PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Op deze pagina vindt u een overzicht van alle beschikbare fotoalbums van recente kerkdiensten of activiteiten. Een overzicht van oudere, gearchiveerde, fotoalbums vindt u hier.
Om een fotoalbum te openen, klikt u op de foto van het album of op "Bekijk alle foto's" (rechts in de grijze balk onder de tekst). Klik vervolgens op een foto om deze vergroot op te roepen. Door met de muis in het rechter deel van de vergrote foto op 'Volgende' te klikken, wordt de volgende foto uit de serie opgeroepen. De voorgaande foto kan opgeroepen worden door in het linker gedeelte van de foto op 'Vorige' te klikken.
Voor een kopie van één of meer foto's in een groter formaat (hogere resolutie) en de daaraan verbonden voorwaarden, kunt u contact opnemen met de webmaster.
 
Pinksteren 2019

Op 9 juni 2019 vierden we met jong en oud het Pinksterfeest. We ontstaken na de Paaskaars ook de Pinkstervlam, voorafgegaan door het voorlezen van de woorden van lied 692 ("Wij wachten op de Geest beloofd"), begeleid door orgelspel van gastorganiet Piet van Dijk. Het thema van deze dienst was “Mensentaal”. Een deel van de Schriftlezingen werden deze zondag zowel in het Nederlands als in het Farsi gelezen. Na de preek was er een viering van het Heilig Avondmaal. Tijdens de collecte konden de vorig jaar Pinksteren uitgedeelde deeldoosjes ingeleverd worden en werden nieuwe uitgedeeld. De opbrengst van de deeldoosjes van afgelopen jaar gaat naar jeugdwerk in Oost-Groningen en die van komend jaar zal bestemd zijn voor jeugddorp De Glind. Na afloop lieten we samen met de kinderen twee witte duiven los op het grasveld voor de kerk.
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 
Pasen 2019

Op de Paasmorgen (21 april 2019) was er in de Vredekerk een feestelijke dienst voor jong en oud, waarin we het grootste feest van ons christelijk geloof vierden. Voorganger was ds. Renske Zandstra. Het thema van deze dienst was: “Een nieuw begin”. Op de liturgische tafel zagen we hoe de dorre tuin tot leven was gekomen. “Licht breekt door het duister. Begin van leven wordt ingeluid. Bloesem breekt de knop op het dode hout. Narcissen, Paastrompetten, doorbreken de doodse stilte en juichen in het Licht van de Paasmorgen.” Aan het begin van de dienst droegen Jasmijn Verduijn en Jelle van den Hoek de nieuwe Paaskaars binnen, en samen met de andere kinderen werd dan het licht van Christus door de kerk verspreid. Ondertussen zongen en neurieden wij dat de Geest van God een nieuw begin gemaakt heeft. Kinderen en tieners lazen mee in deze dienst. We zongen deze morgen allerlei prachtige vrolijke Paasliederen, o.a. op de melodie van “Glorie, glorie, halleluja”, en waren blij met de muzikale medewerking van zowel de cantorij o.l.v. André Verheus als van de blazers van het Vredekerk Music Ensemble. Met de cantorij leerden we een nieuw lied van de maand, en de cantorij zong na de preek “Lord, I strech my hands”. De kinderen (en wij) leerden hun zevende vaardigheid om een nieuw begin te kunnen maken: hulp vragen. Dat klonk ook door in het einde van het verhaal van Julia en Stef en de tuin die zij aanlegden. Toen de kinderen weer terug waren van de kinderkring beleden we allemaal samen ons christelijk geloof. Bij de uitgang deelden de kinderen “Paasbloemen” uit.
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 
(Her)bevestiging ambts- en taakdragers 2019

In de kerkdienst op 27 jan. 2019 namen wegens hun verhuizing Marijn en Loes Hordijk afscheid als respectievelijk ouderling – kerkrentmeester en taakdrager pastoraat. Albert van Dasselaar legde het ambt van diaken neer. Wim Doorn, Pieter van der Hoeven en Jacqueline de Koning – Bakker hernieuwden hun belofte als taakdrager ten dienste van het college van kerkrentmeesters en Bert van der Lee als taakdrager ten dienste van het college van diakenen. Floor Verweij werd herbevestigd in het ambt van ouderling, en Christina van den Heuvel werd bevestigd in het ambt van diaken.
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 
Eenheidszondag 2019

Op 20 januari 2019 was er een oecumenische dienst in het kader van de 'Week van Gebed voor de eenheid van christenen' in de St. Carolus Borromeüskerk. De voorgangers in deze dienst waren mevr. Joke van Kempen en ds. Renske Zandstra. Muzikale medewerking was er van het projectkoor. Het thema voor deze dienst was: "Recht voor ogen", geïnspireerd door Deuteronomium 16: 11 - 20 "Zoek het recht en niets dan het recht". Na deze dienst was er een gezamenlijke lunch, waarvan de foto's een kleine sfeerimpressie geven.

Bekijk alle foto's
 
Kerst 2018

Fotoimpressie van de feestelijke kerstdienst op dinsdag 25 december 2018. Er was in deze dienst muzikale medewerking door het Vredekerk Music Ensemble en de cantorij o.l.v. André Verheus, die tevens het orgel bespeelde.
De kinderkring sloot het adventsproject "Geloof met me mee" af met een mooie presentatie op de beamer, waarna zij een prachtige, door Wendy Knoops gecreëerde en geregiseerde lichtshow opvoerden. Tijdens de preek konden de kinderen een kleurplaat inkleuren. De collecte was deze morgen bestemd voor de kerstcampagne van Kerk in Actie “Geef licht”, bestemd voor Syrische vluchtelingenkampen in Libanon. De dienst werd afgesloten met het lied "Midden in de winternacht", begeleid door de kinderen met diverse muziekinstrumentjes.
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 3e Advent 2018

Op 16 december 2018, de derde adventszondag, legden twee Iraanse mannen, Vahid Ghanbari en Alireza Fallahi, openbare belijdenis van hun geloof af,, waarna zij de Heilige Doop ontvingen. Het contact met hen dateerde nog uit de tijd dat zij in het AZC zaten.
Het thema was deze zondag: “Vreugde” en de Bijbelezing was Sefanja 3: 14-20. In de tijd van Sefanja is Jeruzalem in de ban van andere goden. Zelfs de tempel is ontheiligd. Maar er komt een tijd dat God weer midden tussen zijn volk zal zijn. Mensen komen tevoorschijn uit hun schuilplaatsen. Het is feest en tussen de puinhopen wordt gedanst. De geloofsuitspraak was deze zondag: “Ik geloof in vrijheid”.
De foto's zijn gemaakt door Floor Verweij.

Bekijk alle foto's
 


 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.