PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte kerk en pastoraat 4 juni Collecte kerk en pastoraat 4 juni

Kosten Pastoraat

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van het pastoraat te dekken. Hieronder valt o.a. declaraties voor gereden kilometers naar ziekenbezoek etc. Deze collecte wordt van harte aanbevolen om het pastoraat de toerustingen te kunnen geven die zij nodig achten voor hun functie binnen de kerk.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.

 
Collecte diaconie 4 juni Collecte diaconie 4 juni

Stichting INLIA Foundation/Charter van Groningen

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofs- gemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Onze missie is bevorderen van rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood. We zijn een landelijke organisatie, opgericht en gevestigd in de stad Groningen. Het aanvankelijke kleine bureau is inmiddels uitgegroeid tot vijf stichtingen met diverse activiteiten en projecten. Samen tellen de stichtingen zo’n 50 beroepskrachten, een vijftal stagiaires en meer dan 100 vrijwilligers. Alle INLIA stichtingen zijn onafhankelijk. We bestaan van particuliere giften en bijdragen van kerken en diaconale fondsen. Ons werk wordt al gedurende vele jaren structureel ondersteund door Kerk in Actie. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
Collecte kerk en pastoraat 11 juni Collecte kerk en pastoraat 11 juni

Kosten Beheer en Administratie

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de kosten beheer en administratie. Er zijn diverse administratieve kosten, hierbij moet u denken aan o.a. de ledenadministratie, software voor de beamer, telefoonkosten, bankkosten, etc. die wij moeten maken om als kerk te kunnen functioneren. Met deze collecte kan een deel van het gat worden gedicht en wordt derhalve van harte aanbevolen.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
Collecte Diaconie 11 juni Collecte Diaconie 11 juni

Bloemengroet diaconie

Iedere zondag wordt er een bos bloemen gebracht naar een persoon en/of gezin vanuit onze kerk. Dit kan zijn omdat men ziek is of voor een speciale gebeurtenis, zowel voor vreugde of verdriet, maar ook gewoon als groet vanuit onze gemeente. Wij willen dit mooie gebaar blijven doen en vragen u dit doormiddel van uw gift te ondersteunen.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
Collecte kerk en pastoraat 18 juni Collecte kerk en pastoraat 18 juni

Kosten kerkdiensten

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van de zondagse erediensten deels te dekken. Denk hierbij aan de kosten voor een organist. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.

 
Collecte diaconie 18 juni Collecte diaconie 18 juni

Stichting Present Soest

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij bieden de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor een dagdeel of voor langere tijd. Present Soest werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in Soest samen. Vanuit onze eigen christelijke motivatie geloven wij dat het goed is om te delen van wat we ontvangen hebben. Present wil kerken en kringen helpen om via vrijwilligers- werk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen over de eigen kerkmuren

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.

 
Collecte kerk en pastoraat 25 juni Collecte kerk en pastoraat 25 juni

Instandhouding Erediensten

Naast de vrijwillige bijdrage en verhuur van ons kerkgebouw zijn de inkomsten uit onze collectes van essentieel belang om onze kerkgemeente in stand te houden. Uw bijdrage maakt het mede mogelijk dat wij als gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.

 
Collecte Diaconie 25 juni Collecte Diaconie 25 juni

KiA - Werelddiaconaat Colombia; Perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela

Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. Met steun van Kerk in Actie begeleidt de Colombiaanse organisatie Renacer jongeren om te voorkomen dat ze in handen van mensenhandelaren vallen. De organisatie werkt in de noordelijke regio La Guajira en in de toeristische kustplaats Cartagena. ‘s Nachts gaan sociaal werkers daar de straat op. Zij leggen contact kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld. Ze bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft kan terecht in hun opvanghuis. Met de steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren, die het slachtoffer zijn van (seksuele) uitbuiting, beschermen en begeleiden. Ook is er aandacht voor preventie via voorlichting aan jongeren en docenten op scholen, aan ouders, (kerk)leiders en ambtenaren.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
 
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.