PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Kerkdiensten

Kerkdiensten

Onderstaand een overzicht van de kerkdiensten in de komende tijd. Kijk voor meer informatie rondom de kerkdiensten hier.

Gedurende de tijd dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus van kracht zijn, dient u rekening te houden met de volgende voorwaarden als u een dienst wilt bijwonen (zie voor een volledig overzicht het hoofdstuk 'Coronamaatregelen' :

  • U moet zich van tevoren aanmelden, bij voorkeur per e-mail aan info@pknsoesterberg.nl of eventueel telefonisch (06-48317023). Bij aankomst wordt dit gecontroleerd, de gegevens worden na 4 weken vernietigd.
  • Er worden maximaal 30 bezoekers toegelaten.
  • Als u corona heeft, of verschijnselen die daar op lijken (zoals verkoudheid, grieperig, koorts, kortademigheid) mag u de dienst niet bijwonen.
  • Dringend advies: mondkapje dragen vanaf het binnenkomen in de kerk tot aan de zitplaats en omgekeerd.
  • U dient 1,5 m afstand te bewaren tot de andere bezoekers, tenzij het leden uit hetzelfde huishouden betreft.
  • Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten.
  • U wordt door een coördinator naar een door hem/haar aan te wijzen plaats begeleid.
  • Samenzang is niet toegestaan.
  • Na de dienst is er geen gelegenheid tot koffiedrinken.
  • Vervoer per auto naar de kerk is voorlopig niet beschikbaar.

Voor de kleintjes onder de basisschoolleeftijd kan er op verzoek oppas geregeld worden. Daarnaast is er voor deze groep een speelgoedkist met "stil" speelgoed beschikbaar in de kerkzaal. Kijk voor meer informatie hier.

Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er, behalve tijdens de schoolvakanties, iedere zondag kinderkring, geleid door één van de leden van een groep vrijwilligers.

Tieners kunnen om de twee weken terecht in een tienerdienst, die parallel aan de gewone dienst gehouden wordt - mits er een modus gevonden wordt waarbij voldaan wordt aan de eisen van coronamaatregelen. Ook deze dienst wordt geleid door enkele vrijwilligers.

 
24 januari 24 januari

10.00 uur: Vredekerk
Eenheidszondag

Voorganger: Ds. R. Zandstra
1e collecte: Oecumene
2e collecte: Raad van kerken

Dit is een oecumenische dienst in het kader van de Week van gebed voor eenheid. I.v.m. de coronamaatregelen worden er echter aparte diensten gehouden in de Vredekerk (aanvang 10.00 uur, geen bezoekers, online uitzending) en in de Caroluskerk (aanvang 10.30 uur, max. 30 bezoekers).
Voorganger in de Vredekerk: ds. R. Zandstra, in de Caroluskerk: dhr. J. v. Kempen.

Voor de Vredekerk geldt:
Dit is een dienst zonder bezoekers; alleen de voorganger, een ouderling en een diaken, de organist, iemand van de leiding van de kinderkring en de koster zijn aanwezig. Voor hen gelden de voor de Vredekerk vastgelegde coronamaatregelen.
Deze dienst wordt live uitgezonden op internet, via kerkdienstgemist.nl (klik hier voor nadere instructies).
Collectes alleen d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.

 
31 januari 31 januari

10.00 uur: Vredekerk
N.B.: i.v.m. de corona-maatregelen is deze dienst alleen online mee te vieren.

Voorganger: Ds. C. Bregman (Soest)
1e collecte: Kerk en pastoraat - Kosten kerkdiensten
2e collecte: Diaconie - Hart voor Soest / Soesterberg

Dit is een dienst zonder bezoekers; alleen de voorganger, een ouderling en een diaken, de organist, iemand van de leiding van de kinderkring en de koster zijn aanwezig. Voor hen gelden de voor de Vredekerk vastgelegde coronamaatregelen.
Deze dienst wordt live uitgezonden op internet, via kerkdienstgemist.nl (klik hier voor nadere instructies).
Collectes alleen d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.

 
7 februari 7 februari

10.00 uur: Vredekerk
(Her)bevestiging en afscheid van ambtsdragers
N.B.: i.v.m. de corona-maatregelen is deze dienst alleen online mee te vieren.

Voorganger: Ds. R. Zandstra
1e collecte: Kerk en pastoraat - Kosten kerkdiensten
2e collecte: ZWO/Kerk in Actie - Bangladesh - Beter bestand tegen water

We nemen op deze zondag afscheid van enkele ambtsdragers, anderen worden herbevestigd in het ambt en we verheugen ons er op een nieuwe diaken te mogen bevestigen. Alles binnen de geldende maatregelen uiteraard.

Dit is een dienst zonder bezoekers; alleen de voorganger, een ouderling en een diaken, de organist, iemand van de leiding van de kinderkring, enkele cantorijleden en de koster zijn aanwezig. Voor hen gelden de voor de Vredekerk vastgelegde coronamaatregelen.
Deze dienst wordt live uitgezonden op internet, via kerkdienstgemist.nl (klik hier voor nadere instructies).
Collectes alleen d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.

 
 
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
Dagmeditatie
PKN
JOP
Kerkplein Soest
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.