PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Joop Lijftogt Joop LijftogtWaar ben je geboren?

“Ik ben in Zeist geboren en heb op de Tollenslaan gewoond.”

Vertel eens wat over je jeugd en familie?
“Ik heb nog een oudere broer en een jongere zus. Mijn vader was timmerman en mijn moeder deed het huishouden en hield van muziek. Zij zong solo en speelde op ons orgel. Dus: de appel valt niet ver van de boom.”

Opleiding en beroep?
“Ik heb de lagere school en het middelbaar onderwijs in Zeist gevolgd. Daarna heb ik een opleiding voor wooninrichting en binnenhuisarchitect gevolgd. Ik heb gewerkt bij Grasmayer, een klassieke meubelzaak, in Utrecht. Door de recessie in 1983 ging het niet meer goed in de branche en ben ik aan een omscholing begonnen. Dat was een behoorlijke omschakeling. Ik heb Praktijdiploma Boekhouding en MBA gedaan en ben bij Tarkett (vloerbedekking) gaan werken tot mijn pensioen.”

Huidige familiesituatie?
“Ik heb Lien leren kennen door wederzijdse vrienden en collega’s. We hebben een jaar verkering gehad en zijn toen gaan trouwen in Meppel, waar Lien woonde. Ds. van Boven, voormalig predikant in Soesterberg, is de hele dag bij de trouwerij geweest. We zijn op de Anth. van Leeuwenhoeklaan gaan wonen. Lien werkte in Apeldoorn als hoofd op de kinderafdeling en heeft na het huwelijk al heel snel geïnformeerd bij Ziekenhuis de Lichtenberg, of ze personeel nodig hadden. Ze kon gelijk beginnen op de Intensive Care afdeling. Het ziekenhuis was voor haar bekend, aangezien ze daar haar verpleegkundige opleiding al voor het huwelijk had afgerond. Later heeft zij in Zonnegloren Soest/Baarn op de kinderafdeling gewerkt. In 1976 is onze tweeling geboren: Dineke en Magda. We waren, en zijn er nog steeds, er heel erg blij mee! Dineke is veel en ernstig ziek geweest, maar de mooie dingen overheersen.”

Belangrijke gebeurtenissen in je leven?
“Onze trouwdag was een heel mooie en belangrijke gebeurtenis Ook de geboorte van onze tweeling en de geboorte van de kleinkinderen. De ziekte van Dineke was een heel ingrijpende gebeurtenis. We hebben in die tijd veel steun gehad van ds. Denekamp en ds. Bas Nawijn. Wat ik ook heel belangrijk vind, is dat ik twee keer een onderscheiding heb ontvangen van het hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland. Toen ik 25 jaar organist was kreeg ik een zilveren- en toen ik 40 jaar organist was een gouden draaginsigne.”

Heb je hobby’s?
“Muziek komt op de eerste plaats. Gezamenlijke hobby’s zijn: fietsen, kamperen en op de kleinkinderen passen. Lien en ik zitten beiden in het bestuur van de Protestants Christelijke Ouderenbond. We verzorgen daar het lief en leed in de vorm van een bloemetje bij verjaardagen en ziekten.”

Vertel eens wat over je functie als organist en dirigent?
“Toen ik 10 jaar was ben ik op orgelles gegaan. Ik ben organist geworden op mijn 19e jaar. Mijn opleiding voor organist en dirigent heb ik gevolgd op de muziekschool van het Conservatorium in Utrecht. Ik ben in 1959 begonnen als organist en dirigent bij de Johannesstichting (nu Abrona). In 1967 ben ik organist geworden in de Hoeksteen bij ds. van Boven. Adrie Okker volgde mij op bij Sterrenberg (Abrona). Per 1 juli jl. was ik 45 jaar organist. In 1999 gingen de Hoeksteen en de Gereformeerde Kerk fuseren en waren we met twee organisten. Ik had toen om de week vrij en kreeg toen de gelegenheid om ook bij andere kerken te gaan functioneren als organist. Onder andere bij de Ger. Kerk Vrijgemaakt in Driebergen, Ned. Ger. Kerk in Zeist, PKN in Tienhoven en de Luthers Kapel in Zeist. Verder ben ik dirigent geweest in Amerongen en daar nam ik altijd mensen uit Soesterberg mee naar toe. Mevr. Pranger was er daar één van. Zij zong graag solo. Ook was ik dirigent in Den Dolder en van het S’ berg seniorenkoor. Ook leuk om te vertellen is dat ik orgel speelde in Oostenrijk. We gingen 20 jaar lang naar Oostenrijk op vakantie naar Sankt Wolfgang. De kerk die we daar bezochten had een vrouwelijke organist. Zij had een hotel en in de zomermaanden had zij het daardoor  erg druk. Toen de dominee hoorde dat ik organist was vroeg hij of ik tijdens de kerkdienst wilde spelen en zo is het al die jaren gegaan. We hebben nog altijd contact met deze dominee.”

Wat is voor jou een belangrijke tekst uit de Bijbel of een lied wat je mooi vindt?
“Het lied: ”Samen in de naam van Jezus” uit de Evangelische bundel. (Red. Toen we na afloop van dit interview samen naar de kerk zijn gegaan om een foto van Joop te maken achter het orgel, hebben we het lied samen gezongen.) Verder vind ik de tekst uit Johannes 3 vers 16: “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem geloofd, niet verloren ga, maar eeuwige leven hebbe.” heel mooi en eigenlijk de belangrijkste.”

Wat geeft het naar de kerk gaan je voor je zelf?
“Ik vind het fijn om mee te werken aan de eredienst, door de gemeentezang te ondersteunen. Ook vind ik het heel fijn om alleen in de kerk te oefenen. Ik zou het niet graag missen.”

Wat vind je een mooie manier om het geloof door te vertellen?
“In Zeist wordt de Middagpauzedienst gehouden in het gebouw van het Leger des Heils. Elke donderdag van 12.40 - 13.10 uur. Eén keer in de drie weken speel ik daar op het orgel tijdens deze dienst. Iedereen mag daar binnenlopen en alle dominees van verschillende kerken gaan daar voor. Dat vind ik een mooie manier om het geloof door te vertellen.”

Wat is je verlangen voor de toekomst? Voor jezelf en voor de gemeente?
“Voor mijzelf dat het geloof doorgaat. Dat de kinderen en de kleinkinderen hun geloof vast mogen houden. De kerk voedt je en geeft warmte af net als een kolenkachel. De gemeenteleden zijn de kooltjes in de kachel. Als je zelf niet kunt zingen, zing dan toch maar mee. Al doe je het maar voor je buurman of buurvrouw. Voor de kerk zou ik graag willen dat we de liturgie wat aanpassen, om het levendig te houden. Ik heb daar veel ideeën over, omdat ik natuurlijk in veel kerken diensten meemaak. Ik hoop dan ook dat er een liturgiecommissie ingesteld wordt. Misschien een goed idee om dat te doen als het nieuwe liedboek wordt gelanceerd.”
terug
 
 
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
 
Externe links
Dagmeditatie
PKN
JOP
Kerkplein Soest
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.