PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Bij de Kerkdiensten Bij de Kerkdiensten

Bij de zomerdiensten en startzondag:

Tijdens de kerkdiensten in de vakantieperiode wordt geen kinder- kring en tienerdienst aangeboden. Voor als er toch ( klein-) kinderen in de dienst zijn is er altijd de “speelgoedkist“ en zijn in de ruimte van de kinderkring (de kruiszaal) kleur- en knutselspullen te vinden. In deze periode volgt het leesrooster het evangelie volgens Lucas, zoals hieronder aangegeven. Uiteraard staat het de gastvoorgangers vrij hierin een eigen keuze te maken. Op het moment van schrijven van deze kopij zijn er helemaal geen maatregelen in verband met het corona-virus van kracht. Het mode-ramen volgt de situatie met aandacht en zal – indien nodig – weer overgaan tot het instellen van enkele maatregelen. Steeds geldt dat we ons gezonde verstand gebruiken en elkaars wensen respecteren.

Zondag 24 juli a.s.: “Mag ik iets vragen?” is het thema en de Schriftlezing is uit Lucas 11: 1 – 13. Jezus leert zijn leerlingen bidden. Ook vertelt hij over een vriend die midden in de nacht hulp vraagt en over een vader die zijn kinderen geeft wat ze nodig hebben.

Zondag 31 juli a.s.: “Schat-hemeltje-rijk“, is het woord bij deze zondag als de Schriftlezing is uit Lucas 12: 13 – 21. Een man vraag aan Jezus of hij tegen zijn broer wil zeggen dat hij de erfenis met hem moet delen. Jezus vraagt aan de man wie hem als rechter heeft aangesteld en waarschuwt voor hebzucht. Daarbij vertelt Jezus een verhaal over een man die grote schuren bouwt, maar zijn leven niet kan bewaren.

Zondag 7 augustus a.s.: “Wat pakt niemand van jou af?” is de vraag en de Schriftlezing is uit Lucas 12: 32 – 40. Jezus vertelt zijn leer- lingen dat de Vader aan hen het koninkrijk schenkt. Ze hoeven zich geen zorgen te maken om “aardse” rijkdom, maar kunnen zich beter richten op hun schat in de hemel. Ook roept Jezus hen op om klaar te staan als de Mensenzoon komt.

Zondag 14 augustus a.s.: “Lekker belangrijk!” klinkt het bij de Schriftlezing uit Lucas 12: 49 – 56 . Jezus vertelt zijn leerlingen dat hij gekomen is om een vuur te ontsteken en dat er verdeeldheid komt in families. Tegen de menigte zegt hij dat ze wel letten op het weer, maar niet op de “tekenen van de tijd”.

Zondag 21 augustus a.s.: “Kom gauw binnen!“ want vandaag horen we in de Schriftlezing uit Lucas 13: 22 – 30 hoe Jezus en zijn leer- lingen naar Jeruzalem gaan. Onderweg vertelt Jezus dat Gods nieuwe wereld lijkt op een huis waar het feest is. Hij roep mensen op om naar binnen te gaan in dat huis.

Zondag 28 augustus a.s.: Op deze zondag houden we onze “startzondag“ en beginnen we met jong en oud aan een nieuw kerkelijk seizoen. Daar hoort ook een nieuw jaarthema bij zoals de PKN het ons aanreikt: “Aan tafel!” In deze dienst worden een paar ideeën gepresenteerd en meteen al gerealiseerd. We luisteren in deze dienst o.a. digitaal naar het prachtige lied 388 “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel“, gezongen door Leona Philippo. De Schrift- lezing van deze zondag is een verhaal dat zich afspeelt rond een tafel: Lucas 14: 1 – 14. Jezus vertelt dat je niet de ereplaats moet kiezen als je ergens bent uitgenodigd; misschien komt er iemand die belangijker is dan jij en dan moet je je plaats afstaan. Als je de minste plaats kiest, zal de gastheer tegen je zeggen: “Kom toch dichterbij!” Wees welkom allemaal om de start van het seizoen samen mee te maken.

Zondag 4 september a.s.: Op deze zondag gaan we als gemeente van Christus “Aan tafel“ oftewel we vieren de Maaltijd van onze Heer. In deze dienst hoopt Wendy Knoops bevestigd te worden in het ambt van diaken. Ook nemen we – nadat dit eerder niet mogelijk was – nog afscheid van onze oud- diakenen Monique Dormans en Geraldine Šebek. We zullen deze dienst nog met elkaar voorbereiden.

terug
 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
Gemeenteprofiel
Predikantenprofiel
Werkplan
 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.