PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte beschrijvingen Diaconie Collecte beschrijvingen Diaconie

24 juli 2022: Diaconie; Dekking eigen kosten
Met de opbrengst van deze collectes kunnen we iets extra’s doen voor gemeenteleden die door een moeilijke (ziekte, zorgen) of juist een blije periode gaan. We doen natuurlijk meer zoals de avondmaalsvieringen en de 70+ bijeenkomst. Incidenteel wordt de opbrengst van een collecte door de diaconie verdubbeld, bijvoorbeeld bij grote rampen. Van harte aanbevolen!

31 juli 2022: Stichting Make a Wish
Onderzoek toont aan dat het realiseren van een allerliefste wens jonge patiënten en hun omgeving weer hoop en vertrouwen geeft, en blijvend impact heeft. Een wensvervulling ontstaat niet vanzelf. Het is een zorgvuldig geplande Wish Journey. Een bijzonder traject waar een grote groep mensen maanden mee bezig is en dat van A tot Z maatwerk is. En dat impact heeft vanaf het moment van kennismaken tot lang na de wensvervulling. Zo maken wij met elkaar herinneringen die een leven lang meegaan. Wij zetten alles op alles om zo veel mogelijk wensen te vervullen. Dat doen wij niet alleen. Dat kunnen wij niet alleen. Ons verhaal is niet zomaar een verhaal. Het is een verhaal van alle verhalen van kinderen met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte. Van zorgzame vrijwilligers, ouders, ziekenhuizen en business partners die samen alles uit de kast halen om het onmogelijke onvergetelijk te maken. Van maanden van voorbereiden, het verheugen op, zorgeloze momenten met familie en van herinneringen. Door onderdeel te zijn van een onvergetelijke Wish Journey krijgt het kind een positieve boost. Zo vinden kinderen én de mensen er-omheen weer nieuwe kracht om sterker de toekomst in te gaan.

07 augustus 2022: Nationaal Ouderenfonds: Strijd tegen eenzaamheid bij kwetsbare ouderen
Het Nationaal Ouderenfonds is ervan overtuigd dat iedere oudere meetelt. Daarom zetten zij zich iedere dag met hart en ziel in voor ouderen in Nederland die eenzaam, kwetsbaar of verminderd zelfredzaam zijn of het risico daartoe lopen. En dat is hard nodig. Want wist u dat bijna de helft van de ouderen zich eenzaam voelt? 1 op de 11 ouderen voelt zich zelfs ernstig eenzaam. Dat zijn meer dan 500.000 mensen! Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor ouderen in Nederland voor wie onvoldoende zorg en aandacht is vanuit de maatschappij. Gezamenlijk bestrijden en voorkomen zij eenzaamheid, verminderen kwetsbaarheid en bevorderen ze zelfredzaamheid met als doel de oudere in staat te stellen zijn eigen leven te blijven leiden zoals hij/zij dat wenst. Ouderen krijgen mogelijkheden en kansen om oud te worden zoals zij dit zelf willen. De oudere is betrokken bij de samenleving op de manier die hij of zij wenst. www.ouderenfonds.nl

14 augustus 2022: Kerk in Actie; Zending Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch- Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezond- heidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfa- betiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

21 augustus 2022: Diaconie; Bloemengroet
Speciaal voor de wekelijkse bloemengroet willen wij extra aandacht vragen. Om het mogelijk te maken elke week de eredienst op te fleuren met een mooie bos bloemen voor iemand die dat verdient of nodig heeft, vragen wij uw steun! Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat we deze prachtige traditie voort kunnen zetten

28 augustus 2022: Leger des Heils
Wij geloven in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden. Zolang er ouders zijn die hun kinderen geen veilige plek kunnen bieden, zolang jongeren de gevangenis verlaten zonder enige hoop of perspectief, zolang er tienermeisjes verkocht worden aan de hoogte bieder, zolang er nog iemand e nacht op straat doorbrengt, zolang er wanhoop is, eenzaamheid, zolang verslaving mensenlevens kapot maakt, zolang één persoon het licht van God nog niet gezien heeft.... Zolang zullen wij strijden! Onze Missie: Het Leger des Heils is een internationale christelijke beweging. Onze inspiratie is de Bijbel. In het bijzonder de woorden en daden van Jezus Christus. Wat we doen komt voort uit onze liefde voor God. Onze opdracht is het vertellen van het Evangelie van Jezus Christus en in Zijn naam mensen helpen zonder enige vorm van discriminatie.

04 september 2022: Kerk in Actie Werelddiaconaat: Myanmar; Een volwaardige plek voor mensen met een beperking.
Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de aller- armsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeen- schappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

De meeste collectes worden aanbevolen door Kerk in Actie en zijn gescreend. De diaconie heeft ook eigen projecten op de collectelijst staan en houden deze na zorgvuldige afweging en informatie. Alle collectes worden van harte aanbevolen.

De diaconie

terug
 
 
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.