PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte kerk en pastoraat 29 november Collecte kerk en pastoraat 29 november

Kosten Pastoraat
De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van het pastoraat te dekken. Hieronder valt o.a. de contributies op vakbladen, studiemateriaal etc. Deze collecte wordt van harte aanbevolen om het pastoraat de toerustingen te kunnen geven die zij nodig achten voor hun functie binnen de kerk.

 
Collecte diaconie 29 november Collecte diaconie 29 november

Kinderen in de knel - Kinderen in Oekraïne
De ZWO heeft besloten de adventscollecten één doel te geven en wel: de School of our Dream in Vynnyky (Oekraïne), in 2009 opgericht door het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs, een internaat voor weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen. Veel van deze kinderen hebben thuis te maken gehad met geweld en drank- en drugsproblemen. Hoewel de kinderen in het internaat fysiek veilig zijn, worden ze mentaal verwaarloosd. Als de kinderen 16 jaar zijn moeten ze het internaat verlaten en komen ze op straat terecht. De kans is groot dat deze kinderen het gedrag van hun ouders imiteren. Om deze keten van sociale problemen te doorbreken, moest de houding van het personeel veranderen. Aanvankelijk zagen velen de noodzaak van verandering niet in, zowel onder het personeel, als onder de familie van de kinderen en de overheid. Directrice Liliya Svytovych wist echter langzaam maar zeker een meerderheid van de betrokkenen te overtuigen. Haar doel is om een omgeving voor deze kinderen te creëren, waarin op een positieve manier met hen wordt omgegaan. Ook moeten de kinderen de kennis en de sociale vaardigheden opdoen, om zich voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij. De grote uitdaging is dus om deze kinderen de nodige zorg, aandacht en liefde te geven.
 
Collecte kerk en pastoraat 6 december Collecte kerk en pastoraat 6 december

Kosten energie en verwarming
In verband met corona moet er geventileerd worden en daarom kan de kerkzaal minimaal worden verwarmd. Helaas houdt dit in dat u als het echt koud is de jas tijdens de dienst aan moet houden. Toch maken we kosten zoals de verlichting van de kerkzaal, etc. De kosten per jaar zijn ongeveer € 400. De opbrengst van deze collecte wordt deels gebruikt om de energierekening te kunnen betalen.

 
Collecte diaconie 6 december Collecte diaconie 6 december

Kinderen in de knel - Kinderen in Oekraïne
De ZWO heeft besloten de adventscollecten één doel te geven en wel: de School of our Dream in Vynnyky (Oekraïne), in 2009 opgericht door het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs, een internaat voor weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen. Veel van deze kinderen hebben thuis te maken gehad met geweld en drank- en drugsproblemen. Hoewel de kinderen in het internaat fysiek veilig zijn, worden ze mentaal verwaarloosd. Als de kinderen 16 jaar zijn moeten ze het internaat verlaten en komen ze op straat terecht. De kans is groot dat deze kinderen het gedrag van hun ouders imiteren. Om deze keten van sociale problemen te doorbreken, moest de houding van het personeel veranderen. Aanvankelijk zagen velen de noodzaak van verandering niet in, zowel onder het personeel, als onder de familie van de kinderen en de overheid. Directrice Liliya Svytovych wist echter langzaam maar zeker een meerderheid van de betrokkenen te overtuigen. Haar doel is om een omgeving voor deze kinderen te creëren, waarin op een positieve manier met hen wordt omgegaan. Ook moeten de kinderen de kennis en de sociale vaardigheden opdoen, om zich voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij. De grote uitdaging is dus om deze kinderen de nodige zorg, aandacht en liefde te geven.
 
Collecte kerk en pastoraat 13 december Collecte kerk en pastoraat 13 december

Kosten eigen jeugdwerk
De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van de kinderkring, tienerdienst en jeugdwerk in onze eigen kerk deels te dekken. Door enthousiaste vrijwilligers worden kinderen en tieners in de diverse kerkruimten bij de kerk betrokken. Natuurlijk hebben zij materialen en leermiddelen nodig die moeten worden aangeschaft. Deze collecte wordt van harte aanbevolen om onze vrijwilligers die middelen te kunnen geven.

 
Collecte diaconie 13 december Collecte diaconie 13 december

Kinderen in de knel - Kinderen in Oekraïne
De ZWO heeft besloten de adventscollecten één doel te geven en wel: de School of our Dream in Vynnyky (Oekraïne), in 2009 opgericht door het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs, een internaat voor weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen. Veel van deze kinderen hebben thuis te maken gehad met geweld en drank- en drugsproblemen. Hoewel de kinderen in het internaat fysiek veilig zijn, worden ze mentaal verwaarloosd. Als de kinderen 16 jaar zijn moeten ze het internaat verlaten en komen ze op straat terecht. De kans is groot dat deze kinderen het gedrag van hun ouders imiteren. Om deze keten van sociale problemen te doorbreken, moest de houding van het personeel veranderen. Aanvankelijk zagen velen de noodzaak van verandering niet in, zowel onder het personeel, als onder de familie van de kinderen en de overheid. Directrice Liliya Svytovych wist echter langzaam maar zeker een meerderheid van de betrokkenen te overtuigen. Haar doel is om een omgeving voor deze kinderen te creëren, waarin op een positieve manier met hen wordt omgegaan. Ook moeten de kinderen de kennis en de sociale vaardigheden opdoen, om zich voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij. De grote uitdaging is dus om deze kinderen de nodige zorg, aandacht en liefde te geven.
 
Collecte kerk en pastoraat 20 december Collecte kerk en pastoraat 20 december

Kosten predikant
We hebben regelmatig in onze kerk gastpredikanten, die een onkosten vergoeding krijgen. De gemiddelde opbrengst van de 1e collecte is niet toereikend om deze kosten te betalen. Het zou fijn zijn als u meer bijdraagt, zodat we niet behoeven te bezuinigen op de kerkdiensten.

 
Collecte diaconie 20 december Collecte diaconie 20 december

Kinderen in de knel - Kinderen in Oekraïne
De ZWO heeft besloten de adventscollecten één doel te geven en wel: de School of our Dream in Vynnyky (Oekraïne), in 2009 opgericht door het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs, een internaat voor weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen. Veel van deze kinderen hebben thuis te maken gehad met geweld en drank- en drugsproblemen. Hoewel de kinderen in het internaat fysiek veilig zijn, worden ze mentaal verwaarloosd. Als de kinderen 16 jaar zijn moeten ze het internaat verlaten en komen ze op straat terecht. De kans is groot dat deze kinderen het gedrag van hun ouders imiteren. Om deze keten van sociale problemen te doorbreken, moest de houding van het personeel veranderen. Aanvankelijk zagen velen de noodzaak van verandering niet in, zowel onder het personeel, als onder de familie van de kinderen en de overheid. Directrice Liliya Svytovych wist echter langzaam maar zeker een meerderheid van de betrokkenen te overtuigen. Haar doel is om een omgeving voor deze kinderen te creëren, waarin op een positieve manier met hen wordt omgegaan. Ook moeten de kinderen de kennis en de sociale vaardigheden opdoen, om zich voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij. De grote uitdaging is dus om deze kinderen de nodige zorg, aandacht en liefde te geven.
 
 
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
 
Externe links
Dagmeditatie
PKN
JOP
Kerkplein Soest
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.