PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
WELKOM WELKOM
Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Soesterberg. Ons kerkgebouw is de Vredekerk, Gen. Winkelmanstraat 101. Er is iedere zondag, uitzonderingen daargelaten, om 10.00 uur een kerkdienst. Klik voor meer informatie op één van de onderwerpen in de menu-lijst aan de linkerkant. Contact-informatie vindt u hier.
 
De kerk is weer open! De kerk is weer open!
Vanwege de maatregelen i.v.m. corona, zijn er vanaf half maart geen kerkdiensten meer geweest. Inmiddels zijn de maatregelen dusdanig versoepeld, dat kerkdiensten weer mogelijk zijn. Wel moet rekening gehouden worden met de geldende corona-maatregelen. Daardoor zullen de diensten wat anders zijn dan gebruikelijk. De diverse maatregelen zijn vastgelegd in een “Gebruiksplan” van de Vredekerk. In het artikeltje “Maatregelen i.v.m. coronavirus – Gebruiksplan Vredekerk” hieronder kunt u er meer over lezen.
De eerste kerkdienst zal gehouden worden op zondag 12 juli, de slotzondag van het seizoen. Voorganger is onze eigen predikant. Uit de Bijbel luisteren we naar het verhaal van de zaaier en de weg van het zaad, uit Matteüs 13: 1-9 en 18: 18-23.
In deze dienst zullen we ook terugblikken op de afgelopen periode en zullen enkele gemeenteleden hun persoonlijke ervaringen er over vertellen. Feitelijk is deze zondag ook een Startzondag, het begin van ons kerk-zijn in de anderhalvemeter-modus. 
Helaas is gemeentezang nog niet mogelijk, maar een 4-tal cantorijleden zal onder leiding van André Verheus de liederen zingen.
Vanaf nu zullen we voor de collectes het gebruikelijke collecterooster weer volgen. In de kerk zal nog niet gecollecteerd worden, maar u kunt uw giften via de inmiddels welbekende “digitale collecte” geven.
De collectedoelen zijn:
1.    CvK -  Kerk en Pastoraat: Onderhoud kerkgebouw.
2.    Diaconie - Stichting Het Vergeten Kind.
Een uitgebreide beschrijving vindt u hier.
Wilt u / wil jij bij deze dienst aanwezig zijn, meld u/je dan aan via info@pknsoesterberg.nl (voorkeur) of eventueel per telefoon (06-48317023). Houd er rekening mee dat u op eigen gelegenheid naar de kerk moet komen. Vervoer voor ouderen is helaas nog niet beschikbaar.
 
Pastorale brief "Een teken van leven" nr. 17, 10 juli 2020 Pastorale brief "Een teken van leven" nr. 17, 10 juli 2020
We leven in een verwarrende tijd: het coronavirus trekt diepe sporen in de samenleving, misschien ook wel bij onszelf of in onze omgeving, we kunnen of mogen elkaar niet meer ontmoeten, de kerk moest gesloten worden en het pastorale werk kwam vrijwel stil te liggen. Om toch gestalte te geven aan onze verbondenheid en u op de hoogte te houden, publiceren we wekelijks een pastorale brief met de titel "Een teken van leven". Klik hier om de laatste versie te openen. Oudere versies zijn nog beschikbaar in de ‘Downloads’ sectie.
Omdat de kerkdiensten vanaf 12 juli weer doorgang gaan vinden en de diensten vanaf 19 juli gestreamd worden, sluiten we op 17 juli af met een laatste pastorale brief. Daarna zal Kerk Onderweg, mogelijk in een nieuwe vorm, weer gaan verschijnen.
 
Maatregelen i.v.m. coronavirus – Gebruiksplan Vredekerk Maatregelen i.v.m. coronavirus – Gebruiksplan Vredekerk
Voor het gebruik van het kerkgebouw is vanwege de regelgeving een Gebruiksplan verplicht. In dit plan wordt aangegeven hoe we, als we de Vredekerk weer gaan gebruiken, de geldende regelgeving uitvoeren. Omdat we vanaf 12 juli weer kerkdiensten gaan houden, is er een Gebruiksplan opgesteld.
Enkele praktische punten hieruit zijn:
⦁    De 1.5 meter afstand moet gewaarborgd zijn, behalve tussen kinderen onderling of tussen leden uit één gezin. Dat betekent dat er maar een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig kan zijn.
⦁    Mensen die corona(verschijnselen) hebben worden verzocht thuis te blijven.
⦁    Registratie van de aanwezigen is verplicht. In geval van een calamiteit kan de GGD de lijst opvragen om contactonderzoek te doen. De lijst wordt na 4 weken vernietigd.
⦁    Voor registratie gebruiken we het systeem van vooraanmelding. De lijst van vooraanmeldingen wordt gebruikt voor aanwezigheidscontrole door de coördinator.
⦁    Iedereen wordt door een coördinator in de kerk naar een zitplaats geleid.
⦁    Het ontsmetten van de handen bij binnenkomst is verplicht.
Klik hier om het gebruiksplan te openen.
 
Giften voor het streamen van onze kerkdiensten Giften voor het streamen van onze kerkdiensten
Als alles volgens plan verloopt zullen vanaf 19 juli onze kerkdiensten via internet uitgezonden gaan worden, zodat gemeenteleden die verhinderd zijn of om gezondheidsredenen niet de dienst kunnen bijwonen, nu en in de toekomst de mogelijkheid geboden wordt om via internet toch een beetje in ons midden te zijn. Hiervoor was een investering nodig van ca. € 3.500. De kerkenraad roept hiervoor uw hulp in en vraagt u om specifiek voor dit doel een ruimhartige gift te doen. U doet toch ook mee? Kijk hier voor meer informatie.
 
Collecte Collecte
Gedurende de tijd dat de kerkdiensten niet door konden gaan, boden we de mogelijkheid aan om uw gaven te geven d.m.v. een digitale collecte. Vanaf 12 juli zullen er weer kerkdiensten gehouden worden, zij het met beperkingen vanwege de regelgeving rond corona. Eén van die beperkingen is dat er nog niet in de kerk gecollecteerd zal worden. Daarom blijft de mogelijkheid om toch uw gaven te geven d.m.v. een "digitale collecte" voorlopig bestaan. De betaling vindt plaats m.b.v. iDeal. De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) heeft ons geholpen om dit mogelijk te maken.
Vanaf 12 juli zal ook het collecterooster weer gevolgd worden. De collectedoelen worden bij de informatie van de betreffende dienst genoemd. U kunt ze ook nalezen in de pastorale brief voorafgaand aan de dienst en t.z.t. ook weer in Kerk Onderweg. Een overzicht van de collectedoelen voor de komende weken vindt u ook hier op de website. 
Wilt u gebruik maken van de digitale collecte, dan vindt u hier de instructies.
Wilt u of kunt u geen gebruik maken van de digitale collecte, dan is het ook nog mogelijk uw gift over te maken naar bank­rekeningnummer NL56 RABO 0373 7047 39 t.n.v. PG Soesterberg, ook weer o.v.v. het collectedoel.
N.B.: Dit is een nummer, dat voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. Vermeld daarom bij het overmaken het collectedoel, zodat uw bijdrage bij het juiste doel te­recht komt. Door het gebruik voor meerdere doeleinden kunt u bij het overboeken een waarschuwing krijgen. Deze kunt u zonder problemen negeren.
 
Nieuw fotoalbum Nieuw fotoalbum
Onlangs is er een nieuw fotoalbum aan deze website toegevoegd, waarin een aantal mooie beelden van de kleurterkerk op 28 juni 2020, de eerste na de periode waarin dat ten gevolge van de corona-maatregelen niet mogelijk was. 
Klik hier om direct naar het fotoalbum te springen. U kunt er natuurlijk ook naar toe navigeren via het menu links op deze pagina.
 
Jaarthema 2019/2020 "Een goed verhaal" Jaarthema 2019/2020 "Een goed verhaal"
Het jaarthema voor 2019/2020 luidt "Een goed verhaal". Het nieuwe jaar is gestart met een feestelijke startdienst op 8 sept. 2019 met als thema "Uitgekozen". Centraal hierin stond het verhaal uit 1 Samuel 16: 1 - 13, over hoe de profeet Samuel op zoek moet naar een opvolger voor koning Saul, die niet aan zijn bestemming beantwoordt.
Het nieuwe jaarthema wordt vorm gegeven door een mooie themaposter die ons het hele jaar zal herinneren aan het thema.
Na de dienst werden er, onder het genot van koffie met slagroomsoesjes, vanuit de ‘sprekershoek’ in de ontmoetingsruimte een aantal bij het thema passende activiteiten aangekondigd, zoals bij elkaar thuis een spel spelen, vrijwilligersavond, escape room, boekbespreking en wijn proeven. U hoort er in de loop van het seizoen meer van.
 
Fotoalbums en films Fotoalbums en films
De in mei 2018 ingevoerde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verbiedt het om duidelijk herkenbare beelden van personen zonder hun schriftelijke toestemming openbaar te maken. Daardoor waren we genoodzaakt om fotoalbums en films van diverse activiteiten en bijzondere diensten van deze website te verwijderen. Wilt u helpen ze terug te krijgen? Klik dan hier.
 
Ruimte huren? Ruimte huren?
De Vredekerk heeft uitgebreide mogelijkheden v.w.b. de huur van ruimten voor diverse doeleinden, zoals vergaderingen, symposia, uitvoeringen, recepties, feestjes, e.d.
lees meer »
 
Wie biedt zich aan? Wie biedt zich aan?
Om alle activiteiten te kunnen organiseren wil de werkgroep E-missie graag uitbreiden met een aantal nieuwe enthousiaste leden.
lees meer »
 
Vele handen maken licht werk Vele handen maken licht werk
In onze gemeente zijn heel veel vrijwilligers actief, op allerlei gebied. Toch zijn er nog een paar hiaten. Kijk daarom ook eens hier.
 
De preek De preek
Wilt u nog eens rustig de preek van een onlangs gehouden dienst nalezen? U vindt deze hier, maar u kunt ook op 'Downloads' klikken in het menu aan de linkerkant. Een andere mogelijkheid is: type het woord preek in in het zoekveld rechtsboven in het scherm en klik dan op de loep ernaast.
 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl

Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.