PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte kerk en pastoraat 29 mei Collecte kerk en pastoraat 29 mei

Onderhoud tuin

Het tuinteam is wekelijks druk bezig om de tuin van de Vredekerk te onderhouden. De grond, struiken en planten etc. hebben voeding nodig, Het grasveld voor de kerk is verwijderd en ingezaaid met bloemetjes, Hopelijk met de juiste zorg en goede mest wordt het aanzien mooi. Met de opbrengst van deze collecte kan het tuinteam de benodigde middelen kopen om de bloemetjes te zien bloeien.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
Collecte diaconie 29 mei Collecte diaconie 29 mei

Muziekbeleving verzacht en heelt

De positieve werking van muziekbeleving bij ziekte is inmiddels alom bekend. Het horen van muziek. Het maken en spelen van muziek. Het luisteren naar muziek. Het geeft heel krachtige en ook heel duidelijk, aantoonbare resultaten. Muziek kan in niet geringe mate bijdragen tot herstel. De gedachte, het idee, het plan. Het begon met een gitaarveiling, waarvan we de opbrengst wilden gebruiken voor onze jeugd. Het moest iets speciaals worden voor de kids die de pech hebben om kort, of langdurig, met een ziekte in aanraking te komen. En daarvoor in een ziekenhuis of zorginstelling moeten verblijven. Om hen tijdens die vervelende periode een ‘helende’ muziekbeleving aan te reiken, waardoor zij hun – vaak toch door de ziekte bepaalde – gedachten, los kunnen laten. Of beter nog, misschien zelfs wat vergeten...

Onze organist Miep Bakker is betrokken bij Muziekids. Door forse inkomstendaling als gevolg van corona honoreren wij graag de vraag van Miep om een collecte te bestemmen voor dit prachtige werk.

De diaconie

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.

 
Collecte kerk en pastoraat 5 juni Collecte kerk en pastoraat 5 juni

Kosten Pastoraat

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van het pastoraat te dekken. Hieronder valt o.a. de contributies op vakbladen, studiemateriaal etc. Deze collecte wordt van harte aanbevolen om het pastoraat de toerustingen te kunnen geven die zij nodig achten voor hun functie binnen de kerk.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.

 
Collecte diaconie 5 juni Collecte diaconie 5 juni

Pinkstercollecte Kerk in Actie: Zending Zuid-Afrika: Bijbel brengt arme boeren in actie

Veel arme boeren in de Zuid- Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met Bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
Collecte kerk en pastoraat 12 juni Collecte kerk en pastoraat 12 juni

Kosten beheer en administratie

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de kosten beheer en administratie. Er zijn diverse administratieve kosten, hierbij moet u denken aan o.a. de ledenadministratie, software voor de beamer, telefoonkosten, etc. die wij moeten maken om als kerk te kunnen functioneren. Met deze collecte kan een deel van het gat worden gedicht en wordt derhalve van harte aanbevolen.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
Collecte diaconie 12 juni Collecte diaconie 12 juni

Diaconie: Dekking eigen kosten

Met de opbrengst van deze collectes kunnen we iets extra’s doen voor gemeenteleden die door een moeilijke (ziekte, zorgen) of juist een blije periode gaan. We doen natuurlijk meer zoals de avondmaalsvieringen en de 70+ bijeenkomst. Incidenteel wordt de opbrengst van een collecte door de diaconie verdubbeld, bijvoorbeeld bij grote rampen. Van harte aanbevolen!

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
Collecte kerk en pastoraat 19 juni Collecte kerk en pastoraat 19 juni

Kosten kerkdiensten

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van de zondagse kerkdiensten deels te dekken. bv. De vergoedingen aan de organist. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.

 
Collecte diaconie 19 juni Collecte diaconie 19 juni

Stichting De Hoop

De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychische problemen en verslavingsproblematiek bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast biedt de Hoop ouder/partnerwerk en maatschappelijke opvang. De Hoop heeft haar hoofdvestiging in Dordrecht, maar heeft daarnaast in andere plaatsen vestigingen, waaronder Amersfoort

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
Collecte kerk en pastoraat 26 juni Collecte kerk en pastoraat 26 juni

Instandhouding Erediensten

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van de zondagse erediensten deels te dekken. Heeft u een idee hoeveel de zondagse eredienst kost? U moet denken aan minimaal € 200 per zondagse dienst.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.

 
Collecte diaconie 26 juni Collecte diaconie 26 juni

Kerk in Actie Binnenlands diaconaat: Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.

 
Collecte kerk en pastoraat 3 juli Collecte kerk en pastoraat 3 juli

Onderhoud kerkgebouw

De opbrengst van deze collecte is bestemd om de kosten van het aanschaffen van verf en voegmiddel te kunnen kopen. U heeft misschien gezien dat bij de entree de voegen zijn vernieuwd, het klusteam heeft ook het houtwerk van de jeugdzaal van een nieuwe laklaag voorzien. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.


N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
Collecte diaconie 3 juli Collecte diaconie 3 juli

Kerk in Actie Werelddiaconaat: India Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
Collecte kerk en pastoraat 10 juli Collecte kerk en pastoraat 10 juli

Kosten kinderkring

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van de kindernevendienst te dekken. De kindernevendienst is, als er kinderen zijn, elke zondag in de kruiszaal actief bezig. Natuurlijk hebben de vrijwilligers materialen/leermiddelen nodig om de diverse projecten te kunnen uitvoeren. De collecte wordt gebruikt om de benodigde materialen/leermiddelen aan te schaffen.


N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
Collecte diaconie 10 juli Collecte diaconie 10 juli

Stichting Het Vergeten Kind

In Nederland hebben duizenden baby’s, peuters, kleuters en tieners de pech om niet op te groeien in een stabiele en veilige thuisomgeving. Vele duizenden van hen slapen niet eens meer in hun eigen bed. Het zijn vergeten kinderen tussen de 0 en 18 jaar die zijn mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht. Zij leven noodgedwongen in opvanglocaties in een sobere leefomgeving met vaak beperkte specialistische begeleiding en minimale speelmogelijkheden. Zo mag het leven van Bram, Rosa, Azar, Sophie en de andere vergeten kinderen niet beginnen... Wij dromen van een Nederland waar geen kind vergeten wordt. Een Nederland dat niet wegkijkt, maar gezamenlijk actief ingrijpt en samenwerkt om ervoor te zorgen dat ieder kind uitzicht heeft op een fijne toekomst, met een eerlijke kans om volwaardig te participeren in onze maatschappij. Een eerlijke kans die kinderen alleen krijgen als ze nú gezien worden en als ze nú de juiste zorg, aandacht en (specialistische) begeleiding krijgen, zodat ze hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan hun toekomst. Een toekomst met een lach. Samen met iedereen die ons steunt, hopen wij zo snel mogelijk voor deze groep kinderen een toekomst te realiseren waarbij die lach geen uitzondering meer is, maar een recht.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
Collecte kerk en pastoraat 17 juli Collecte kerk en pastoraat 17 juli

Exploitatie kerk

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om het gat in onze exploitatie te dichten. De opbrengst van de verhuur van het kerkgebouw is niet toereikend om een sluitende exploitatie te hebben. Met deze collecte kan een deel van het gat worden gedicht en wordt derhalve van harte aanbevolen.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
Collecte diaconie 17 juli Collecte diaconie 17 juli

Stichting de Vrolijkheid en STEK

Veel kinderen in Nederland groeien niet veilig op. Ze leven in armoede, waardoor er thuis veel stress is. In hun jonge leven hebben ze al veel meegemaakt: honger, huiselijk geweld, eenzaamheid, verwaarlozing. Ook kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra hebben veel te verwerken. Ze hebben vaak traumatische dingen meegemaakt en missen hun vertrouwde omgeving. Gelukkig zijn er mensen die ervoor zorgen dat deze kinderen af en toe even onbezorgd kind kunnen zijn. Kerk in Actie steunt hun initiatieven. Want ieder kind heeft recht op een veilige plek.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
 
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.