PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Woensdag 29 januari - Bijeenkomst pastoraatsgroep Woensdag 29 januari - Bijeenkomst pastoraatsgroep

20.00 uur, Vredekerk

Overleg over het bezoekwerk in de gemeente. We willen deze avond, naast de gebruikelijke aandachtspunten, als thema stilstaan bij seksueel misbruik, een belangrijk onderwerp waar in november van het afgelopen jaar op de synode opnieuw over gesproken is. Hoe vorm je met elkaar een “veilige kerk”? Uitnodiging en agenda volgen nog per mail.

 
Vrijdag 31 januari - Samen eten Vrijdag 31 januari - Samen eten

17.00 uur, Vredekerk

Voor degenen die zich hiervoor opgegeven hebben, is er weer de door de missionaire werkgroep E-missie georganiseerde "samen eten" bijeenkomst in de Vredekerk.

 
Zaterdag 1 februari - Inleveren oud papier en oude kleding Zaterdag 1 februari - Inleveren oud papier en oude kleding

9.00 - 12.00 uur, Gen. Winkelmanstraat, achter de Vredekerk

Zoals iedere eerste zaterdag van maand kunt u ook vandaag weer uw oude papier en oude, maar nog bruikbare kleding inleveren bij de containers die daarvoor achter de Vredekerk (Gen. Winkelmanstraat 101) geplaatst zijn. De opbrengst van het oude papier komt ten goede aan de algemene middelen van de gemeente van de Vredekerk, de oude kleding gaat naar Dorcas Hulp Nederland (zie onder ZWO).

 
Zondag 2 februari - Wake Zondag 2 februari - Wake

16.30 uur, Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg 13

Maandelijkse wake bij de poort van het detentiecentrum, Richelleweg 13, georganiseerd door de raden van kerken van Soest, Soesterberg en Zeist.
Neem bloemen mee! Neem licht mee! Neem mensen mee!
Kijk voor meer informatie op http://www.wakezeist.nl

 
Woensdag 19 februari - Open Deur gespreksgroep Woensdag 19 februari - Open Deur gespreksgroep

14.00 - 15.30 uur, Vredekerk

Gespreksgroep rondom het oecumenische maandblad “Open Deur” o.l.v. ds. Renske Zandstra. De inhoud van de gesprekken wordt bepaald door teksten, foto’s, gedichten, e.d. in het blad. Dit keer is het thema "Broers en zussen". Het blad wordt ter plaatse uitgereikt, voorbereiding is dan ook niet nodig. Om 14.00 uur staat de thee klaar, tegen 15.30 uur ronden we af. Welkom, ook voor wie nog niet eerder in onze kring was!

 
Donderdag 20 februari - Uiterste inleverdatum kopij kerkblad Donderdag 20 februari - Uiterste inleverdatum kopij kerkblad

Het eerstvolgende nummer van het kerkblad Kerk Onderweg verschijnt op 27 februari a.s. Kopij voor dit nummer kunt u - bij vookeur per e-mail - inleveren tot uiterlijk 20 februari a.s., 18.00 uur. De adressen vindt u in Kerk Onderweg.

 
Woensdag 26 februari - Kerkenraadsvergadering Woensdag 26 februari - Kerkenraadsvergadering

19.30 uur, Vredekerk

Nadere informatie volgt.
Wilt u een keer een kerkenraadsvergadering bijwonen? Dat kan. Wel graag van tevoren even aanmelden ().

 
Donderdag 27 februari - Vouwen Kerk Onderweg Donderdag 27 februari - Vouwen Kerk Onderweg

9.30 uur, Vredekerk

Vouwen van het kerkblad Kerk Onderweg door de vaste vouwploeg.

 
Zaterdag 21 maart - Violenmarkt Zaterdag 21 maart - Violenmarkt

9.00 - 12.00 uur, Vredekerk

Alvast vooruitlopend op de 40-dagen tijd: 21 maart wordt de jaarlijkse violen-markt gehouden. In februari worden de “vaste klanten” weer benaderd voor de bestellingen. Bent u nog geen klant en wilt u sterke en mooie violen bloeiend en wel in uw tuin, dan wel balkon? Laat het mij even weten: Hans Zijlstra, email: .

 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.