PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Missionaire werkgroep E-missie Missionaire werkgroep E-missie

Deze werkgroep is begin 2014 ontstaan uit de samenvoeging van de in 1999 opgerichte activiteitencommissie Impuls en de in 2011 opgerichte missionaire werkgroep. De nieuwe, samengevoegde werkgroep bestaat uit een enthousiaste groep gemeenteleden (Ineke Koch, Frieda Smits en ds. Renske Zandstra), die als missie heeft om zowel gemeenteleden van de Vredekerk als mensen van buiten de kerk te bereiken en te activeren. Via het kerkblad Kerk Onderweg, de website, afkondigingen in de kerkdiensten en op het mededelingenbord wordt een ieder op de hoogte gehouden van de activiteiten. E-missie draagt jaarlijks een thema aan, waarmee in alle geledingen van de Vredekerk wordt gewerkt. Voor 2017/2018 is dat "Ons Open Huis".
Een aantal regelmatig terugkerende activiteiten zijn een bezoek aan een klooster (weekend), wandeling in de Kennemerduinen, filmavond(en), samen eten, paasontbijt, creatieve avonden, lezingen, open kerkdiensten...
Van een aantal van deze activiteiten vindt u nadere informatie hieronder.

 
Samen eten Samen eten

Elke laatste vrijdag van de maand (behalve in de maanden juli en augustus) is er 's avonds "samen eten" in de ontmoetingshal van de Vredekerk. U kunt zich hiervoor opgeven door uw naam te noteren op de lijst op het prikbord in de ontmoetingsruimte van de Vredekerk.

 
Kloosterweekeinden Kloosterweekeinden

Al een aantal jaren wordt er in het voorjaar, gewoonlijk kort na Pasen, een weekendbezoek aan een klooster georganiseerd. Onderstaand een overzichtje van de bezochte kloosters:
2009: Norbertijnenabdij Postel (België)
2010: Priorij Onze Lieve Vrouwe van Bethanië in Loppem (België)
2011: Sint-Benedictusabdij De Achelse Kluis bij Valkenswaard
2012: Monasterium Sint Lioba in Egmond-Binnen
2013: Abdij Maria Toevlucht te Zundert
2014: Monasterium Sint Lioba in Egmond-Binnen
2015: Abdij Koningsoord bij Arnhem
2016: Sint-Andriesabdij Zevenkerken bij Brugge
2017: Abdij Maria Toevlucht in Zundert

 
Kloosterweekeinde 2019 Kloosterweekeinde 2019

In het weekeinde van 5 t/m 7 april willen we weer met een groep op kloosterweekeinde gaan. We hebben 24 plaatsen gereserveerd in het Liobaklooster in Egmond-Binnen. We zijn daar in 2012 en 2014 ook te gast geweest. In beide gevallen waren dat heel positieve ervaringen! De inschrijving is op de startzondag - 2 september 2018 - van start gegaan. Het inschrijfgeld is € 30, het bedrag voor het  hele weekend is € 120. In het vroege voorjaar ontvangen alle deelnemers een uitnodiging voor een voorbereidingsbijeenkomst. Kijk voor meer informatie eens op de website van de zusters: www.liobaklooster.nl . Het begint daar al mooi met woorden van Hildegard Michaelis: “Mijn hart is geheel met U - het zingt het lied zonder woorden tussen Hem die altijd is - en mij zijn schepsel.”

 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkbalans

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.