PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Coronamaatregelen Coronamaatregelen
I.v.m. de coronacrisis zijn er een aantal maatregelen getroffen, zoals omschreven in onderstaande artikelen. Het betreft maatregelen rondom de volgende activiteiten:
  • Kerkbezoek
  • Toegang tot en gebruik van het het gebouw
  • De collecten
  • Uitzending van de kerkdiensten op internet (streaming)
 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Vanwege de maatregelen i.v.m. het coronavirus, zijn er vanaf half maart geen kerkdiensten meer geweest. Inmiddels zijn de maatregelen dusdanig versoepeld, dat de kerkdiensten op 12 juli jl. weer hervat zijn. Wel moet rekening gehouden worden met de geldende corona-maatregelen. Daardoor zijn de diensten wat anders zijn dan gebruikelijk. De diverse maatregelen zijn vastgelegd in het Gebruiksplan van de Vredekerk. In dit plan wordt aangegeven hoe we, als we de kerk gebruiken, de geldende regelgeving uitvoeren. Enkele praktische punten hieruit zijn:
⦁    De 1,5 meter afstand moet gewaarborgd zijn, behalve tussen kinderen onderling of tussen leden uit één gezin. Dat betekent dat er maar een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig kan zijn.
⦁    Mensen die corona(verschijnselen) hebben worden verzocht thuis te blijven.
⦁    Registratie van de aanwezigen is verplicht. In geval van een calamiteit kan de GGD de lijst opvragen om contactonderzoek te doen. De lijst wordt na 4 weken vernietigd.
⦁    Voor registratie gebruiken we het systeem van vooraanmelding. D.w.z. dat men zich voor het bijwonen van een dienst dient aan te melden, bij voorkeur per e-mail (info@pknsoesterberg.nl) of eventueel telefonisch (06-48317023). De lijst van vooraanmeldingen wordt gebruikt voor aanwezigheidscontrole door de coördinator.
⦁    Iedereen wordt door een coördinator in de kerk naar een door de coördinator aan te wijzen zitplaats geleid.
⦁    Het ontsmetten van de handen bij binnenkomst is verplicht.
⦁    Tijdens de dienst is gemeentezang niet toegestaan, daarom zullen enkele cantorijleden o.l.v. cantor/organist André Verheus af en toe de liederen zingen.
⦁    Ook collecteren tijdens de dienst is niet toegestaan. Kijk voor de alternatieve mogelijkheden hieronder bij het artikeltje "Collecten".
⦁    Vervoer voor ouderen is helaas nog niet beschikbaar.
 
Toegang tot en gebruik van het gebouw Toegang tot en gebruik van het gebouw
Voor de maatregelen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van het gebouw is, zoals door de overheid vereist, een gebruiksplan opgemaakt, waarin nauwkeurig de van toepassing zijnde maatregelen en restricties zijn omschreven.
 
Collecten Collecten
Gedurende de tijd dat de kerkdiensten niet door konden gaan, boden we de mogelijkheid aan om uw gaven te geven d.m.v. een digitale collecte. Vanaf 12 juli worden er weer kerkdiensten gehouden, zij het met beperkingen vanwege de regelgeving rond corona. Eén van die beperkingen is dat er nog niet in de kerk gecollecteerd zal worden. Daarom blijft de mogelijkheid om toch uw gaven te geven d.m.v. een "digitale collecte" voorlopig bestaan. De betaling vindt plaats d.m.v. iDeal. De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) heeft ons geholpen om dit mogelijk te maken.
Vanaf 12 juli wordt ook het collecterooster weer gevolgd. De collectedoelen worden tijdens de dienst genoemd/getoond. U vindt ze ook - met uitgebreide informatie - op deze website bij het overzicht van de collectedoelen.  
Wilt u gebruik maken van de digitale collecte, dan vindt u hier de instructies.
Wilt u of kunt u geen gebruik maken van de digitale collecte, dan is het ook nog mogelijk uw gift over te maken naar bank­rekeningnummer NL56 RABO 0373 7047 39 t.n.v. PG Soesterberg, ook weer o.v.v. het collectedoel.
N.B.: Dit is een nummer, dat voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. Vermeld daarom bij het overmaken het collectedoel, zodat uw bijdrage bij het juiste doel te­recht komt. Door het gebruik voor meerdere doeleinden kunt u bij het overboeken een waarschuwing krijgen. Deze kunt u zonder problemen negeren.
 
Kerkdiensten online Kerkdiensten online
Vanaf 19 juli worden de zondagse diensten uitgezonden op internet. Om een dienst te
volgen, hoeft u alleen het volgende te doen:
- Start op de pc, tablet of smartphone waarop u de dienst wilt bekijken, de internet browser op.
- Roep https://kerkdienstgemist.nl/stations/2156-Vredekerk op.
- Kies de uitzending die u wilt volgen.
De live uitzending start om 9.50 uur met de mededelingen zoals die op de beamer staan.
Aansluitend, aan het einde van de dienst, volgen nog een keer de collectedoelen t.b.v. het digitaal collecteren.
Desgewenst kunt u de dienst ook later bekijken of nog eens terugkijken.
 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl

Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.