PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Bij de Kerkdiensten Bij de Kerkdiensten

LITURGISCHE SCHIKKINGEN 40-DAGENTIJD

Een bescheiden schikking deze 40-dagentijd, rondom een zogeheten gaffelkruis of crux decussata, een latijns kruis waarbij de twee armen schuin omhoog gericht zijn als een mens die zijn armen uitsteekt in wanhoop, in lijden. Deze kruisvorm komt voor op kazuifels, de mantel voor priesters en voorgangers. We zien elke zondag dit kruis met de uitgestrekte armen: een Y-vormig boomstammetje, in het bos gevonden na storm Eunice. Op de eerste zondag een kruikje en wat wierookstokjes met mirregeur, die we aan zullen steken en die passen bij het verhaal van de zalving van Jezus met het oog op zijn begrafenis. De tweede zondag enkele korenhalmen passend bij de lezing over de graankorrel die moet sterven om vrucht te dragen. De derde zondag sluiten we aan bij de woorden uit de profeet Jesaja die Johannes laat klinken als hij vertelt hoe Jezus de helper van God is. Bij het kruis staat een eenvoudige loot van een struik, net zo onopvallend of misschien wel onooglijk als de lijdende knecht van de Heer. Op de vierde zondag liggen er druiven bij het kruis, passend bij de lezing over de ware wijnstok. De vijfde zondag lezen we uit wijsheidsboek Spreuken, en dus ligt er een klein wijsheidsboekje bij het kruis. En de zesde zondag zullen er Palmtakjes verwijzen naar Palmzondag en de intocht in Jeruzalem.

Zondag 6 maart is het de eerste zondag van de 40-dagentijd, de voorbereidingstijd voor het grootste feest van de Kerk, het Paasfeest. De liturgische kleur is paars en de liturgie is wat meer ingetogen, zonder gezongen klein en groot gloria, een gebed van inkeer en een gesproken Onze Vader. We beginnen met jong en oud aan het project “Klaar voor het feest?” Er zal elke zondag iets worden toegevoegd aan een slinger die in de kerkzaal hangt, en we zingen ook steeds eencouplet van het projectliedje “Een slinger van verhalen”. We zullen dit deze zondag met elkaar aanleren. De Schriftlezing is Johannes 11: 55 - 12: 11, waar we horen hoe Maria de voeten van Jezus zalft met kostbare olie. Judas vraagt of het geld dat zij aan die olie heeft uitgegeven niet beter aan de armen had kunnen worden besteed. Maar Jezus vertelt dat Maria dit gedaan heeft voor de dag van zijn begrafenis. Aan de armen denken we deze zondag evengoed want we zijn afgelopen as- woensdag begonnen met elkaar vasten, te sparen en in te zamelen voor ons doel “Kansen voor jongeren in een achterstandswijk in Libanon.” Hier zullen we deze eerste zondag ook een filmpje over zien. We hopen op een mooie ingetogen 40-dagentijd, waarin we langzaam toegroeien naar het feest, en ons er voorzichtig in verheugen dat dan de Paaszang weer uitbundig kan zijn.

Zondag 13 maart is het de tweede zondag van de 40-dagentijd en vervolgen we het project “Klaar voor het feest?” als we lezen uit Johannes 12: 20 - 36. Een paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren, willen Jezus graag zien. Jezus vertelt over een graankorrel, die moet sterven om vrucht te dragen. Zo zal het ook met hem gaan.

Zondag 20 maart is het de derde zondag van de 40-dagentijd en vervolgen we het project “Klaar voor het feest?” als we lezen uit Jesaja 53: 1 - 11a en Johannes 12: 37 - 50. Johannes vertelt over Jezus. Als hij goed wil uitleggen wie Jezus is kan hij woorden gebruiken die de profeet Jesaja heeft opgeschreven over de helper van God. Die helper is kwetsbaar en wordt door de mensen uitgelachen. Toch is hij degene die de mensen helpt.

Zondag 27 maart is het de vierde zondag van de 40-dagentijd en vervolgen we het project “Klaar voor het feest?” als we lezen uit Johannes 15: 1 - 8, over Jezus die de ware wijnstok is.

Zondag 3 april is het de vijfde zondag van de 40-dagentijd en vervolgen we het project “Klaar voor het feest?”. We lezen uit Spreuken 1: 20 - 33. Het gaat over de Wijsheid, die in de straten en op de pleinen haar stem laat horen. “Luister toch naar mij” roept ze. Maar de mensen luisteren niet, waardoor ze zelf ongelukkig worden. Wie naar de Wijsheid luistert hoeft niet bang te zijn voor het kwaad.

ds. Renske Zandstra

terug
 
 
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.