PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Vacatures Vacatures

Hier vindt u een aantal vacatures voor vrijwilligers in onze gemeente. Heeft u interesse of wilt u informatie, een e-mailtje naar is voldoende.

 
Ouderling-kerkrentmeester Ouderling-kerkrentmeester

Sinds begin 2019 is er geen vaste voorzitter meer van het College van Kerkrentmeesters in de kerkenraad en is dit college ook niet meer vertegenwoordigd in de kerkenraad. Dit is uiteraard een ongewenste situatie. Uitbreiding is zeer gewenst. Wij zoeken m.n. iemand die goed thuis is in financiële administratie. Ziet u mogelijkheden? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar .

 
Bediening geluid en beamer Bediening geluid en beamer

Er is een tekort aan mensen bij het bedienen van de geluidsinstallatie en de beamer tijdens uitvaartdiensten. Denk jij dat jij samen met een paar andere mensen dit tekort kunt opheffen, dan horen we dat graag. Meld je bij de beheerder, Boet Smit, of één van de kerkenraadsleden of stuur een e-mail naar .

 
PR PR

We zoeken iemand voor de PR, met name rond Kerst. Als iedereen al heel druk is, moet er veel naar buiten worden gecommuniceerd, o.a. voor publicatie in de krant. Ben jij iemand die dit zou willen oppakken dan horen we dat graag. Meld je bij één van de kerkenraadsleden of stuur een e-mail naar .

 
Lid ZWO-groep Lid ZWO-groep

In de ZWO-groep is al langer tijid een vacature. Wie wil de ZWO-groep komen versterken? Het is geen “vergaderclub”, maar we proberen de vier ZWO-diensten per jaar inspirerend en betrokken in te vullen, wereldwinkelproduct-verkoop te organiseren en aandacht te vragen voor het belangrijke werk van Kerk in actie. In het bijzonder in de adventstijd en de 40-dagentijd, waarin we ons extra bewust zijn van de wereld waarin wij leven.
De ZWO-groep bestaat uit: Corry van Ginkel, Pieter van der Hoeven, Hans Zijlstra, Monie Verheus en ds. Renske Zandstra. Neem gerust eens contact met één van hen op!
Kijk voor meer informatie hier.

 
Klussers Klussers

Naast pastorale en diaconale werkers in onze gemeente, die de gemeente levend houden, dient ook het kerkgebouw te worden onderhouden. Om de onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden, worden diverse werkzaamheden in eigen beheer door vrijwilligers uitgevoerd. Denk b.v. aan:

- schilderen van het houtwerk, zowel binnen als buiten
- reinigen van dakgoten en ramen
- vervangen van defecte lampen
- kleine reparaties van voorkomende defecten;
- vervangen van oude stopverf
- veiligheidsramen opnieuw kitten
- fietsenstalling schilderen
- aanleggen veiligheidsverlichting
- meterkast vernieuwen

Veel van deze werkzaamheden worden uitgevoerd op van te voren geplande zaterdagochtenden door het bestaande onderhoudsteam, dat momenteel uit zes gemeenteleden bestaat.
Dit lijkt misschien ruim voldoende, maar niet iedereen is op ieder moment voor iedere klus inzetbaar. Er is dan ook dringend behoefte aan uitbreiding van dit team. Wie wil helpen?
Heeft u vragen, wilt u meer weten of wilt u meteen aan de slag, neem contact op met de coördinator, Giljam de Koning of stuur een e-mail naar

 
Kerkbegeleiders cliënten Abrona Kerkbegeleiders cliënten Abrona

Wie wil zich beschikbaar stellen om één maal in de vijf tot zes weken mensen op te halen op hun woonafdeling om dan samen naar de kerk te gaan en hen na de dienst weer terug te brengen?
Er is echt dringend behoefte aan vrijwilligers! Te weinig cliënten kunnen nu gebruik maken van de kerkdienst. Misschien ook iets voor de wat oudere jeugd of voor onze 20-plussers?
Voor informatie kunt u contact opnemen met Tineke Klandermans of een e-mail sturen aan .

 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.