PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte Noodhulp Sulawesi 21 oktober Collecte Noodhulp Sulawesi 21 oktober

Noodhulp Sulawesi

Op zondag 21 oktober zullen wij als Vredekerk meedoen aan de landelijke actie Giro 555, Noodhulp voor Sulawesi.
Er zal deze ochtend 1 collecte zijn, de reeds geplande collectes van het college van kerkrentmeesters en de diaconie komen te vervallen. Het college van kerkrentmeesters en de diaconie zullen gezamenlijk de opbrengst van de collecte verdubbelen.

 
De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft zeker 1.200 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental de komende dagen snel zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp. 
Kees de Jong die namens Kerk in Actie is uitgezonden naar Indonesië en les geeft op een theologische universiteit laat weten dat de kerkleiders hevig geschokt zijn: "Zojuist kwam het bericht binnen dat 160 leerlingen die aan de kust een bijbelkamp hadden in een modderstroom terecht zijn gekomen. Slechts 40 hebben dat overleefd." 
Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig! Dank u wel voor uw steun!
 
Geef tijdens de collecte of maak uw gift over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp Sulawesi.

 
Collecte kerk en pastoraat 4 november Collecte kerk en pastoraat 4 november

Afdrachten predikanten

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van de predikant te dekken. Hieronder valt o.a. de verplichte afdrachten aan centrale kas predikanten e.d. Deze collecte wordt van harte aanbevolen om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.

 
Collecte diaconie 4 november Collecte diaconie 4 november

ZWO-zondag - Kerk in Actie - Meer kansen voor inheemse bevolking Brazilië

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zij n tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen.

 
Collecte kerk en pastoraat 11 november Collecte kerk en pastoraat 11 november

Benodigdheden voor na de kerkdiensten

Na elke kerkdienst blijft een groot gedeelte van de kerkbezoekers gezellig napraten in de ontmoetingshal. Onder het genot van een bakje koffie worden de gebeurtenissen van de afgelopen week besproken. Van gasten horen we hier positieve reacties over en dit gebeurt niet in elke gemeente. Helaas zijn aan deze activiteiten kosten verbonden. Met deze collecte hopen we de gemaakte kosten deels te kunnen dekken.

 
Collecte diaconie 11 november Collecte diaconie 11 november

Kerk in Actie -  Binnenlands diaconaat - Perspectief voor (ex-)gedetineerden

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Collecteert u mee om (ex-)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap?

 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkbalans

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.