PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Bij de Kerkdiensten Bij de Kerkdiensten

BIJ DE KERKDIENSTEN

N.B. Alles wat hieronder staat geschreven is onder voorbehoud van de persconferentie van 14 december a.s. en de reacties van de PKN ,het CIO  en moderamen en kerkenraad hierop. Ook ontwikkelingen in het begin van 2022 kunnen we nu nog niet voorzien en kunnen gevolgen hebben voor de manier waarop de erediensten gehouden zullen worden. In de online kerkenraad van 8 december jl. is besloten dat een zanggroepje van enkele leden van de cantorij voorlopig weer de gemeentezang zal verzorgen m.i.v. zondag 19 december. ) 

Zondag 19 december a.s.: is het de vierde zondag van de advent en  hopen we een zogenaamde “binnenstebuitendienst” mee te maken, waar de tieners en leiding van de tienerdienst op hun eigen manier met ons willen vieren. Deze dienst zal zondag 12 december, derde advent, worden voorbereid, dus het is nog even afwachten of het ook allemaal lukt. De tienerdienst neemt deze zondag afscheid van dhr. John Schelhaas die jarenlang naast zijn drukke werkzaamheden heeft meegedraaid in de leiding. Het “ plakboek van Lucas “ gaat in deze dienst zéker weer open en we lezen Lucas 1: 57 – 80. Het thema luidt: “ De toon is gezet ” , en dat zal ook terug te zien zijn in de liturgische schikking voor deze zondag, waarin een kind de vier kaarsen zal ontsteken met het licht van de Paaskaars. We horen dat het kind van Elisabeth en Zacharias wordt geboren. De buren willen hem Zacharias noemen, net als zijn vader. Elisabeth en Zacharias laten weten dat hij Johannes moet heten, zoals de engel het heeft gezegd. Op hetzelfde moment wordt de mond van Zacharias geopend en zingt hij een lied voor de Heer: de toon is gezet! 

Eerste Kerstdag, zaterdag 25 december a.s.: Op eerste Kerstdag gaat het “plakboek van Lucas “ opnieuw open en horen we uit Lucas 2: 1 – 20 dat Jezus wordt geboren in Bethlehem. Maria wikkelt hem in doeken en legt hem in een voederbak, want in de herberg is geen plaats. Voor herders in het veld gaat de hemel open, zij horen een bijzonder bericht en gaan meteen op weg naar de stal. We beluisteren dit bericht op een bijzondere manier, in de vorm van het gezongen “ Evangelie van Kerstmis “ , met tekst van Jannet Delver en muziek van Tom Lowental. Onze gastorganist dhr. Gerrit van Vembde heeft dit samen met dhr. Piet Klandermans, mw. Geraldine Sebek – Klandermans en nog twee cantorijleden verder ingestudeerd, nadat de repetities met de cantorij en het Vredekerk Music Ensemble stilgelegd moesten worden. We verheugen ons ook enorm op de Kerstmusical van de kinderen van de kinderkring, die zij de afgelopen adventsweken na afloop van de kerkdiensten hebben ingestudeerd en onlangs opgenomen: “ Het plakboek van geluk “ . Welkom – online of in de kerkzaal - op weer een bijzondere Kerstmorgen voor oud en jong!

Zondag 26 december a.s., tweede Kerstdag: Het thema is op deze bijzondere zondag: “ Ken jij hem? ” We lezen verder uit het evangelie volgens Lucas, Lucas 2: 22 – 40. Jozef en Maria nemen Jezus mee naar de tempel in Jeruzalem. Daar woont Simeon, die weet dat Jezus de Messias is. Ook de oude Hanna herkent in Jezus het kind dat werd verwacht. Naast de vier adventskaarsen brandt nu ook de Kerstkaars, die gisteren in de liturgische schikking is ontstoken. 

Zondag 2 januari 2022 a.s.: Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar wordt het verhaal verteld uit Mattheüs 2: 1 – 12, en is het thema: “ Weet jij het?” Nadat Jezus geboren is in Bethlehem, komen er wijzen uit het Oosten naar Jeruzalem. Zij hebben een ster zien opgaan waardoor ze weten dat er een koningskind geboren is. Maar waar is het kind? Koning Herodes weet van niets, maar een oude profetentekst wijst hen verder de weg. 

Zondag 9 januari a.s.: “ Wat is jouw antwoord?” is het thema. Vanaf nu hernemen we de lezingen uit het evangelie volgens Johannes, en deze morgen lezen we Johannes 1: 9 – 34. Vanuit Jeruzalem worden priesters en Levieten naar Johannes de Doper toegestuurd, om te onderzoeken wie hij is. Johannes verklaart dat hij niet de Messias is. Hij is een stem die roept in de woestijn. Ook vertelt hij dat Jezus het lam van God is, dat de zonde van de wereld wegneemt. 

Zondag 16 januari a.s.: “ Het beste komt nog “, zo luidt het thema op deze zondag, waarop we de lezing uit het evangelie volgens Johannes vervolgen. In hoofdstuk 2: 1  -12 horen we hoe bij een bruiloftsfeest in Kana de wijn op raakt. Jezus verandert water in de beste wijn. Het is zijn eerste wonderteken. We nemen deze zondag afscheid van enkele ambtsdragers, beide diaken, en verwelkomen er in elk geval ook één. Elders lezen jullie meer daarover. 
Als het gaat om de ambten, taken en werkzaamheden die er in onze gemeente te doen zijn dan kan dat gevoel van “ tekort “, dat het “ op “ raakt er ook zijn, net als toen in Kana met de wijn. Vertrouwen wij er ook op, dat de aanwezigheid van Jezus in ons midden onze situatie ten goede kan veranderen? Dat ons water goede wijn kan worden? Ons tekort… tegoed? 

Zondag 23 januari a.s.: Vandaag is het eenheidszondag, de afsluiting van de week van gebed voor eenheid 2022. Het thema in deze gebedsweek is: Licht in het duister. Christenen vanuit de hele wereld staan stil bij de ster van Bethlehem. Kerken uit het Midden – Oosten kozen het thema n.a.v. Mattheüs 2, en Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken vertelt: 
“ Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze week van gebed voor eenheid doen. Wereldwijd bidden deze week miljoenen christenen om eenheid. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.” Op welke manier deze oecumenische dienst dit jaar gehouden kan worden is nu nog niet te zeggen. Het oorspronkelijke plan is een gezamenlijke dienst, om 10.30 in de Caroluskerk; maar het kan evengoed weer een op twee locaties gehouden viering worden, met een bericht over en weer dat ons met elkaar verbindt. 

terug
 
 
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
Gemeenteprofiel
Predikantenprofiel
Werkplan
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.