PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte kerk en pastoraat 17 november Collecte kerk en pastoraat 17 november

Bijdrage kerkelijk quotum
Onze gemeente moet voor elk gemeente lid een PKN bijdrage afdragen voor landelijk kerkenwerk. Deze collecte wordt van harte aanbevolen om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.
 
Collecte diaconie 17 november Collecte diaconie 17 november
Dekking eigen kosten

Met de opbrengst van deze collectes kunnen we iets extra’s doen voor gemeenteleden die door een moeilijke (ziekte, zorgen) of juist een blijde periode gaan. Even een bloemetje of een kleine attentie vanuit de kerk doet goed. We doen natuurlijk meer zoals de avondmaalsvieringen en de 70+ bijeenkomst. Incidenteel wordt de opbrengst van een collecte door de diaconie verdubbeld, bijvoorbeeld bij grote rampen. Van harte aanbevolen!
 
Collecte kerk en pastoraat 24 november Collecte kerk en pastoraat 24 november
Kosten onderhoud technische installaties

De opbrengst van deze collecte is bestemd om de kosten van het onderhoud aan technische apparatuur te dekken. Elk jaar worden de CV-installatie, de klok, het kopieerapparaat en de beamerinstallatie onderhouden, zodat wij daar zondags tijdens de dienst profijt van hebben.
 
Collecte diaconie 24 november Collecte diaconie 24 november
Nationaal Ouderenfonds: Strijd tegen eenzaamheid bij kwetsbare ouderen

Het Nationaal Ouderenfonds is ervan overtuigd dat iedere oudere meetelt. Daarom zetten zij zich iedere dag met hart en ziel in voor ouderen in Nederland die eenzaam, kwetsbaar of verminderd zelfredzaam zijn of het risico daartoe lopen. En dat is hard nodig. Want wist u dat bijna de helft van de ouderen zich eenzaam voelt? 1 op de 11 ouderen voelt zich zelfs ernstig eenzaam. Dat zijn meer dan 500.000 mensen! Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor ouderen in Nederland voor wie onvoldoende zorg en aandacht is vanuit de maatschappij. Gezamenlijk bestrijden en voorkomen zij eenzaamheid, verminderen kwetsbaarheid en bevorderen ze zelfredzaamheid met als doel de oudere in staat te stellen zijn eigen leven te blijven leiden zoals hij/zij dat wenst. Ouderen krijgen mogelijkheden en kansen om oud te worden zoals zij dit zelf willen.
 
Collecte kerk en pastoraat 1 december Collecte kerk en pastoraat 1 december
Kosten energie en verwarming

In sommige kerken houden de kerkgangers hun jassen aan tijdens de kerkdiensten om te bezuinigen op stookkosten. Hier in onze gemeente zijn we gewend dat de jassen in de garderobe worden gehangen en we comfortabel in de kerkzaal de erediensten volgen. Natuurlijk kost het verwarmen van de kerkzaal geld. De opbrengst van deze collecte wordt deels gebruikt om de energierekening te kunnen betalen.
 
Collecte ZWO 1, 8, 15 en 22 december Collecte ZWO 1, 8, 15 en 22 december
Kerstcampagne Kerk in Actie
Geef licht aan weeskinderen in Zambia


De ZWO-commissie heeft besloten de collectes op de adventszondagen te bestemmen voor onderstaand project van Kerk in Actie. Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders overleden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en zwaar werk. Hij was steeds te moe om te leren. Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens die hem hielp, uit angst dat hij besmet was met het hiv-virus. Laat geen kind er alleen voor staan. In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als gezinshoofd. Zambiaanse kerken sporen deze gezinnen op. Conwa’s schoolgeld werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon afronden. Toch blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen drukken zwaar op zijn jonge schouders. Gemeenteleden en kerkleiders leren nu hoe ze ‘maatje’ kunnen zijn voor tieners zoals Conwa. De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee weken bezoekt hij drie weeskinderen en hun gezinnen. Hij geniet van hun vorderingen op school. We collecteren in onze kerk voor dit werk van Kerk in Actie. Dankzij uw steun kunnen meer maatjes getraind en meer weeskinderen gesteund worden. Laat geen kind er alleen voor staan!
 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.