PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Coronamaatregelen Coronamaatregelen
I.v.m. de coronacrisis zijn er een aantal maatregelen getroffen, zoals omschreven in onderstaande artikelen. Het betreft maatregelen rondom de volgende activiteiten:
  • Kerkbezoek
  • Toegang tot en gebruik van het het gebouw
  • De collectes
  • Uitzending van de kerkdiensten op internet (streaming)
 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Vanwege de maatregelen i.v.m. het coronavirus, zijn er van half maart tot half juli 2020 geen kerkdiensten geweest. De kerkdiensten zijn op 12 juli jl. weer hervat, tot 20 december met een beperkt aantal bezoekers, vanaf 20 december t/m 30 mei 2021 zonder kerkgangers, steeds met inachtneming van de geldende corona-maatregelen door een ieder die gebruik maakt van de Vredekerk. De diverse maatregelen zijn vastgelegd in het Gebruiksplan van de Vredekerk. In dit plan wordt aangegeven hoe we, als we de kerk gebruiken, de geldende regelgeving uitvoeren. Enkele praktische punten hieruit zijn:
⦁    Mensen die corona(verschijnselen) hebben, worden verzocht thuis te blijven.
⦁    Registratie van de aanwezigen is verplicht. In geval van een calamiteit kan de GGD de lijst opvragen om contactonderzoek te doen. De lijst wordt na 4 weken vernietigd.
⦁    Voor registratie gebruiken we het systeem van vooraanmelding. D.w.z. dat men zich voor het bijwonen van een dienst (als dat al mogelijk of toegestaan is) dient aan te melden, bij voorkeur per e-mail (info@pknsoesterberg.nl) of eventueel telefonisch (06-48317023). De lijst van vooraanmeldingen wordt gebruikt voor aanwezigheidscontrole door de coördinator. 
⦁    Gedurende de periode 20 december 2020 t/m 30 mei 2021 zijn er geen bezoekers toegestaan bij de kerkdiensten. Buiten deze periode bedraagt het maximaal toegestane aantal bezoekers 50. Dit houdt in:
      - Degenen die zich aanmelden nadat het aantal van 50 is bereikt, worden geïnformeerd, dat zij de dienst helaas niet kunnen bezoeken en worden verwezen naar de online dienst.
      - Bezoekers, die zich niet aangemeld hebben, worden alleen toegelaten als het maximum van 50 nog niet bereikt is.
⦁    Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht mits er 1.5m afstand wordt gehouden. 
⦁    Het ontsmetten van de handen bij binnenkomst is verplicht.
⦁    De 1,5 meter afstand moet gewaarborgd zijn, behalve tussen kinderen onderling of tussen leden uit één gezin.
⦁    Iedereen wordt door een coördinator in de kerk naar een door de coördinator aan te wijzen zitplaats geleid.
⦁    De liederen na de preek mogen weer door de gemeente meegezongen worden. 
De zang vóór de preek wordt nog verzorgd door enkele leden van de Cantorij.
⦁    Ook collecteren tijdens de dienst is niet toegestaan. M.i.v. zondag 4 juli zal er bij de uitgang van de kerk weer fysiek gecollecteerd worden. Kijk voor een alternatieve mogelijkheid hieronder bij het artikeltje "Collectes".
⦁    Vervoer voor ouderen is helaas nog niet beschikbaar.
 
Toegang tot en gebruik van het gebouw Toegang tot en gebruik van het gebouw
Voor de maatregelen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van het gebouw is, zoals door de overheid vereist, een gebruiksplan opgemaakt, waarin nauwkeurig de van toepassing zijnde maatregelen en restricties zijn omschreven.
 
Collectes Collectes
I.v.m. de corona-maatregelen kan er in de kerk niet gecollecteerd worden, wel zal m.i.v. de dienst van 4 juli bij de uitgang van de kerk weer fysiek gecollecteerd worden. Degenen die de kerkdienst online volgen, kunnen niet deelnemen aan de collecte. Daarom is er nu de mogelijkheid om uw gaven te geven d.m.v. een bankoverschrijving naar de volgende bankrekeningen t.n.v. PG Soesterberg:
  • Voor de 1e collecte (Kerk): NL56 RABO 0373 7047 39
  • Voor de 2e collecte (Diaconie): NL52 RABO 0375 2539 98
Door het gebruik van één nummer voor meerdere doeleinden kunt u bij het overboeken een waarschuwing krijgen. Deze kunt u zonder problemen negeren.
De collectedoelen worden tijdens de dienst genoemd/getoond. U vindt ze ook - met uitgebreide informatie - op deze website bij het overzicht van de collectedoelen.
 
Kerkdiensten online Kerkdiensten online
Vanaf 19 juli 2020 worden de zondagse diensten uitgezonden op internet. door kerkdienstgemist.nl. Om een dienst te volgen, hoeft u alleen het volgende te doen:
- Start op de pc, tablet of smartphone waarop u de dienst wilt bekijken, de internet browser op.
- Roep in de browser https://kerkdienstgemist.nl/stations/2156-Vredekerk op.
- Kies de uitzending die u wilt volgen.
De live uitzending start om 9.50 uur met de mededelingen zoals die op de beamer staan.
Aansluitend, aan het einde van de dienst, volgen nog een keer de collectedoelen t.b.v. het digitaal collecteren.
Desgewenst kunt u de dienst ook later bekijken of nog eens terugkijken.
U kunt eventueel ook van hieruit direct naar de Vredekerk op kerkdienstgemist.nl springen. Dat doet u door op het hiernaast afgebeelde logo te klikken.
 
 
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
Dagmeditatie
PKN
JOP
Kerkplein Soest
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.