PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte kerk en pastoraat 24 februari Collecte kerk en pastoraat 24 februari

Kosten energie en verwarming

Omdat ons kerkgebouw al ruim 50 jaar oud is, voldoet dit niet aan de huidige isolatienormen. Hierdoor gaat er veel warmte verloren. Om het stookgedrag beter te kunnen afstemmen op het gebruik/verhuur en om besparingen in het gasverbruik te bewerkstelligen, zouden we een ander bedieningssysteem CV ketel voor de ontmoetingshal moeten aanschaffen. De opbrengst van deze collecte gaan we daarvoor gebruiken.

 
Collecte diaconie 24 februari Collecte diaconie 24 februari

De Herberg

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/ werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. Een plek om op verhaal te komen. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, Bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden.

 
Collecte kerk en pastoraat 3 maart Collecte kerk en pastoraat 3 maart

Benodigdheden voor na de kerkdiensten

Na elke kerkdienst blijft een groot gedeelte van de kerkbezoekers gezellig napraten in de ontmoetingshal. Onder het genot van een bakje koffie worden de gebeurtenissen van de afgelopen week besproken. Van gasten horen we hier positieve reacties over en dit gebeurt niet in elke gemeente. Helaas zijn aan deze activiteiten kosten verbonden. Met deze collecte hopen we de gemaakte kosten, zoals koffie, thee en koekjes, deels te kunnen dekken.

 
Collecte diaconie 3 maart Collecte diaconie 3 maart

Dekking eigen kosten

Met de opbrengst van deze collectes kunnen we iets extra’s doen voor gemeenteleden die door een moeilijke (ziekte, zorgen) of juist een blijde periode gaan. Even een bloemetje of een kleine attentie vanuit de kerk doet goed. We doen natuurlijk meer zoals de avondmaalsvieringen en de 70+avond. Incidenteel wordt de opbrengst van een collecte door de diaconie verdubbeld, bijvoorbeeld bij grote rampen. Van harte aanbevolen!

 
Collecte kerk en pastoraat 10 maart Collecte kerk en pastoraat 10 maart

Kosten predikant

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van de predikant te dekken. Hieronder valt o.a. het basistraktement en verplichte afdrachten
aan centrale kas predikanten e.d.

 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.