PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Kerkdiensten

Kerkdiensten

Onderstaand een overzicht van de kerkdiensten in de komende tijd. Kijk voor meer informatie rondom de kerkdiensten hier.

Bent u slecht ter been en heeft u vervoer naar de kerk nodig? Laat het even weten aan één van de kerkenraadsleden of stuur een e-mail naar en het wordt geregeld.

Bij bijzondere diensten (b.v. Pasen, school- en kerkdienst, Kerst, etc.) is er voor de kleintjes tot de basisschoolleeftijd een crèche, geleid door twee gemeenteleden. Tijdens de overige diensten is er voor deze groep een speelgoedkist met "stil" speelgoed beschikbaar in de kerkzaal. Kijk voor meer informatie hier.

Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er, behalve tijdens de zomervakantie, iedere zondag kinderkring, geleid door één van de leden van een groep vrijwilligers.

Tieners kunnen om de twee weken terecht in een tienerdienst, die parallel aan de gewone dienst gehouden wordt in één van de ruimtes in de Vredekerk. Ook deze dienst wordt geleid door enkele vrijwilligers.

Na de dienst is er in de ontmoetingshal gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie te drinken.

 
21 oktober 21 oktober

10.00 uur: Vredekerk

Voorganger: ds. C. 't Lam (Amersfoort)
Collecte: Noodhulp aan Sulawesi (giro 555). Eén rondgang, de opbrengst wordt verdubbeld door CvK en diaconie.

De Bijbellezingen zijn Psalm 115: 1 - 9, Marcus 1: 16 - 20 en Efeziërs 4: 1 en 2.

 
28 oktober 28 oktober

10.00 uur: Vredekerk

Nationale Bijbelzondag

Voorganger: ds. A. Plantinga (Amersfoort)

1e collecte: Nederlands Bijbelgenootschap
2e collecte: Kerk in Actie - De kerk als goede buur

We horen uit Marcus 10: 46 – 52 over de genezing van de blinde Bartimeüs, die niet allen hem verandert, maar iedereen die erbij is.

 
4 november 4 november

10.00 uur: Vredekerk

ZWO-zondag
Viering Heilig Avondmaal


Voorganger: ds. R. Zandstra

1e collecte: Kerk en pastoraat - Afdrachten predikanten
2e collecte: Kerk in Actie - Inheemse bevolking Brazilië

We willen met jong en oud de Maaltijd van onze Heer vieren, in de vorm van een lopende viering. Voor deze zondag staat Marcus 12: 18 – 27 op het leesrooster, waar een sadduceeër naar Jezus gaat en zegt dat het koninkrijk van de hemel niet kan bestaan. Hij komt met een bizar voorbeeld over een vrouw die met zeven mannen getrouwd geweest is. Met wie is deze weduwe in de hemel getrouwd? Jezus geeft creatief antwoord.

 
4 november - Kleuterkerk 4 november - Kleuterkerk

10.00 uur: Vredekerk

Korte viering voor kinderen t/m 8 jaar van 12.00 - 13.00 uur in de Caroluskerk, o.l.v. pastor Wies Sarot. Dit keer staan we stil bij het 5 jarig bestaan van de kleuterkerk.

 
11 november 11 november

10.00 uur: Vredekerk

Dankdag

Voorganger: prof. dr. J. Bloemendal

1e collecte: Kerk en pastoraat - Benodigdheden na de dienst
2e collecte: Kerk in Actie - Perspectief voor (ex-)gedetineerden

Het is het dankdag voor gewas en arbeid en ZWO-zondag met de nadruk op de Z van zending. We lezen deze zondag Marcus 12: 28 – 34, waar een Schriftgeleerde Jezus naar het grootste gebod vraagt. Het gaat om… de liefde.

 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkbalans

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.