PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle beschikbare fotoalbums van recente kerkdiensten of activiteiten. Een overzicht van oudere, gearchiveerde, fotoalbums vindt u hier.
Om een fotoalbum te openen, klikt u op de foto van het album of op "Bekijk alle foto's" (rechts in de grijze balk onder de tekst). Klik vervolgens op een foto om deze vergroot op te roepen. Door met de muis in het rechter deel van de vergrote foto op 'Volgende' te klikken, wordt de volgende foto uit de serie opgeroepen. De voorgaande foto kan opgeroepen worden door in het linker gedeelte van de foto op 'Vorige' te klikken.
Voor een kopie van één of meer foto's in een groter formaat (hogere resolutie) en de daaraan verbonden voorwaarden, kunt u contact opnemen met de webmaster.

 

Startzondag 5 september 2021

5 september was het Startzondag met als nieuw jaarthema "Van U is de toekomst". Dit thema bruist van optimisme, maar we kunnen het afgelopen jaar toch niet zomaar vergeten. Daarom werd deze Startzondag begonnen met een heleboel gebroken kopjes, borden enz. De scherven van een bizar jaar. Na de dienst is er van deze scherven een mozaïek gemaakt. Want ook wij geloven dat door lijden heen, de scherven van ons bestaan, weer iets moois kan ontstaan. De foto's geven een kleine impressie van het maken van dit mozaïek. In de dienst van zondag 12 september is het resultaat onthuld. De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 
Slotzondag / Doopdienst 11 juli 2021

Op 11 juli 2021 was er om verschillende redenen een bijzondere, feestelijke dienst in de Vredekerk. Door de versoepeling van de coronamaatregelen mochten er 50 mensen de dienst meemaken i.pv. 30, waren mondkapjes niet meer verplicht en - tot grote vreugde van velen - mocht er na de preek meegezonden worden.
Op deze zondag was het ook de laatse kerkdienst voor de start van de zomervakantie, slotzondag dus. En om dat te vieren, waren de kinderen en de leiding van de kinderkring voor het eerst sinds maanden ook weer eens in ons midden.
En dan was er nog de bediening van de de Heilige Doop aan Eva Julie Schutte, dochter van Christina v.d. Heuvel en Arjan Schutte.
Dank zij het goede weer kon er na de dienst buiten genoten worden van koffie met gebak en konden de doopouders gefeliciteerd worden.
Onderstaand een fotografisch verslagje van deze bijzondere dienst.
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.
N.B. De preek uit deze dienst is tot 12 augustus 2021 op te roepen en te downloaden via de 'Downloads'-pagina.

Bekijk alle foto's
 
Wederopstanding van de nooduitgang

Vorig jaar heeft het klusteam het kozijn van het bovenraam van de kerkzaal gerepareerd. De constructie van de ramen en de weers- invloeden hebben, ondanks het regelmatig schilderen door het klus- team, het rottingsproces vermoedelijk niet kunnen voorkomen. Toen hebben we ook gezien dat de nooduitgang wat houtrotver- schijnselen vertoonde maar ik dacht dat het net als bovenraam het nog enigszins te repareren was. Echter onder de oude verf bleek het houtrot zeer ernstig te zijn, zelfs rondom de ramen was het hout tot binnenzijde kozijn helemaal verrot. Dit was niet meer met houtrotvuller te repareren. Ook een aantal ruiten zouden vervangen moeten worden, wat hoge kosten met zich mee zou brengen. We hebben toen besloten het geheel met HPL platen af te sluiten. De kosten van deze reparatie, bedraagt rond de € 750 in plaats van een blik verf wat begroot was door het klusteam. Door de noeste arbeid van Boet en Giljam en ondersteuning van Wim en Thea is deze renovatie in week 15, 12 tot 19 mei tot stand gekomen.
De foto's zijn gemaakt door Giljam de Koning.

Bekijk alle foto's
 
Liturgische schikkingen 40-dagentijd 2021

Tijdens de 40-dagentijd in 2021 stond er iedere zondag en op Witte donderdag, Goede vrijdag en Pasen een andere liturgische bloem­schikking op de avondmaalstafel. Samen vormden ze een serie die geïnspi­reerd was op het thema “Ik ben er voor jou” van de 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie. In elke dienst in deze periode stond er een ander werk van barmhartigheid centraal.
De basisschikking bestond uit verschillende, op een ronde spiegel geplaatste onderdelen (boomstammetjes, stenen, glazen), die gezamenlijk een open hart vormden. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. ‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar.
De zeven glazen werden elke week gevuld met natuurlijke materialen, waarin het thema van één van de werken van barmhartigheid sterk naar voren kwam.
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 
Eeuwigheidszondag 2020

Zondag 22 november 2020 was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag. In de kerkdienst 's morgens werden zij, die in het afgelopen jaar waren overleden, herdacht door het noemen van de namen en het ontsteken van een kaars voor ieder van hen aan het licht van de Paaskaars. In de bloemschikking - gemaakt door Marja Keddeman en Lidy Hogenkamp - symboliseren de drie grote, witte rozen de drieëenheid Vader, Zoon en Heilige Geest, terwijl de klimopranken de verbintenis met hen die heengegaan zijn symboliseren. Door de corona-maatregelen was het niet mogelijk om - zoals gebruikelijk - in de dienst alle bezoekers een gedachteniskaarsje te laten aansteken. Hiervoor werd de kerk 's middags opengesteld. In dit fotoalbumpje een kleine sfeerimpressie van deze gebeurtenis.

Bekijk alle foto's
 
Kleuterkerk 28 juni 2020

Vandaag als gevolg van de corona-maatregelen sinds lange tijd weer kleuterkerk! Wat fijn om elkaar weer te zien en gesproken te hebben. Met 11 kinderen gesproken over Paulus die op reis ging, en wat nemen de kinderen mee op reis en hoe gaan ze op reis, met de boot, met het vliegtuig, de trein, of toch de auto?
Natuurlijk de vaste rituelen die elke kleuterkerk terug komen zoals een kringetje van jongens en meisjes maken, kaarsje aansteken voor wie de kinderen willen bidden en voor de afsluiting van deze dienst trakteerde een moeder op ijsjes.
De foto's zijn gemaakt door Arianne de Wal.
 

Bekijk alle foto's
 
Goede Vrijdag 2020

Een bijzondere Goede Vrijdag (10 april 2020): midden in de crisis rondom het coronavirus, waardoor een viering als gewoonlijk onmogelijk was. Wel was de kerk van 19.00 tot 20.00 uur open gesteld om mensen in de gelegenheid te stellen om een kaarsje aan te steken en het lijden van Christus en het lijden van onze huidige tijd te gedenken. Dit uiteraard met inachtneming van de geldende regels,  d.w.z. begeleide binnenkomst door de voordeur, in de kerkzaal een aangegeven looproute volgen naar de gedachtenisplek waar een kaarsje aan de Paaskaars kon worden aangestoken en tenslotte in stilte de kerkzaal via de achterdeur verlaten.
In de kerkzaal speelde André Verheus piano, op de liturgische tafel stonden drie rode rozen die geloof, hoop en liefde verbeeldden en er was een bij deze avond passende afbeelding op de beamer te zien.
Om 20.00 uur hebben de aanwezige leden van het moderamen en één van de diakenen met elkaar enkele verzen uit Johannes 19 gelezen, over het sterven van Jezus, en de voorafgaande adoptie-scene. Hierna is de Paaskaars gedoofd en is deze, na het uitspreken van een gebed, door de diaken de kerkzaal uitgedragen.
De foto's zijn gemaakt door Boet Smit en Bart van Walderveen.

Bekijk alle foto's
 
Palmpasen 2020

In de week voor Pasen hebben de kinderen van de kinderkring van de leiding een Paascadeautje ontvangen, en omgekeerd kregen wij óók een cadeautje. Bij de Vredekerk stond een prachtige Palmpasenstok, met een bedankbriefje er aan.  Wat er op stond, kunt u zien op één van de foto's.
De Palmpasenstok is voor het raam bij de ingang gezet, zodat deze op de avond van de Goede Vrijdag ook te zien zou zijn voor wie langs kwam.
 

Bekijk alle foto's
 
Violenmarkt 2020

Ondanks de perikelen rondom het coronavirus kon de jaarlijkse, door de ZWO-groep georganiseerde, violenmarkt op zaterdag 21 maart 2020 doorgaan. In dit fotoalbum een paar plaatjes van dit kleurrijke gebeuren.
De opbrengst van deze actie, een bedrag van € 356,30, is bestemd voor het project "De kracht van bijbelverhalen" in de Golfstaten, één van de projecten uit de 40 dagentijdcampagne van Kerk in Actie.
De foto's zijn gemaakt door Corry van Ginkel.

Bekijk alle foto's
 
70+ middag 2020

Op zaterdag 25 januari 2020 was er in de Vredekerk weer de traditionele, door de diaconie georganiseerde, bijeenkomst voor oudere gemeenteleden aan het begin van het nieuwe jaar. Het was een goed bezochte, gezellige middag met lekkere hapjes, een gezellige bingo en een quiz over de bevrijding, 75 jaar geleden, wat ook het thema van deze middag was.
De foto's zijn gemaakt door Monique Dormans.

Bekijk alle foto's
 
Kerst 2019

Fotoimpressie van de feestelijke kerstdienst op woensdag 25 december 2019. Er was in deze dienst muzikale medewerking door het Vredekerk Music Ensemble en de cantorij o.l.v. André Verheus, die tevens het orgel bespeelde.
In deze dienst kwam de profeet Micha nog eenmaal op bezoek en toen was het zover: de kinderen van de kinderkring lieten de film van de musical “Operatie Kerstpost”, die zij in de afgelopen adventsweken samen met ouders en kinderkringleiding gemaakt hadden. We lazen woorden uit Genesis 1 over het scheppingslicht en uit Johannes 1 over het licht voor de wereld. De dienst werd afgesloten met het lied "Midden in de winternacht", begeleid door de kinderen met diverse muziekinstrumentjes. Bij de uitgang deelden de kinderen lichtpuntjes uit om mee naar huis te nemen of door te geven.
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 
Vrijwilligersavond 2019

Op donderdag 7 november 2019 was er een avond speciaal bedoeld voor al onze vrijwilligers, oud-vrijwilligers en toekomstige vrijwilligers (en wie in de gemeente is dat eigenlijk niet?). Deze avond werd gehouden in de Vredekerk. Het hoofdnummer van de avond was de theatervoorstelling "Dwars door de Bijbel" van en door Kees Posthumus. Een voorstelling, die mooi past bij het jaarthema "Een goed verhaal", waarin verhalen van toen en daar verhalen werden voor mensen van hier en nu. Tientallen bekende en onbekende verhalen uit Oude en Nieuwe Testament passeerden de revu in een wervelend reisverhaal. Alle liefdes uit de Bijbel, de verloren zoon heen en terug, profeten met hun ongemakkelijke boodschap, Jona in een liedje; in ruim een uur waren de toeschouwers weer helemaal up-to-date met de Bijbel.
Na de voorstelling was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een lekker hapje.
Dat het een geslaagde avond was, is op de foto's goed te zien.
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 


 
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
Dagmeditatie
PKN
JOP
Kerkplein Soest
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.