er ruimte voldoende is, en er wat afstand gehouden kan worden. De tafel zal in kruisvorm worden neergezet. We lezen deze avond Johannes 13: 1 – 15, over de voetwassing. Aan het einde van de viering maken we samen de tafel leeg, in stilte dragen we de Bijbel, brood, wijn, licht en 12 witte rozen de kerkzaal uit 

Goede Vrijdag 15 april 15.00 uur: Voor het eerst in twee jaar kunnen we gelukkig ook weer de oecumenische momenten met elkaar beleven. Om 15.00 uur zijn we dan ook van harte welkom in de Carolus Borromeuskerk, waar dhr. John van Kempen en ds. Renske Zandstra samen een kruisweg zullen lezen, terwijl kinderen met een lichtje rondgaan langs de staties in de kerk. We brengen ook bloemenhulde bij het kruis. Aan deze viering zal het Gemengd Koor van de parochie o.l.v. dhr. Jan Schuring meewerken. 

Goede Vrijdag 15 april 19.30 uur: “Zijn liefde komen wij opnieuw weer tegen” klinkt het deze avond van het gedenken van het lijden en sterven van Christus in een liedregel. In de oecumenische avondviering brengen enkele tieners een groot kruis de kerkzaal van de Vredekerk binnen en begint vervolgens een dienst van lezingen, bezinnende teksten, muziek en liederen waarin dezelfde voorgangers als ’s middags voor zullen gaan. Er zal in deze dienst samenzang zijn op bekende melodieën, en ook zullen enkele cantores vanuit de parochie de voorzang verzorgen. Jan Meurs zal het orgel en de piano bespelen. We brengen deze avond de kruishulde door lichtjes bij het kruis te plaatsen. We verlaten tenslotte de kerkzaal in stilte. De diaken draagt de gedoofde Paaskaars uit en zal deze bij iemand uit de gemeente brengen. 

Paasmorgen, 17 april: “Droog je tranen“ is het thema van de feestelijke dienst voor jong en oud op de Paasmorgen. We horen het Paasevangelie volgens Johannes, Johannes 20: 1 – 18: nadat Jezus is gestorven gaat Maria van Magdala naar het graf. Ze ziet dat de steen voor het graf is weggehaald en dat het graf leeg is. Jezus leeft! De slinger met verhalen waarmee we naar deze ochtend hebben toegeleefd is vandaag nóg vrolijker geworden en versiert de kerkzaal. Net als een mooie Paasbloemschikking van de hand van mw. Marja Keddeman. Dus we zijn klaar voor het feest! Kinderen brengen de brandende nieuwe paaskaars binnen tijdens een lied over het licht. En we kunnen ook het licht weer doorgeven aan elkaar: met de kaarsjes houden we precies mooi wat afstand tussen ons in. De diaconie heeft dit jaar gekozen voor een eenvoudig model met daarop afgebeeld een klassieke model kruis in de vorm van een P en een X, de letters Chi en Rho. Dit Chi-Rho- kruis (de eerste twee letters van het Griekse Christos ) of Christusmonogram is – naast het kruis en het ichtusteken(vis) – het belangrijkste symbool om Jezus Christus mee aan te wijzen. Daaronder is in een oranje/ geel medaillon een vredesduif afgebeeld.  Op dit moment is nog niet zeker of het lukt, maar we proberen voor deze morgen ook begeleiding door één of twee trompettisten erbij te krijgen. Het zal in elk geval heerlijk zijn om weer met elkaar de Paasliederen te kunnen zingen. Welkom voor jong en oud op het grootste feest van de kerk! 

Zondag 24 april: “De achtste dag“, we lezen op deze “Beloken Pasen“ uit Johannes 20: 19 – 31 dat Jezus aan zijn leerlingen verschijnt. Thomas is er niet bij. Hij zegt dat hij alleen kan geloven als hij de wonden van Jezus ziet. Een week later verschijnt Jezus nog eens en nu is Thomas er wel bij. 

Zondag 1 mei: “Kom van boord!”, we vervolgen de lezingen uit het Johannesevangelie en lezen in hoofdstuk 21: 1 – 14 dat zeven leerlingen van Jezus ’s nachts gaan vissen maar niets vangen. Als het ochtend wordt staat Jezus op de oever. Hij zegt dat ze het net aan de andere kant uit moeten gooien en het raakt helemaal vol. Op de kant heeft Jezus een kolenvuur gemaakt met vis en brood. De leerlingen durven niet te vragen wie Jezus is. Op deze zondag, zo tussen Koningsdag en 4 en 5 mei in, zingen we na de zegen samen lied 708: 1 en 6, het Wilhelmus. Niet als nationalistische deun maar door het zesde couplet als een lied met een diepgelovig verlangen, dat juist in deze dagen weer echt spreekt tot onze ziel: “Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar t’ aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.” 

Zondag 8 mei: “Ik laat je niet alleen “, uit Numeri 27: 12 – 23 lezen we dat Mozes de opdracht krijgt om een hoge berg te beklimmen, zodat hij het beloofde land kan zien liggen. De Eeuwige vertelt hem dat Mozes het land niet zal binnengaan, omdat hij ongehoorzaam is geweest. Mozes stelt Jozua aan als nieuwe leider van het volk. 

Zondag 15 mei: “Dat kun je wel zien!”. We lezen deze morgen uit Johannes 13: 31- 35.  Jezus vertelt zijn leerlingen dat hij nog maar korte tijd bij hen zal zijn. Hij zegt dat ze elkaar moeten liefhebben zoals Hij hen heeft liefgehad. Aan die liefde zal iedereen zien dat ze zijn leerlingen zijn. Tot op vandaag en verder.

terug
 
 
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.