PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Vanwege de maatregelen i.v.m. het coronavirus, zijn er van half maart tot half juli 2020 geen kerkdiensten geweest. De kerkdiensten zijn op 12 juli jl. weer hervat, tot 20 december met een beperkt aantal bezoekers, vanaf 20 december zonder kerkgangers, steeds met inachtneming van de geldende corona-maatregelen door een ieder die gebruik maakt van de Vredekerk. De diverse maatregelen zijn vastgelegd in het Gebruiksplan van de Vredekerk. In dit plan wordt aangegeven hoe we, als we de kerk gebruiken, de geldende regelgeving uitvoeren. Enkele praktische punten hieruit zijn:
⦁    Mensen die corona(verschijnselen) hebben, worden verzocht thuis te blijven.
⦁    Registratie van de aanwezigen is verplicht. In geval van een calamiteit kan de GGD de lijst opvragen om contactonderzoek te doen. De lijst wordt na 4 weken vernietigd.
⦁    Voor registratie gebruiken we het systeem van vooraanmelding. D.w.z. dat men zich voor het bijwonen van een dienst (als dat al mogelijk of toegestaan is) dient aan te melden, bij voorkeur per e-mail (info@pknsoesterberg.nl) of eventueel telefonisch (06-48317023). De lijst van vooraanmeldingen wordt gebruikt voor aanwezigheidscontrole door de coördinator. 
⦁    Gedurende de periode 20 december 2020 t/m 18 april 2021 zijn er geen bezoekers toegestaan bij de kerkdiensten. Buiten deze periode bedraagt het maximaal toegestane aantal bezoekers 30. Dit houdt in:
      - Degenen die zich aanmelden nadat het aantal van 30 is bereikt, worden geïnformeerd, dat zij de dienst helaas niet kunnen bezoeken en worden verwezen naar de online dienst.
      - Bezoekers, die zich niet aangemeld hebben, worden alleen toegelaten als het maximum van 30 nog niet bereikt is.
⦁    Voor bezoekers van de kerkdiensten geldt het dringende advies om bij het binnengaan van de kerk een mondkapje te dragen. Eenmaal aangekomen op de aangewezen zitplaats, kan het af. Bij het verlaten van de kerk geldt het omgekeerde: mondkapje dragen vanaf de zitplaats tot het verlaten van de kerk. U dient zelf voor een mondkapje te zorgen.
⦁    Het ontsmetten van de handen bij binnenkomst is verplicht.
⦁    De 1,5 meter afstand moet gewaarborgd zijn, behalve tussen kinderen onderling of tussen leden uit één gezin.
⦁    Iedereen wordt door een coördinator in de kerk naar een door de coördinator aan te wijzen zitplaats geleid.
⦁    Tijdens de dienst is gemeentezang niet toegestaan, daarom zullen enkele cantorijleden o.l.v. cantor/organist André Verheus af en toe de liederen zingen. Gedurende de periode 17 januari t/m 18 april 2021 is echter geen enkele vorm van zang toegestaan. Ook het bespelen van blaasinstrumenten wordt afgeraden.
⦁    Ook collecteren tijdens de dienst is niet toegestaan. Kijk voor een alternatieve mogelijkheid hieronder bij het artikeltje "Collectes".
⦁    Vervoer voor ouderen is helaas nog niet beschikbaar.
terug
 
 
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
Dagmeditatie
PKN
JOP
Kerkplein Soest
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.