PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte kerk en pastoraat 21 juli Collecte kerk en pastoraat 21 juli
Bijdrage Solidariteitskas

In mei heeft u een acceptgiro ontvangen met het verzoek een bijdrage voor het solidariteitsfonds van de PKN. Wij als kerk moeten voor elk belijdend lid € 5,- betalen aan de kas van het solidariteitsfonds. De rest mogen we zelf behouden en wij wilden dit besteden aan de tuin. Helaas is de opbrengst niet toereikend om aan onze verplichting te voldoen. D.m.v. deze collecte proberen we toch nog wat financiële middelen bijeen te krijgen.
 
Collecte diaconie 21 juli Collecte diaconie 21 juli
Stichting Present Soest

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij bieden de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor een dagdeel of voor langere tijd. Present Soest werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in Soest samen. Vanuit onze eigen christelijke motivatie geloven wij dat het goed is om te delen van wat we ontvangen hebben. Present wil kerken en kringen helpen om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen over de eigen kerkmuren.
 
Collecte kerk en pastoraat 28 juli Collecte kerk en pastoraat 28 juli
Kosten catechese

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van het opknappen van de tienerruimte te dekken.
 
Collecte diaconie 28 juli Collecte diaconie 28 juli
Dekking eigen kosten

Met de opbrengst van deze collectes kunnen we iets extra’s doen voor gemeenteleden die door een moeilijke (ziekte, zorgen) of juist een blijde periode gaan. Even een bloemetje of een kleine attentie vanuit de kerk doet goed. We doen natuurlijk meer zoals de avondmaalsvieringen en de 70+avond. Incidenteel wordt de opbrengst van een collecte door de diaconie verdubbeld, bijvoorbeeld bij grote rampen. Van harte aanbevolen!
 
Collecte kerk en pastoraat 4 augustus Collecte kerk en pastoraat 4 augustus
Kosten preekvoorzieningen

Om de zondagse kerkdienst mogelijk te maken, worden diverse kosten gemaakt. De gebruikelijke inkomsten zijn niet toereikend, via deze collecte willen wij proberen de gemaakte kosten te dekken, zodat we in de toekomst ook nog naar preken kunnen luisteren.
 
Collecte diaconie 4 augustus Collecte diaconie 4 augustus
Vakantiebureau De Werelt, Lunteren

Het vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). PSDV wil eraan bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Daarom bieden wij in samenwerking met en steun van de PKN vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. De vakanties, ook in Lunteren , hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk.
 
Collecte kerk en pastoraat 11 augustus Collecte kerk en pastoraat 11 augustus
Kosten erediensten

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van de zondagse erediensten, zoals b.v. de vergoedingen aan de organist, deels te dekken.
 
Collecte diaconie 11 augustus Collecte diaconie 11 augustus
Kerk in Actie - Wereld Diaconaat
Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid Afrika


Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
 
Collecte kerk en pastoraat 18 augustus Collecte kerk en pastoraat 18 augustus
Onderhoud kerkgebouw

Heeft u het grasveld gezien? Dat is hard aan vervanging toe. De minimale kosten zijn gechat op € 2000. Het streefbedrag is nog niet gehaald tijdens eerdere collectes en oproepen. Daarom wederom een oproep. Geef gul, a.u.b.!
 
Collecte diaconie 18 augustus Collecte diaconie 18 augustus
Stichting Edukans

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Leren lezen, schrijven en rekenen. Leren vriendschappen aangaan, relaties ontwikkelen, zuinig zijn op je lichaam. Wat je op school leert, is voor altijd.
 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.