PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Op deze pagina vindt u een overzicht van alle beschikbare fotoalbums van recente kerkdiensten of activiteiten. Een overzicht van oudere, gearchiveerde, fotoalbums vindt u hier.
Om een fotoalbum te openen, klikt u op de foto van het album of op "Bekijk alle foto's" (rechts in de grijze balk onder de tekst). Klik vervolgens op een foto om deze vergroot op te roepen. Door met de muis in het rechter deel van de vergrote foto op 'Volgende' te klikken, wordt de volgende foto uit de serie opgeroepen. De voorgaande foto kan opgeroepen worden door in het linker gedeelte van de foto op 'Vorige' te klikken.
Voor een kopie van één of meer foto's in een groter formaat (hogere resolutie) en de daaraan verbonden voorwaarden, kunt u contact opnemen met de webmaster.
 
Eeuwigheidszondag 2020

Zondag 22 november 2020 was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag. In de kerkdienst 's morgens werden zij, die in het afgelopen jaar waren overleden, herdacht door het noemen van de namen en het ontsteken van een kaars voor ieder van hen aan het licht van de Paaskaars. In de bloemschikking - gemaakt door Marja Keddeman en Lidy Hogenkamp - symboliseren de drie grote, witte rozen de drieëenheid Vader, Zoon en Heilige Geest, terwijl de klimopranken de verbintenis met hen die heengegaan zijn symboliseren. Door de corona-maatregelen was het niet mogelijk om - zoals gebruikelijk - in de dienst alle bezoekers een gedachteniskaarsje te laten aansteken. Hiervoor werd de kerk 's middags opengesteld. In dit fotoalbumpje een kleine sfeerimpressie van deze gebeurtenis.

Bekijk alle foto's
 
Kleuterkerk 28 juni 2020

Vandaag als gevolg van de corona-maatregelen sinds lange tijd weer kleuterkerk! Wat fijn om elkaar weer te zien en gesproken te hebben. Met 11 kinderen gesproken over Paulus die op reis ging, en wat nemen de kinderen mee op reis en hoe gaan ze op reis, met de boot, met het vliegtuig, de trein, of toch de auto?
Natuurlijk de vaste rituelen die elke kleuterkerk terug komen zoals een kringetje van jongens en meisjes maken, kaarsje aansteken voor wie de kinderen willen bidden en voor de afsluiting van deze dienst trakteerde een moeder op ijsjes.
De foto's zijn gemaakt door Arianne de Wal.
 

Bekijk alle foto's
 
Goede Vrijdag 2020

Een bijzondere Goede Vrijdag (10 april 2020): midden in de crisis rondom het coronavirus, waardoor een viering als gewoonlijk onmogelijk was. Wel was de kerk van 19.00 tot 20.00 uur open gesteld om mensen in de gelegenheid te stellen om een kaarsje aan te steken en het lijden van Christus en het lijden van onze huidige tijd te gedenken. Dit uiteraard met inachtneming van de geldende regels,  d.w.z. begeleide binnenkomst door de voordeur, in de kerkzaal een aangegeven looproute volgen naar de gedachtenisplek waar een kaarsje aan de Paaskaars kon worden aangestoken en tenslotte in stilte de kerkzaal via de achterdeur verlaten.
In de kerkzaal speelde André Verheus piano, op de liturgische tafel stonden drie rode rozen die geloof, hoop en liefde verbeeldden en er was een bij deze avond passende afbeelding op de beamer te zien.
Om 20.00 uur hebben de aanwezige leden van het moderamen en één van de diakenen met elkaar enkele verzen uit Johannes 19 gelezen, over het sterven van Jezus, en de voorafgaande adoptie-scene. Hierna is de Paaskaars gedoofd en is deze, na het uitspreken van een gebed, door de diaken de kerkzaal uitgedragen.
De foto's zijn gemaakt door Boet Smit en Bart van Walderveen.

Bekijk alle foto's
 
Palmpasen 2020

In de week voor Pasen hebben de kinderen van de kinderkring van de leiding een Paascadeautje ontvangen, en omgekeerd kregen wij óók een cadeautje. Bij de Vredekerk stond een prachtige Palmpasenstok, met een bedankbriefje er aan.  Wat er op stond, kunt u zien op één van de foto's.
De Palmpasenstok is voor het raam bij de ingang gezet, zodat deze op de avond van de Goede Vrijdag ook te zien zou zijn voor wie langs kwam.
 

Bekijk alle foto's
 
Violenmarkt 2020

Ondanks de perikelen rondom het coronavirus kon de jaarlijkse, door de ZWO-groep georganiseerde, violenmarkt op zaterdag 21 maart 2020 doorgaan. In dit fotoalbum een paar plaatjes van dit kleurrijke gebeuren.
De opbrengst van deze actie, een bedrag van € 356,30, is bestemd voor het project "De kracht van bijbelverhalen" in de Golfstaten, één van de projecten uit de 40 dagentijdcampagne van Kerk in Actie.
De foto's zijn gemaakt door Corry van Ginkel.

Bekijk alle foto's
 
70+ middag 2020

Op zaterdag 25 januari 2020 was er in de Vredekerk weer de traditionele, door de diaconie georganiseerde, bijeenkomst voor oudere gemeenteleden aan het begin van het nieuwe jaar. Het was een goed bezochte, gezellige middag met lekkere hapjes, een gezellige bingo en een quiz over de bevrijding, 75 jaar geleden, wat ook het thema van deze middag was.
De foto's zijn gemaakt door Monique Dormans.

Bekijk alle foto's
 
Kerst 2019

Fotoimpressie van de feestelijke kerstdienst op woensdag 25 december 2019. Er was in deze dienst muzikale medewerking door het Vredekerk Music Ensemble en de cantorij o.l.v. André Verheus, die tevens het orgel bespeelde.
In deze dienst kwam de profeet Micha nog eenmaal op bezoek en toen was het zover: de kinderen van de kinderkring lieten de film van de musical “Operatie Kerstpost”, die zij in de afgelopen adventsweken samen met ouders en kinderkringleiding gemaakt hadden. We lazen woorden uit Genesis 1 over het scheppingslicht en uit Johannes 1 over het licht voor de wereld. De dienst werd afgesloten met het lied "Midden in de winternacht", begeleid door de kinderen met diverse muziekinstrumentjes. Bij de uitgang deelden de kinderen lichtpuntjes uit om mee naar huis te nemen of door te geven.
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 
Vrijwilligersavond 2019

Op donderdag 7 november 2019 was er een avond speciaal bedoeld voor al onze vrijwilligers, oud-vrijwilligers en toekomstige vrijwilligers (en wie in de gemeente is dat eigenlijk niet?). Deze avond werd gehouden in de Vredekerk. Het hoofdnummer van de avond was de theatervoorstelling "Dwars door de Bijbel" van en door Kees Posthumus. Een voorstelling, die mooi past bij het jaarthema "Een goed verhaal", waarin verhalen van toen en daar verhalen werden voor mensen van hier en nu. Tientallen bekende en onbekende verhalen uit Oude en Nieuwe Testament passeerden de revu in een wervelend reisverhaal. Alle liefdes uit de Bijbel, de verloren zoon heen en terug, profeten met hun ongemakkelijke boodschap, Jona in een liedje; in ruim een uur waren de toeschouwers weer helemaal up-to-date met de Bijbel.
Na de voorstelling was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een lekker hapje.
Dat het een geslaagde avond was, is op de foto's goed te zien.
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 
Pinksteren 2019

Op 9 juni 2019 vierden we met jong en oud het Pinksterfeest. We ontstaken na de Paaskaars ook de Pinkstervlam, voorafgegaan door het voorlezen van de woorden van lied 692 ("Wij wachten op de Geest beloofd"), begeleid door orgelspel van gastorganiet Piet van Dijk. Het thema van deze dienst was “Mensentaal”. Een deel van de Schriftlezingen werden deze zondag zowel in het Nederlands als in het Farsi gelezen. Na de preek was er een viering van het Heilig Avondmaal. Tijdens de collecte konden de vorig jaar Pinksteren uitgedeelde deeldoosjes ingeleverd worden en werden nieuwe uitgedeeld. De opbrengst van de deeldoosjes van afgelopen jaar gaat naar jeugdwerk in Oost-Groningen en die van komend jaar zal bestemd zijn voor jeugddorp De Glind. Na afloop lieten we samen met de kinderen twee witte duiven los op het grasveld voor de kerk.
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 
Pasen 2019

Op de Paasmorgen (21 april 2019) was er in de Vredekerk een feestelijke dienst voor jong en oud, waarin we het grootste feest van ons christelijk geloof vierden. Voorganger was ds. Renske Zandstra. Het thema van deze dienst was: “Een nieuw begin”. Op de liturgische tafel zagen we hoe de dorre tuin tot leven was gekomen. “Licht breekt door het duister. Begin van leven wordt ingeluid. Bloesem breekt de knop op het dode hout. Narcissen, Paastrompetten, doorbreken de doodse stilte en juichen in het Licht van de Paasmorgen.” Aan het begin van de dienst droegen Jasmijn Verduijn en Jelle van den Hoek de nieuwe Paaskaars binnen, en samen met de andere kinderen werd dan het licht van Christus door de kerk verspreid. Ondertussen zongen en neurieden wij dat de Geest van God een nieuw begin gemaakt heeft. Kinderen en tieners lazen mee in deze dienst. We zongen deze morgen allerlei prachtige vrolijke Paasliederen, o.a. op de melodie van “Glorie, glorie, halleluja”, en waren blij met de muzikale medewerking van zowel de cantorij o.l.v. André Verheus als van de blazers van het Vredekerk Music Ensemble. Met de cantorij leerden we een nieuw lied van de maand, en de cantorij zong na de preek “Lord, I strech my hands”. De kinderen (en wij) leerden hun zevende vaardigheid om een nieuw begin te kunnen maken: hulp vragen. Dat klonk ook door in het einde van het verhaal van Julia en Stef en de tuin die zij aanlegden. Toen de kinderen weer terug waren van de kinderkring beleden we allemaal samen ons christelijk geloof. Bij de uitgang deelden de kinderen “Paasbloemen” uit.
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 
(Her)bevestiging ambts- en taakdragers 2019

In de kerkdienst op 27 jan. 2019 namen wegens hun verhuizing Marijn en Loes Hordijk afscheid als respectievelijk ouderling – kerkrentmeester en taakdrager pastoraat. Albert van Dasselaar legde het ambt van diaken neer. Wim Doorn, Pieter van der Hoeven en Jacqueline de Koning – Bakker hernieuwden hun belofte als taakdrager ten dienste van het college van kerkrentmeesters en Bert van der Lee als taakdrager ten dienste van het college van diakenen. Floor Verweij werd herbevestigd in het ambt van ouderling, en Christina van den Heuvel werd bevestigd in het ambt van diaken.
De foto's zijn gemaakt door Iman Heijboer.

Bekijk alle foto's
 


 
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
 
40-dagentijd-kalender
 
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
Dagmeditatie
PKN
JOP
Kerkplein Soest
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.