PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte kerk en pastoraat 24 oktober Collecte kerk en pastoraat 24 oktober

Nationaal Bijbelgenootschap

Doe vandaag iets moois: geef de rijkdom van de Bijbel door. Laat iemand anders ook kennismaken met dit unieke boek waarin het verhaal staat van Gods liefde voor de wereld. Miljoenen mensen kennen de rijkdom van het hebben van een eigen bijbel nog niet. Een bijbel is voor hen te duur of hij is nog niet vertaald in hun eigen taal. Voor 5 euro nemen jullie voor iemand die barrière weg. Lydia van der Meer-Boer, Hoofd Kerkrelaties NBG: ‘De Bijbel heeft impact op mensenlevens wereldwijd. Er is een stijgende vraag naar bijbels. Als NBG voorzien wij in lokale vertalingen en betaalbare bijbels. Het is geweldig dat gemeenten in Nederland en Vlaanderen ons ondersteunen zodat meer mensen de Bijbel kunnen ontdekken. Helpt jullie gemeente ook mee?’ 

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.

 
Collecte diaconie 24 oktober Collecte diaconie 24 oktober

Nationale Bijbelzondag: Woord en Daad

Armoedebestrijding vanuit Bijbels Perspectief. In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen ze verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen ze hoop en kansen om armoede te overstijgen

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
Collecte kerk en pastoraat 31 oktober Collecte kerk en pastoraat 31 oktober

Bijdrage kerkelijk quotum

Onze gemeente moet voor elk gemeentelid een bijdrage aan de Protestantse Kerk in Nederland afdragen voor landelijk kerkenwerk. Deze collecte wordt van harte aanbevolen om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
Collecte diaconie 31 oktober Collecte diaconie 31 oktober

ZWO: Dankdag Werelddiaconaat: Indonesië “Kerk versterkt werk en positie van boeren”

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren - in groepen - met duurzame landbouw die meer oplevert, met spaar- en kredietgroepen en met trainingen die leren hoe ze voor hun rechten moeten opkomen. Om als boer te leven inZuid Sumatra is niet eenvoudig. Veel boeren zijn arm en conflicten over land komen veel voor. Yabima leert boeren om voor hun rechten op te komen en hoe ze zo kunnen verbouwen dat hun land gezond blijft en de opbrengst van de gewassen toeneemt.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
Collecte kerk en pastoraat 7 november Collecte kerk en pastoraat 7 november

Aanschaf goederen voor na de kerkdiensten

Nu we weer allemaal naar de kerkdienst mogen komen, kunnen we ook weer gezellig napraten in de ontmoetingshal. Onder het genot van een bakje koffie worden de gebeurtenissen van de afgelopen week besproken. Met de opbrengst van deze collecte kunnen we koffie kopen.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.

 
Collecte diaconie 7 november Collecte diaconie 7 november

Schuldhulpmaatje Soest

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Overal in het land schieten de professioneel opgeleide maatjes mensen te hulp die vastlopen met hun financiën. Zij staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging. SchuldHulpMaatje geeft géén geld, dat helpt niet als je schulden hebt. Wat de vrijwilligers wel doen: zij komen langszij en helpen iemand om weer orde op zaken te stellen. En minstens zo belangrijk, zij leren hoe iemand ook in de toekomst zijn financiële huishouding gezond kan houden. Een SchuldHulpMaatje neemt niet het werk over van professionele hulpverleners. Hij biedt persoonlijke ondersteuning en werkt samen met de Sociale Dienst en maatschappelijke organisaties. De meerwaarde van het maatje is dat hij tijd heeft. Om naar iemands verhaal te luisteren bijvoorbeeld. Of om te helpen bij het invullen van een ingewikkeld formulier of ondersteuning bij een lastig telefoongesprek met een schuldeiser. De praktijk wijst uit dat de steun van een maatje de effectiviteit van schuldhulpverlening vergroot.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.

 
Collecte kerk en pastoraat 14 november Collecte kerk en pastoraat 14 november

Aanschaf kerstboom

Op 4 december as. wordt er weer een kerstboom in de kerk geplaatst. De opbrengst van deze collecte is bestemd om de kosten van het aanschaffen van de kerstboom te dekken.


N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.

 
Collecte diaconie 14 november Collecte diaconie 14 november

Bloemengroet diaconie

Speciaal voor de wekelijkse bloemengroet willen wij extra aandacht vragen. Om het mogelijk te maken elke week de eredienst op te fleuren met een mooie bos bloemen voor iemand die dat verdient of nodig heeft, vragen wij uw steun! Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat we deze prachtige traditie voort kunnen zetten.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
 
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
Dagmeditatie
PKN
JOP
Kerkplein Soest
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.