PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Maatregelen i.v.m. coronavirus Maatregelen i.v.m. coronavirus
Het coronavirus houdt de gemoederen wereldwijd, maar zeker ook in Nederland, enorm bezig. Het virus verspreidt zich razendsnel. Ook in Nederland zien we dat het aantal besmettingen in rap tempo toeneemt. Vanuit de PKN wordt, i.o.m. het RIVM, al enige tijd geadviseerd hoe gemeenten met het risico van besmetting kunnen omgaan en welke maatregelen genomen kunnen worden.
In de afgelopen weken waren er al enkele maatregelen van kracht:
  • Geen handen schudden
  • Bij het avondmaal alleen drinken uit de kleine bekertjes.
Op 12 maart heeft de rijksoverheid een aantal verregaande landelijke maatregelen afgekondigd. Eén van die maatregelen is het niet door laten gaan van bijeenkomsten van 100 personen of meer. De PKN en ook de Classis Utrecht adviseren daarom om kerkdiensten niet door te laten gaan. Ook wanneer het kerkdiensten betreft waar minder dan 100 aanwezigen zijn. Zij achten het risico voor met name de zwakken van gezondheid en voor de ouderen te groot.
Het moderamen heeft op vrijdag 13 maart opnieuw overlegd over de te nemen maatregelen.

Besloten is om voor de komende 4 weken, de kerkdiensten niet door te laten gaan. Het betreft dus de diensten op 15, 22 en 29 maart en 5 april.

Naast de diensten zijn ook de andere geplande activiteiten besproken. Het volgende is in overleg met de betrokkenen besloten:
  • Het Samen Eten aan het eind van de maand gaat niet door.
  • Het oefenen met de Cantorij en het Projectkoor gaat niet door.
  • De Violenactie op zaterdag 21 maart gaat wel door.
  • V.w.b. de bijeenkomst van de Open Deur gespreksgroep op 18 maart: de deelnemers zijn gemaild en de beslissing over al dan niet doorgaan wordt in onderling overleg genomen, met respect voor ieders inbreng.
  • Vergaderingen van het moderamen en de kerkenraad gaan wel door.
Het niet kunnen bijwonen van de kerkdiensten is een gemis. Op de website van de PKN zijn initiatieven te zien om toch diensten te kunnen meemaken.
(zie https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/de-liturgie-gaat-door-kerk-zijn-in-tijden-van-corona/ )
Hier zijn meerdere mogelijkheden genoemd om online diensten te volgen. Ook wordt op zondag 15 maart door de EO op NPO 2 om 09.20 uur een dienst uitgezonden met ds. René de Reuver.
Ook zal Renske voor zondag 15 maart een meditatie maken die op de website geplaatst zal worden.
Als kerkenraad zijn we verantwoordelijk voor het wel en wee van onze gemeente. We beseffen allen dat de maatregelen zeer ingrijpend zijn, maar ook onontkoombaar zijn.
Laten we uitzien naar betere tijden!

Ter informatie:
De richtlijnen van de PKN zijn te vinden op: De informatie van het RIVM is te vinden op: Informatie van de GGD is te vinden op: Alle genoemde maatregelen gelden tot maandag 6 april. Wij houden u op de hoogte van eventuele aanpassingen in het beleid.

Het moderamen van de kerkenraad,
Jaap van den Hoek (voorzitter)
Ds. Renske Zandstra
Bart van Walderveen (scriba)
terug
 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl

Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.