PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle beschikbare fotoalbums van recente kerkdiensten of activiteiten. Een overzicht van oudere, gearchiveerde, fotoalbums vindt u hier.
Om een fotoalbum te openen, klikt u op de foto van het album of op "Bekijk alle foto's" (rechts in de grijze balk onder de tekst). Klik vervolgens op een foto om deze vergroot op te roepen. Door met de muis in het rechter deel van de vergrote foto op 'Volgende' te klikken, wordt de volgende foto uit de serie opgeroepen. De voorgaande foto kan opgeroepen worden door in het linker gedeelte van de foto op 'Vorige' te klikken.
Voor een kopie van één of meer foto's in een groter formaat (hogere resolutie) en de daaraan verbonden voorwaarden, kunt u contact opnemen met de webmaster.

 

Advent/Kerst 2023

In aanloop naar Kerst zijn er voor de Gedachteniszondag en Adventtijd mooie liturgische schikkingen gemaakt.
In dit album ziet hiervan enkele foto's.
De schikkingen zijn gemaakt door Nel van der Lee en Marja Keddeman.
De foto's zijn gemaakt door Corry van Ginkel. 

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 2023

De startzondag was dit jaar op 27 augustus, de dienst had een informele sfeer.
Uitgangspunt was het verhaal van Abraham uit Genesis 12 die wegtrok van zijn familie.
De gemeenteleden werden in groepen verdeeld.
Men kon schilderen, in gesprek gaan, meedoen met een bibliodrama of een lied instuderen.
De foto's geven een impressie van deze bijzondere dienst.
De foto's zijn gemaakt door Corry van Ginkel en Boet Smit.

Bekijk alle foto's
 
Pinksteren 2023

Op zondag 28 mei hebben we het Pinksterfeest gevierd, geleid door ds. Els van der Wal.
De Bijbellezingen waren uit Johannes 14 en Handelingen 2.
Na afloop van de dienst gingen we met elkaar naar het grasveld voor de kerk, en lieten daar, twee witte duiven uitvliegen, als symbool van de Heilige Geest die de hele wereld over gaat.
De foto's zijn gemaakt door Corry van Ginkel.

Bekijk alle foto's
 
Pasen 2023

Op de Paasmorgen (9 april 2023) was er in de Vredekerk een feestelijke dienst, geleid door prof. dr. J. Bloemendal. We hoorden het Paasevangelie volgens Johannes, Johannes 20: 1 – 18: nadat Jezus is gestorven gaat Maria van Magdala naar het graf. Ze ziet dat de steen voor het graf is weggehaald en dat het graf leeg is. Jezus leeft!
Bij aanvang van de dienst werd onder het zingen van "Licht van Christus! Heer wij danken u." de brandende nieuwe Paaskaars binnengebracht en geplaatst, waarna het licht met kaarsjes verspreid werd over de gemeente.
Na aandacht voor het project "Verander je mee?" van de kinderkring, volgde de overdenking waarin een beschouwing over het schilderij "De opgestane Christus verschijnt aan Maria Magdalena" van Rembrandt en het gedicht "Christus als hovenier" van Ida Gerhardt.
De Paasschikking is gemaakt door Marja Keddeman.
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 
Herbevestiging en afscheid ambts- en taakdragers

In de kerkdienst op 5 maart 2023, die geleid werd door prof. dr. J. Bloemendal, werden 3 gemeenteleden herbevestigd in in het ambt en namen we afscheid van 1 ambtsdrager en 3 taakdragers.
- Monique Dormans: herbevestigd in het ambt van diaken.
- Bert Keddeman: herbevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester.
- Floor Verweij: herbevestigd in het ambt van ouderling.
- Christina v.d. Heuvel: verlaat de kerkenraad na een termijn van 4 jaren.
- Lieneke Epping: beeindigt haar taak om gast-voorgangers te vragen
- Piet v.d. Hoeven: beëindigt zijn taken in het jeugdwerk.
- Giljam de Koning beëindigt zijn taken in het onderhoud van het kerkgebouw
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer


 

Bekijk alle foto's
 
Kerst 2022

Fotoimpressie van de feestelijke kerstdienst op zondag 25 december 2022. Er was in deze dienst muzikale medewerking van Arthur Blommestein (trompet), Peter Nijmeijer (cornet) en Luud van Loenhout (orgel).
Gedurende de adventsperiode stonden achtereenvolgens de vrouw van Uria (Batseba), Ruth, Rachab en Tamar als een standbeeld op een sokkel in de kerkzaal. In deze kerstdienst stond Maria, de vijfde vrouw uit het begin van het Mattheüsevangelie, op de sokkel. In de Schriftlezing gaat het ook veel over Jozef en hoe hij zich ten opzichte van haar het beste kan gedragen. Samen stellen zij zich open voor de komst van dit kind in hun leven en zo zijn zij een uitnodiging aan ons om dat ook te doen!
Nu de kinderkring nog maar zo klein is, was het een uitdaging om een mooie kerstuitvoering te bedenken, waarbij de kinderen tóch in het midden staan. De leiding is daar samen met de kinderen goed in geslaagd met een “lego-film”.
Het slotlied “Midden in de winternacht“ werd, zoals gebruikelijk, begeleid door de uitgedeelde instrumentjes.
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 
Diaconie-middag voor 70+

Op zaterdag 8 oktober 2022 vond de jaarlijkse, door de diaconie georganiseerde, gezellige middag voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder plaats in de gemeenschapsruimte van de Vredekerk. Door de corona-perikelen was het al 2 1/2 jaar geleden sinds de vorige keer. Dit keer was het thema "Hawai". Het programma bevatte een high tea met eigen gemaakte lekkernijen, een quiz, en een wedstrijdje sjoelen. De leiding was in handen van drie van de vier diakenen (Wendy, Christina en Lettine). De vierde (Hans) moest verstek laten gaan i.v.m. een coronabesmetting.
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 
Bevestiging ambtsdragers 4 september 2022

Zondag 4 september 2022: een goed gevulde dienst, waarin we afscheid hebben genomen van Geraldine Sebek als diaken (haar ambtstermijn liep afgelopen januari af tijdens strenge coronabeperkingen) en Wendy Knoops is bevestigd in het ambt van diaken. Ook is deze zondag de Maaltijd van de Heer met elkaar gevierd in de vorm van een lopende viering. Uit de Bijbel hebben we Lucas 14: 15 - 33 gelezen over wat het betekent om Jezus te volgen, het kiezen voor hem betekent dat familie en bezit hun bovenste plaats op ons prioriteitenlijstje moeten inleveren.
De foto's zijn gemaakt door Geraldine Sebek.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 19 juni 2022

19 juni 2022: een feestelijke kerkdienst met de bediening van de Heilige Doop aan Bregje Fijneman. Zij heeft daar zelf voor gekozen en haar vader en moeder hebben haar daarin de keuze gelaten. We lazen het “lievelingsverhaal” uit de Bijbel van Bregje, over Daniël in de leeuwenkuil. Er hoorde ook een mooi liedje bij, én een filmpje met leeuwen. Al met al gaat het om vertrouwen op God.
De foto's zijn gemaakt door Floor Verweij.

Bekijk alle foto's
 
Pinksteren 2022

Op zondag 5 juni 2022 vierden we een wel heel bijzonder feestelijk Pinksterfeest, met de openbare geloofsbelijdenis van José Fijneman – Kwakkel. Na een aantal mooie catechesegesprekken met de predikant was het nu zover dat José midden in de gemeente haar doop heeft beaamd en haar geloof heeft beleden. José heeft een doopkaars aangestoken en als persoonlijk getuigenis heeft een lied. Na een korte overdenking vierden we als gemeente de Maaltijd van de Heer. We lazen deze zondag uit Ruth 2, over Ruth die schuilt onder de vleugels van God, en horen een prachtig lied van Sela hierbij, en uit Johannes 20: 19 – 22. Thema was: “Uw vleugels over mij”. Aan het begin van de dienst ontstaken we – na de Paaskaars – weer het licht van de Pinkstervlam. Na de dienst lieten we voor de kerk twee witte duiven uitvliegen.
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 
Pasen 2022

Op de Paasmorgen (17 april 2022) was er in de Vredekerk een feestelijke dienst voor jong en oud, met als thema “Droog je tranen“. Voorganger was ds. Renske Zandstra. Muzikale medewerking was er van Peter Nijmeijer en Arthur Blommenstein op trompet.
We hoorden het Paasevangelie volgens Johannes, Johannes 20: 1 – 18: nadat Jezus is gestorven gaat Maria van Magdala naar het graf. Ze ziet dat de steen voor het graf is weggehaald en dat het graf leeg is. Jezus leeft!
De slinger met verhalen waarmee we gedurende de 40 dagentijd naar deze dag hadden toegeleefd was nóg vrolijker geworden en versierde de kerkzaal. Net als een mooie Paasbloemschikking van de hand van mw. Marja Keddeman.
Kinderen brachten de brandende nieuwe paaskaars binnen tijdens een lied over het licht. En we konden ook het licht met kaarsjes weer aan elkaar doorgeven.
Voor de Paaskaars had de diaconie dit jaar gekozen voor een eenvoudig model met daarop afgebeeld een klassiek model kruis in de vorm van een P en een X, de letters Chi en Rho. Dit Chi-Rho- kruis (de eerste twee letters van het Griekse Christos) of Christusmonogram is – naast het kruis en het ichtusteken(vis) – het belangrijkste symbool om Jezus Christus mee aan te wijzen. Daaronder is in een oranje/geel medaillon een vredesduif afgebeeld.
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 
31 oktober 2021

Zondag 31 oktober 2021: een bijzondere zondag! Om te beginnen is in deze dienst de herziene versie van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV21) in ontvangst genomen. En we vierden op deze ZWO-zondag met jong en oud de Maaltijd van de Heer, op aangepaste wijze i.v.m. het coronavirus. De lezing voor deze zondag was Johannes 9: 1 – 41, waar Jezus iemand geneest die vanaf zijn geboorte blind is. De omstanders kunnen hun ogen niet geloven: is dat echt die man die blind was? Sommigen zeggen dat hij het niet kan zijn, maar dat hij er wel op lijkt. Sommige Farizeeën zeggen dat Jezus niet van God kan komen omdat hij dit op sabbat gedaan heeft. Dan is de vraag: “Wie is hier blind?”. Passend bij de Bijbellezing gingen de kinderen van de kinderkring geblindoekt naar hun eigen dienst. 
Na afloop van de dienst werden er met de kinderen van de kinderkring en de jongeren van de tienerdienst een tweetal appelbomen in de kerktuin geplant. Dit indachtig de woorden die worden toegeschreven aan Maarten Luther, aan wie we op deze dag van de Reformatie denken: “Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan zou ik vandaag nog een appelboom planten.” Zo willen we – geraakt door de overdenking in de Kerk Onderweg van oktober 2021 – laten zien dat wij vanuit de Vredekerk ook zorg dragen voor de aarde waar we op leven.
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 5 september 2021

5 september was het Startzondag met als nieuw jaarthema "Van U is de toekomst". Dit thema bruist van optimisme, maar we kunnen het afgelopen jaar toch niet zomaar vergeten. Daarom werd deze Startzondag begonnen met een heleboel gebroken kopjes, borden enz. De scherven van een bizar jaar. Na de dienst is er van deze scherven een mozaïek gemaakt. Want ook wij geloven dat door lijden heen, de scherven van ons bestaan, weer iets moois kan ontstaan. De foto's geven een kleine impressie van het maken van dit mozaïek. In de dienst van zondag 12 september is het resultaat onthuld. De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 
Wederopstanding van de nooduitgang

Vorig jaar heeft het klusteam het kozijn van het bovenraam van de kerkzaal gerepareerd. De constructie van de ramen en de weers- invloeden hebben, ondanks het regelmatig schilderen door het klus- team, het rottingsproces vermoedelijk niet kunnen voorkomen. Toen hebben we ook gezien dat de nooduitgang wat houtrotver- schijnselen vertoonde maar ik dacht dat het net als bovenraam het nog enigszins te repareren was. Echter onder de oude verf bleek het houtrot zeer ernstig te zijn, zelfs rondom de ramen was het hout tot binnenzijde kozijn helemaal verrot. Dit was niet meer met houtrotvuller te repareren. Ook een aantal ruiten zouden vervangen moeten worden, wat hoge kosten met zich mee zou brengen. We hebben toen besloten het geheel met HPL platen af te sluiten. De kosten van deze reparatie, bedraagt rond de € 750 in plaats van een blik verf wat begroot was door het klusteam. Door de noeste arbeid van Boet en Giljam en ondersteuning van Wim en Thea is deze renovatie in week 15, 12 tot 19 mei tot stand gekomen.
De foto's zijn gemaakt door Giljam de Koning.

Bekijk alle foto's
 


 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.