PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Pastoraatsteam Pastoraatsteam

Voor de pastorale zorg in de gehele gemeente is er een pastoraatsteam samengesteld, bestaande uit de predikant, een aantal pastoraal medewerkers en een vertegenwoordiging van de diaconie.

Dit team komt regelmatig bij elkaar om het werk door te spreken. Zorgvuldigheid en geheimhouding zijn hierbij uiteraard gewaarborgd.

De accenten van het pastorale werk liggen op:

 • Crisispastoraat
  B.v. bij ziekte, moeilijke tijden, afscheid en rouw. Dit wordt met name door de predikanten gedaan.
 • Bezoeken aan ouderen
  Aan bewoners van De Drie Eiken, De Heybergh, Huis ten Halve en andere gemeenteleden vanaf 70 jaar is een vaste pastoraal medewerker uit het pastoraatsteam toegewezen. Deze pastoraal medewerker bezoekt de aan hem/haar toegewezen gemeenteleden met een zekere regelmaat.
   
 • Bezoeken aan jonge gezinnen
  Hiervoor worden de leden van het jeugdoverleg ingeschakeld.
   
 • Bezoek bij geboorte
   
 • Welkomstbezoek aan nieuw ingekomen gemeenteleden
  Deze worden verwelkomd met een bloemetje.

Een algemene doelstelling van het pastoraatsteam is, om alle gemeenteleden, die niet bezocht zijn in het kader van bovengenoemde activiteiten, ten minste eens per drie jaar te bezoeken.

Uiteraard kan er te allen tijde een beroep gedaan worden op de predikant of iemand anders van het pastoraatsteam. Pastoraat is immers “omzien naar elkaar”. De benodigde contactgegevens vindt u hier.

Het pastoraatsteam verzorgt ook de paas- en kerstgroet.
Gemeenteleden krijgen ter gelegenheid van hun 75ste verjaardag een bloemengroet. Daarna gebeurt dat in ieder kroonjaar (dus om de vijf jaar).

Opmerking:
Het pastoraatsteam kan niet goed functioneren zonder medewerking van de gemeenteleden. Het moet weten wat er zich in de wijken afspeelt. Geef daarom bijzonderheden en wensen door aan de predikant, een kerkenraadslid of één van de leden van het pastoraatsteam.


Het pastoraatsteam is als volgt samengesteld:

     Tineke Klandermans      Lieneke Epping             Dora Bor
                   Past. medew.            Past. medew.            Past. medew.

 

     Monique Dormans       Geraldine Šebek          Hans Zijlstra                Cobie Smit            Mien v. Vianen                                                                              Past. medew.             Past. medew.          Past. medew. 

 


    Jenny Huisman             Els Blom 
       Past. medew.          Past. medew.

terug
 
 
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.