PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
De eredienst De eredienst

Iedere zondag wordt er een kerkdienst gehouden in de Vredekerk, Gen. Winkelmanstraat 101. De aanvang is 10.00 uur. Een actueel overzicht van de diensten in de komende tijd vindt u hier.

Voor mensen die slecht ter been zijn kan vervoer per auto geregeld worden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij één van de kerkenraadsleden of een e-mail sturen naar info@pknsoesterberg.nl.

Voor de kleintjes onder de basisschoolleeftijd kan er op verzoek oppas geregeld worden. Daarnaast is er voor deze groep een speelgoedkist met "stil" speelgoed beschikbaar in de kerkzaal. Kijk voor meer informatie hier.

Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er, behalve tijdens de schoolvakanties, iedere zondag kinderkring, geleid door één van de leden van een groep vrijwilligers.

Tieners kunnen om de twee weken terecht in een tienerdienst, die parallel aan de gewone dienst gehouden wordt in één van de ruimtes in de Vredekerk. Ook deze dienst wordt geleid door enkele vrijwilligers. Heb je interesse? Kom gewoon eens langs!

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk.

 
Symbolenplek Symbolenplek

Op verzoek van een groot aantal gemeenteleden is er m.i.v. Pinksteren 2012 een symbolenplek ingericht in de vorm van een voorbedenboek en een stiltehoek.

Voorbedenboek

Intentie
Gemeenteleden betrekken bij het opstellen van de gebeden in de kerkdienst.
Waarom
Om in de gemeente van Christus naar elkaar om te zien. Vreugde en verdriet van elke dag met elkaar te delen en dit in de gebeden tot uitdrukking te brengen.
Plaats
Achter in de kerkzaal op een tafel.
Gebedsintentie
Een gebedsintentie kan een al dan niet persoonlijke dankzegging of uiting van zorg zijn en/of een gerichte voorbede voor een medemens of een bepaalde nood in de wereld.
Privacy
Namen worden alleen genoemd als de schrijver dat zelf wil, of als deze dit doet op verzoek of met instemming van het betreffende gemeentelid. Omdat niet iedereen dat op prijs stelt is terughoudendheid met het noemen van namen gewenst.
Diaken
Vlak voor aanvang van de dienst, haalt de dienstdoende diaken het voorbedenboek op en neemt die mee naar de consistorie. Vlak voor het begin van de voorbeden overhandigt de diaken het boek aan de voorganger.
Na de dienst wordt het voorbedenboek weer op de tafel gelegd.
Wanneer
Op zondag voor aanvang van de kerkdienst.
Tevens is er een mogelijkheid op zaterdag (van september t/m mei) van 10.00 – 12.00 uur.

Stiltehoek

Intentie
Stiltehoek, waar je even rustig kunt zitten om een lichtje aan te steken. Voor je zelf of voor iemand die je na aan het hart ligt.
Waar
Vooraan rechts in de kerkzaal.
Wanneer
Op zondag voor aanvang van de kerkdienst.
Tevens is er een mogelijkheid op zaterdag (van september t/m mei) van 10.00 – 12.00 uur.

 
Muzikale begeleiding

Muzikale begeleiding


In april 2021 is onze vaste kerkmusicus, organist en cantor, dhr. André Verheus verhuisd naar een ander deel van het land en is er voor deze werkzaamheden een vacature ontstaan. De orgelbegeleiding in de erediensten wordt daarom verzorgd door een aantal gast-organisten.
In bijzondere diensten, zoals b.v. met Pasen, Pinksteren of Kerst is er bovendien vaak medewerking door het Vredekerk Music Ensemble, dat gevormd wordt door een groep muzikale gemeenteleden.
Enkele keren per jaar - traditioneel ook in de kerstnachtdienst - is er medewerking aan de dienst door een koor.
Met de komst van het nieuwe liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk” is er een enorme verscheidenheid aan nieuwe liederen voor de gemeentezang gekomen. Om de samenzang te ondersteunen is er een Cantorij opgericht, die de liederen meerstemmig instudeert. Bij de introductie van het nieuwe liedboek, op de startzondag 1 september 2013, hebben zij het prachtige lied “Ga met God en Hij zal met je zijn” (nr.416) ingestudeerd. De vele positieve reacties zorgden er voor dat  meer mensen nieuwsgierig werden naar het samen zingen en liederen instuderen voor de gemeentezang. De Cantorij is een groep actieve en enthousiaste mensen. Zij oefenen twee weken voor de zondaguitvoering samen met de organist en kerkmusicus-cantor (zodra die er weer is) de liederen meerstemmig in. Het zijn vaak gezellige en leerzame muziekavonden. De repetitieavonden zijn op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur. Alle Cantorijleden ontvangen per e-mail de bladmuziek per partij met een muziekbestand, waardoor men thuis al de liederen kan instuderen hetgeen de instudeertijd behoorlijk verkort en de kwaliteit ten goede komt. Ook verlenen gemeenteleden die een muziekinstrument bespelen regelmatig hun medewerking, zodat deze zondagen een extra muzikale invulling krijgen.

 
Koffie na de dienst

Koffie na de dienst

Na afloop van de dienst is er in hal van de kerk gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie elkaar te ontmoeten.
Wilt u de koffie sponsoren? Dat kan. Op de bar in de hal staat een potje, waarin u een vrijwillige bijdrage kunt deponeren.

 
Abrona Abrona

Abrona is een instelling voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking, waarvan de locatie Sterrenberg op korte afstand van Soesterberg ligt. Iedere zondag vindt er om 10.30 uur in het gebouw Het Lichtpunt op het terrein van de locatie Sterrenberg een kerkdienst plaats voor de bewoners van Abrona en een ieder die belangstelling heeft.
Bewoners worden door vrijwilligers naar de kerk (Het Lichtpunt) gebracht en ook weer thuis gebracht. In die groep vrijwilligers nemen ook enkele van onze gemeenteleden deel.

 
Detentiecentrum Detentiecentrum

In het detentiecentrum worden iedere zondagmorgen een aantal kerkdiensten gehouden. Bij toerbeurt bezoeken enkele leden van een groep vrijwilligers uit onze gemeente (evenals uit een aantal andere omliggende gemeenten) deze diensten.

 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
Gemeenteprofiel
Werkplan
 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.