PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte beschrijvingen Diaconie Collecte beschrijvingen Diaconie

25 december 2021: ZWO, Kinderen in de Knel
Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met onze kerstcollecte! In de loop van 2021 maken we via de website en op ander manieren bekend welk kinderproject het meest urgent is.

26 december 2021: Diaconie, Dekking eigen kosten  
Met de opbrengst van deze collectes kunnen we iets extra’s doen voor gemeenteleden die door een moeilijke (ziekte, zorgen) of juist een blije periode gaan. We doen natuurlijk meer zoals de avondmaalsvieringen en de 70+ bijeenkomst. Incidenteel wordt de opbrengst van een collecte door de diaconie verdubbeld, bijvoorbeeld bij grote rampen. Van harte aanbevolen!

02 januari 2022: Stichting INLIA/Carter van Groningen:

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor kerken die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze kerkgemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. De INLIA stichtingen signaleren en analyseren problemen, ontwikkelen creatieve en werkbare oplossingen en helpen die uit te voeren. Als partner van mensen, werkend voor een rechtvaardige samenleving. We doen dat voor individuen, groepen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel. 

09 januari 2022: Diaconie, Dekking eigen kosten
Met de opbrengst van deze collectes kunnen we iets extra’s doen voor gemeenteleden die door een moeilijke (ziekte, zorgen) of juist een blije periode gaan. We doen natuurlijk meer zoals de avondmaalsvieringen en de 70+ bijeenkomst. Incidenteel wordt de opbrengst van een collecte door de diaconie verdubbeld, bijvoorbeeld bij grote rampen. Van harte aanbevolen!

16 januari 2022: Stichting Straatpastoraat Amersfoort
Om het straatpastoraat in Amersfoort mogelijk te maken is de Stichting Straatpastoraat Amersfoort opgericht.
De stichting heeft twee (part-time) straatpastores in dienst (cao Protestantse Kerk in Nederland) die vorm en inhoud geven aan de geestelijke zorg voor mensen die op straat leven en/of die in de opvang verblijven. Daarmee vervult de stichting een behoefte waarin eerder niet was voorzien in het pakket aan hulpverlening. Er is een beleidsplan dat kan worden opgevraagd. De stichting is een interkerkelijk initiatief. Kerken die zich hebben verenigd in de Raad van Kerken Amersfoort, maar ook andere Amersfoortse kerken, ondersteunen het werk van de stichting financieel en anderszins. Het straatpastoraat vindt zijn bedding in de christelijke traditie, maar de straatpastores respecteren de religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die zij ontmoeten. Het maatschappelijk klimaat is voor een respectvolle bejegening van mensen die op straat leven niet bepaald positief te noemen. Veel burgers reageren op de mogelijke komst van een opvangvoorziening voor daklozen en gebruikers met een NIMBY ("Not In My BackYard")-houding. Daklozen worden actief geweerd uit het straatbeeld, tenzij ze een vaste plaats hebben gevonden waar ze de Straatkrant kunnen verkopen. En het politieke beleid staat vooral in het teken van het bestrijden van overlast. Het kerkelijke initiatief tot straatpastoraat in Amersfoort kan ook worden gezien als een signaal tegen deze maatschappelijke ‘verharding’ in. De zorg voor de naaste wordt ons niet politiek opgelegd, maar is een uiting van onze roeping om ieder mens als volwaardig te zien en te benaderen. Daarachter schuilt het verlangen naar een samenleving waarin we elkaar met respect tegemoet treden.

23 januari 2021: Raad van Kerken
 

terug
 
 
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.