PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte kerk en pastoraat 8 augustus Collecte kerk en pastoraat 8 augustus

Kosten predikant

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van de predikant te dekken. Hieronder valt o.a. het basis traktement en verplichte afdrachten aan centrale kas predikanten e.d.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
Collecte diaconie 8 augustus Collecte diaconie 8 augustus

Stichting de Vrolijkheid en STEK

Veel kinderen in Nederland groeien niet veilig op. Ze leven in armoede, waardoor er thuis veel stress is. In hun jonge leven hebben ze al veel meegemaakt: honger, huiselijk geweld, eenzaamheid, verwaarlozing. Ook kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra hebben veel te verwerken. Ze hebben vaak traumatische dingen meegemaakt en missen hun vertrouwde omgeving. Gelukkig zijn er mensen die ervoor zorgen dat deze kinderen af en toe even onbezorgd kind kunnen zijn. Kerk in Actie steunt hun initiatieven. Want ieder kind heeft recht op een veilige plek.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
Collecte kerk en pastoraat 15 augustus Collecte kerk en pastoraat 15 augustus

Onderhoud brandblusmiddelen

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van het onderhoud aan de brandblusmiddelen deels te dekken. Elk jaar dienen de brandblusmiddelen te worden gecontroleerd en om de 5 jaar dienen de bluscilinders te worden vervagen.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
Collecte diaconie 15 augustus Collecte diaconie 15 augustus

Zending: Pakistan “Christenen staan sterker in hun geloof

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! OTS wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.

 

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
Collecte kerk en pastoraat 22 augustus Collecte kerk en pastoraat 22 augustus

Gebruikskosten streaming

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de kosten van telefoon, internet, wifi, camera en streaming.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
Collecte diaconie 22 augustus Collecte diaconie 22 augustus

Bloemengroet diaconie

Speciaal voor de wekelijkse bloemengroet willen wij extra aandacht vragen. Om het mogelijk te maken elke week de eredienst op te fleuren met een mooie bos bloemen voor iemand die dat verdient of nodig heeft, vragen wij uw steun! Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat we deze prachtige traditie voort kunnen zetten.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
Collecte kerk en pastoraat 29 augustus Collecte kerk en pastoraat 29 augustus

Collecte Eigen gemeente

Onze huidige inkomsten zijn niet toereikend om een sluitende exploitatie te waarborgen. Ondanks de hulp van vele vrijwilligers. Uw bijdrage maakt het mede mogelijk dat wij als gemeente haar unieke en onmisbare functie kunnen blijven vervullen.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
Collecte diaconie 29 augustus Collecte diaconie 29 augustus

Stichting Present Soest
 

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij bieden de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor een dagdeel of voor langere tijd.
Present Soest werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in Soest samen. Vanuit onze eigen christelijke motivatie geloven wij dat het goed is om te delen van wat we ontvangen hebben. Present wil kerken en kringen helpen om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen over de eigen kerkmuren.

N.B.: u kunt uw gaven geven fysiek bij de uitgang van de kerk en d.m.v. een bankoverschrijving. Kijk hier voor meer informatie.
 
 
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
Dagmeditatie
PKN
JOP
Kerkplein Soest
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.