PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte kerk en pastoraat 21 april Collecte kerk en pastoraat 21 april

Kosten kerkdiensten

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van de zondagse erediensten deels te dekken. Heeft u een idee wat de kosten zijn om deze zondagse eredienst te houden? Denk hierbij aan kosten voor: gas, stroom, organist, Cantorij, koffie en koek. In ieder geval is de gemiddelde collecte opbrengst niet toereikend om de kosten te dekken. Als u de eredienst belangrijk vindt en deze nog langer wilt vieren, laat dat dan blijken in uw bijdrage!

 
Collecte ZWO 21 april Collecte ZWO 21 april

Versterk de Kerk in Pakistan

OTS wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. In veel moslimlanden zijn missionaire activiteiten door de overheid verboden. Pakistan kent echter minder beperkingen: evangelisatie is tot op zekere hoogte toegestaan, bekering en doop zijn er niet illegaal. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.
De partnerorganisatie van Kerk in Actie, het Open Theologisch Seminarie (OTS) wil Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof. OTS ontwikkelt materialen en cursussen voor discipelschap en theologie die door alle kerkgenootschappen in Pakistan worden gebruikt: door protestantse, katholieke, pinkster- en Leger des Heilskerken. Naast les- en zondagsschoolmaterialen vol leuke spelletjes en opdrachten, verzorgt OTS ook godsdienstonderwijs van alpha-cursussen tot een doctoraalstudie theologie. OTS maakt steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel schriftelijke cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar per post of via internet. Zo kunnen ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom het materiaal gebruiken. Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus van OTS. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in dit land waar christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn.

 
Collecte Diaconie 28 april Collecte Diaconie 28 april

Bloemengroet Diaconie

Speciaal voor de wekelijkse bloemengroet willen wij extra aandacht vragen. Om het mogelijk te maken elke week de eredienst op te fleuren met een mooie bos bloemen voor iemand die dat verdient of nodig heeft, vragen wij uw steun! Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat we deze prachtige traditie voort kunnen zetten.

 
Collecte kerk en pastoraat 28 april Collecte kerk en pastoraat 28 april

Beheer- en administratiekosten

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de kosten van beheer en administratie. Er zijn diverse administratieve kosten, hierbij moet u denken aan o.a. de ledenadministratie, software voor de beamer, telefoonkosten, etc., die wij moeten maken om als kerk te kunnen functioneren. Met deze collecte kan een deel van het gat worden gedicht.

 
Collecte kerk en pastoraat 5 mei Collecte kerk en pastoraat 5 mei

Collecte voor eigen gemeente

Tijd voor elkaar nemen is in onze jachtige tijd niet vanzelfsprekend. Vaak luisteren we maar half. Daardoor gaan er dingen mis. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om goed luisteren naar elkaar, om omzien naar elkaar. Zoals we hier bij elkaar zijn vormen we een gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien. Het pastoraat in onze gemeente is een van de manieren waarop we dat vorm geven. We hebben aandacht voor ouderen in onze wijk, voor zieken, voor mensen in een moeilijke situatie zoals echtscheiding of werkloosheid. Deze collecte, die geheel toekomt aan onze eigen kerk, kunnen we gebruiken voor het instand houden van onze kerkgemeente.

 
Collecte Diaconie 5 mei Collecte Diaconie 5 mei

Kerk in Actie Noodhulp Syrië: Kerk zijn in oorlogstijd

Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen met uw kerk steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan. Samen met uw kerk ondersteunen we het diaconale werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk. In het hele land helpen zij mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de kerk ook de kosten voor operaties. Daarnaast ondersteunen we het Grieks-Orthodox Patriarchaat van Antiochië (GOPA). GOPA zette naast haar vele noodhulpprogramma’s ook een diaconaal programma op om gezinnen uit de eigen kerk of achterban te ondersteunen. Deze steun bestaat uit een eenmalige financiële bijdrage waarmee gezinnen voedsel, kleding of medicijnen kopen of een tijdelijk onderkomen betalen. Ondersteun deze kerken bij hun hulpverlening
• voor €18 krijgt een gezin een maand lang babyvoeding
• voor €31 krijgt een zieke medicijnen
• voor €75 kan een gevlucht gezin tijdelijk een kamer huren
• voor €192 krijgt een Syrisch gezin een half jaar lang voedselpakketten
• een operatie in Syrië kost gemiddeld €382

 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.