PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Diaconie Diaconie

Het college van diakenen is een groep vrijwilligers die aandacht besteden aan maatschappelijke zaken en problemen in de wereld, veraf en dichtbij. Zij bestemmen hiervoor collecten, waarvoor de doelen meestal aangedragen worden door Kerk in Actie.
Z.W.O. (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk) valt onder de paraplu van de diaconie maar functioneert zoveel mogelijk zelfstandig.

Onderstaand een overzicht van de "dagelijkse" activiteiten van de diaconie:

  • Vertegenwoordiging in de Z.W.O.-commissie.
  • Oog hebben voor elkaar en de medemens. Ondersteuning geven d.m.v. bloemen, een bezoekje, kaarten met verjaardagen, enz. Bovendien wordt er met Kerst een kerstgroet verzorgd in de vorm van een Bijbelse dagkalender en een persoonlijke wens en wordt er met Pasen een paasgroet verzorgd in de vorm van een kaart met een gedicht of een wens.
  • De diaconie bereidt de vieringen van het Heilig Avondmaal voor.
  • Eén maal per jaar wordt er een nieuwjaarsbijeenkomst voor alleenstaanden en 70+ers georganiseerd, samen met de leden van het pastoraatsteam. De mensen krijgen een maaltijd aangeboden en een ontspannende avond.
  • Aanvragen voor hulpverlening worden zorgvuldig beoordeeld en zomogelijk wordt geprobeerd de nood te lenigen d.m.v. verwijzing of eventueel een lening of een gift.
  • De diaconie verzorgt zelf de publicaties over de diaconale collecten in het kerkblad Kerk Onderweg en op de website.

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie:
stuur een e-mail naar .

terug
 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.