PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
ZWO-commissie ZWO-commissie

ZWO staat voor: Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking. De ZWO-commissie is een onder de paraplu vande diaconie werkende commissie, die de gemeente bewust wil maken van de taak van de kerk om wereldwijd diaconaal en missionair bezig te zijn.
Tot de vaste activiteiten horen het inspirerend en betrokken invullen van de vier ZWO-diensten per jaar, het organiseren van de verkoop van wereldwinkelproducten en aandacht vragen voor het belangrijke werk van Kerk in Actie, in het bijzonder in de adventstijd en de 40-dagentijd, waarin we ons extra bewust zijn van de wereld waarin wij leven.
De ZWO-commissie is als volgt samengesteld:
Corry van Ginkel, Piet v.d. Hoeven, Monie Verheus, Hans Zijlstra.
Wilt u meer weten of heeft u een opmerking: stuur een e-mail naar zwo@pknsoesterberg.nl


  Corry v. Ginkel    Monie Verheus        Hans Zijlstra

 
Spaar- of deeldoosjes Spaar- of deeldoosjes

Het begrip “deeldoosjes” of ‘’spaardoosjes’’ is wellicht niet bij een ieder van u bekend. Toch is het iets wat al jaren lang door o.a. de ZWO bij u onder de aandacht wordt gebracht. Ooit, in zeg maar vervlogen tijden, werd het begrip “Gast aan Tafel” binnen de kerk geïntroduceerd. Het was feitelijk een actie van wat nu heet Oxfam Novib en deze actie had als doel een potje o.i.d. op tafel te zetten bij iedere maaltijd en daar werd dan een kleine geldelijke bijdrage in gedaan, net zoveel als de maaltijd per persoon kostte. Eén keer per jaar werden deze doosjes/potjes ingeleverd en het totaal ging naar de verschillende hulporganisaties waaronder ook Kerk in Actie.
“Gast aan Tafel “ bestaat nog steeds, maar Kerk in Actie heeft zich daar los van gemaakt en heeft de afgelopen jaren een eigen initiatief hierin ontwikkeld, denk aan de 15 cents-actie rondom Kinderen in de Knel. Naast deze 15 cents actie zijn de DEELDOOSJES door Kerk in Actie omarmd. De meeste ZWO ‘s in Nederland delen binnen de kerken jaarlijks deeldoosjes uit rond Pinksteren en een jaar later kunnen deze door gemeenteleden weer worden ingeleverd. Het is uiteraard de bedoeling deze doosjes zo vol mogelijk met munt-/papiergeld in te leveren. Ook onze ZWO doet aan de uitdeling en inzameling mee. De opbrengst gaat uiteraard naar Kerk in Actie die het op hun beurt keurig verdelen over: ZENDING, WERELDDIACONAAT en NOODHULP.
 
 
Kledinginzameling Kledinginzameling

Iedere eerste zaterdag van de maand staat er 's morgens naast de papiercontainer achter de Vredekerk (Gen. Winkelmanstraat 101) ook een container, waarin nog bruikbare kleding kan worden gedeponeerd. Deze kleding is bestemd voor de stichting Dorcas Hulp Nederland in Woudenberg, waar een groot depot van Dorcas is gevestigd. De kleding wordt daar gesorteerd en naar Oost Europa en Afrika verstuurd. Het moge duidelijk zijn dat het uiteindelijk bestemd is voor de allerarmsten in die landen. Op deze manier draagt de gemeente van de Vredekerk iets bij aan de grote nood in sommige landen.

 
Brillen en mobieltjes Brillen en mobieltjes

Brillen en oude mobieltjes zijn nog steeds welkom. De brillen neemt de familie Keddeman mee naar Sri-Lanka, wat zij regelmatig bezoeken. Ze geven daar de armste mensen weer "beter zicht"!
Oude mobieltjes leveren we in en die brengen dan weer geld op (tot € 3,50 per stuk). In de garderobe van de Vredekerk staat een mand, waar u de mobieltjes en brillen in kunt doen.
 
 
Postzegels en prentbriefkaarten Postzegels en prentbriefkaarten

We sparen al jaren postzegels en kaarten t.b.v. het zendingswerk van Kerk in Actie (80 %) en de Gereformeerde Zendingsbond (20 %) en het brengt nog steeds veel geld op (van alle kerken samen in 2016 bijna € 30.000).
Alle postzegels en enveloppen met postzegels zijn welkom alsmede oude onbeschadigde ansichtkaarten. Extra geld leveren dubbele vouwkaarten op van b.v. Anton Pieck, Rien Poortvliet, Anne Geddes, enz.
Uw bijdrage blijft dus van harte welkom! U kunt ze altijd kwijt in de Vredekerk in de daarvoor bestemde doos in de garderobe.

 
Vacature Vacature

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Voor informatie over het werk van de ZWO-groep kunt u een e-mail sturen aan zwo@pknsoesterberg.nl.

 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
Gemeenteprofiel
Predikantenprofiel
Werkplan
 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.