PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte Kerk en Pastoraat 21 juli Collecte Kerk en Pastoraat 21 juli

Kosten Beheer en Administratie

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de kosten beheer en administratie. Er zijn diverse administratieve kosten, hierbij moet u denken aan o.a. de ledenadministratie, software voor de beamer, telefoonkosten, bankkosten, etc. die wij moeten maken om als kerk te kunnen functioneren. Met deze collecte kan een deel van het gat worden gedicht en wordt derhalve van harte aanbevolen.

Collectes zijn er fysiek en ook d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.
 
 
Collecte Diaconie 21 juli Collecte Diaconie 21 juli

Bloemengroet 

Iedere zondag wordt er een bos bloemen gebracht naar een persoon en/of gezin vanuit onze kerk. Dit kan zijn omdat men ziek is of voor een speciale gebeurtenis, zowel voor vreugde of verdriet, maar ook gewoon als groet vanuit onze gemeente. Wij willen dit mooie gebaar blijven doen en vragen u dit doormiddel van uw gift te ondersteunen.

Collectes zijn er fysiek en ook d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.
 
 
Collecte kerk en pastoraat 28 juli Collecte kerk en pastoraat 28 juli

Bijdrage solidariteitskas

In mei heeft u een acceptgiro ontvangen met het verzoek een bijdrage voor het solidariteitsfonds van de PKN te geven. Wij als kerk moeten voor elk belijdend lid € 5,- betalen aan de kas van het solidariteitsfonds. De rest mogen we zelf behouden. Omdat we de afgelopen jaren minder ontvangen dan we moeten betalen komen we per saldo te kort. D.m.v. deze collecte proberen we toch nog wat financiële middelen te verkrijgen.

Collectes zijn er fysiek en ook d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.
 
 
Collecte Diaconie 28 juli Collecte Diaconie 28 juli

Stichting Present

Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Present wil zich laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk willen we als Present iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom heten om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te ontvangen. We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. Van harte aanbevolen.

Collectes zijn er fysiek en ook d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.

 
Collecte Kerk en Pastoraat 4 augustus Collecte Kerk en Pastoraat 4 augustus

Kosten predikant.

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van de predikant te dekken. Hieronder valt o.a. het basistraktement en verplichte afdrachten aan centrale kas predikanten e.d.. Deze collecte wordt van harte aanbevolen om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.

Collectes zijn er fysiek en ook d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.
 
 
Collecte diaconie 4 augustus Collecte diaconie 4 augustus

Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds richt zich op het welzijn van kwetsbare ouderen. Daarbij staat de bestrijding van eenzaamheid centraal. Met onze diensten en activiteiten willen wij sociale contacten bevorderen en zorgen dat ouderen langer zelfstandig blijven. Zo proberen we te zorgen voor een gelukkigere oude dag voor vele ouderen. Uw gift is welkom, hartelijk dank.

Collectes zijn er fysiek en ook d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.

 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
Gemeenteprofiel
Werkplan
 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.