PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte kerk en pastoraat 16 mei Collecte kerk en pastoraat 16 mei

Kosten beheer kerkgebouw

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van het beheer van het kerkgebouw te dekken. Het kerkgebouw wordt door onze beheerder schoongemaakt; hiervoor zijn schoonmaakmiddelen onontbeerlijk.

N.B.: u kunt uw gaven alleen geven d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.

 
Collecte diaconie 16 mei Collecte diaconie 16 mei

Diaconaal Netwerk Soest

Het Diaconaal Netwerk Soest is een samenwerkingsverband van verschillende kerken in Soest. Het is opgericht om gezamenlijk meer te kunnen bereiken en de samenwerking met de burgerlijke gemeente mogelijk te maken. Daardoor kon SchuldHulpMaatje en het Inloophuis in Soest worden opgericht.

Inloophuis Soest
Met ingang van 2020 krijgt Soest een Diaconaal Inloophuis. De Binnenhof aan de Veenbesstraat 2 wordt op vaste tijden opengesteld voor iedereen die zin heeft in ontmoeting, behoefte heeft aan een luisterend oor of een steun in de rug zoekt. “Onze hoofdtaak is aanwezig zijn,’’ zegt Joost Kruiswijk, voorzitter van het stichtingsbestuur. ,,In een huiselijke sfeer ontvangen wij mensen; je kunt het een aanlandplek noemen.’’

Gratis afhaalmaaltijden
In een tijd als deze is het geweldig om iets voor Soest te kunnen betekenen. Daarom starten Zin in Soest en Inloophuis Soest, i.s.m. de Voedselbank, vanaf december met het uitdelen van gratis afhaalmaaltijden. Een kleine ploeg van enthousiaste vrijwilligers kookt verse maaltijden en pakt ze in. Op het plein worden ze door andere vrijwilligers uitgedeeld en is er ruimte voor een praatje. Voor deze maaltijden worden in elk geval de klanten van de Voedselbank uitgenodigd. Echter, iedereen met een krappe beurs is zeer welkom! Wel is het nodig dat je je aanmeldt in verband met de beperkte hoeveelheden. Tijdens het eten koken, kunnen ook houdbare producten worden ingeleverd voor de Voedselbank. Deze worden later opgehaald en op hun locatie verdeeld. De Voedselbank kampt op dit moment met schaarste. Elke donatie wordt zeer op prijs gesteld.

N.B.: u kunt uw gaven alleen geven d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
Collecte kerk en pastoraat 23 mei (Pinksteren) Collecte kerk en pastoraat 23 mei (Pinksteren)

Exploitatie kerk
De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om het gat in onze exploitatie te dichten. De opbrengst van de verhuur van het kerkgebouw is, mede door corona, nagenoeg nihil en niet toereikend om een sluitende exploitatie te hebben. Met deze collecte kan een deel van het gat worden gedicht.

N.B.: u kunt uw gaven alleen geven d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
Collecte ZWO 23 mei (Pinksteren) Collecte ZWO 23 mei (Pinksteren)

Zending in Egypte: Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen

Elk jaar vindt er in Egypte een bijzonder event plaats. Veel Egyptenaren kunnen niet lezen en schrijven. Daarom bedenkt het Bijbelgenootschap andere manieren om de boodschap van de Bijbel over te brengen, zoals een jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Elk jaar is er een ander bijbelboek aan de beurt waar kinderen en ouders dan over nadenken. Afsluitend voeren de kinderen een voorstelling op waarin ze het verhaal naspelen. Zo leren ze het bijbelverhaal door en door kennen. Het Bijbelgenootschap van Egypte schrijft elk jaar een bijbelcompetitie voor kinderen uit. Dit is een groot succes in de Egyptische kerken. Kinderen, maar ook hun ouders, bestuderen het bijbelboek dat in de wedstrijd centraal staat.

N.B.: u kunt uw gaven alleen geven d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
Collecte kerk en pastoraat 30 mei Collecte kerk en pastoraat 30 mei

Onderhoud tuin

Het tuinteam is wekelijks druk bezig om de tuin van de Vredekerk te onderhouden. De grond, struiken en planten etc. hebben voeding nodig, Het grasveld voor de kerk is verwijderd en ingezaaid met bloemetjes, Hopelijk met de juiste zorg en goede mest wordt het 12 aanzien mooi. Met de opbrengst van deze collecte kan het tuinteam de benodigde middelen kopen om als we dan eindelijk weer naar de kerk kunnen komen we de bloemetjes zien bloeien.

N.B.: u kunt uw gaven alleen geven d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
Collecte JOP 30 mei Collecte JOP 30 mei

Kennismaken met Diaconaat

Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.

N.B.: u kunt uw gaven alleen geven d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
Dagmeditatie
PKN
JOP
Kerkplein Soest
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.