PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte beschrijvingen Kerk en pastoraat Collecte beschrijvingen Kerk en pastoraat

6 maart 2022: Kerk en Pastoraat Instandhouding Erediensten
De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van de zondagse erediensten deels te dekken. Heeft u een idee hoeveel de zondagse eredienst kost? De minimale kosten voor een gastpredikant en een organist zijn minimaal € 175 per zondagse dienst. Het gemiddelde collecte opbrengst vorig jaar voor het CvK bedraagt € 70,00, u ziet dat dit niet toereikend is. Wat kunnen we er aan doen? Meer bijdragen of minder kerkdiensten?

13 maart 2022: Kerk en Pastoraat Preekvoorzieningen
Om de zondagse kerkdienst mogelijk te maken worden diverse kosten gemaakt. De gebruikelijke inkomsten zijn niet toereikend, via deze collecte willen wij proberen de gemaakte kosten te dekken, zodat we in de toekomst ook nog naar preken kunnen luisteren.

20 maart 2022: Kerk en Pastoraat Kosten Erediensten
De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van de zondagse erediensten deels te dekken. Op de begroting zijn de kosten per kerkdienst ongeveer € 250 . Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

27 maart 2022: Kerk en Pastoraat Kosten Predikant
We hebben regelmatig in onze kerk gast predikanten, deze krijgen een onkosten vergoeding. De gemiddelde opbrengst van de 1e collecte is niet toereikend om deze kosten te betalen. Het zou fijn zijn als u meer bijdraagt zodat we niet behoeven te bezuinigen op de kerkdiensten.

3 april 2022: Kerk en Pastoraat onderhoud technisch installaties
De opbrengst van deze collecte is bestemd om de kosten van het onderhoud technische apparatuur te dekken. Elk jaar worden de CV- installatie, de klok, AED en brandblusmiddelen onderhouden. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

Het College van Kerkrentmeesters

terug
 
 
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.