PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte kerk en pastoraat 31 maart Collecte kerk en pastoraat 31 maart

Exploitatie kerk

De opbrengst van de verhuur van het kerkgebouw is niet toereikend om een sluitende exploitatie te hebben. Met deze collecte kan een deel van het tekort in de exploitatie worden gedicht.

 
Collecte ZWO 31 maart Collecte ZWO 31 maart

Het is een open deur intrappen...

Kerken worden steeds minder bezocht. Niet alleen in Soesterberg maar landelijk net zo. Kerk in Actie steunt diverse zogenaamde pioniersplekken en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam waar in een vergrijzende wijk een christelijke multiculturele gemeenschap is gestart. In de Kliederkerk ontdekken kinderen samen met hun ouders of grootouders op creatieve manieren de betekenis van Bijbelverhalen en wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent voor het alledaagse leven.

 
Collecte kerk en pastoraat 7 april Collecte kerk en pastoraat 7 april

Onderhoud kerkgebouw

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van het Tuinteam te dekken. De tuin wordt door enthousiaste vrijwilligers onderhouden.Heeft u
het grasveld gezien? Dat moet nodig worden vernieuwd! Het tuinteam is u zeer erkentelijk als de opbrengst van de collecte voldoende is om een nieuwe grasmat in te kunnen zaaien.

 
Collecte ZWO 7 april Collecte ZWO 7 april

Opvang en scholing, weer kind in Rwanda

25 jaar geleden werden in 100 dagen tijd één miljoen Rwandezen vermoord. Dat zijn 10.000 mannen, vrouwen en kinderen per dag! Rose Mukanka overleefde deze genocide, maar verloor ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens de genocide wees waren geworden, op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa. ”Geliefd kind”. Deze organisatie ondersteunt momenteel 1500 kinderen. Laten wij mee ondersteunen.

 
Collecte kerk en pastoraat 14 april Collecte kerk en pastoraat 14 april

Kosten pastoraat

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van het pastoraat te dekken. Hieronder valt o.a. de contributies op vakbladen, studiemateriaal etc. Deze collecte wordt van harte aanbevolen om het pastoraat de toerustingen te kunnen geven die zij nodig achten voor hun functie binnen de kerk.

 
Collecte ZWO 14 april Collecte ZWO 14 april

Paasvakantie, paasbrood, paaseieren

Ja, dat kennen wij in Nederland wel. Maar, is het Paasverhaal en de betekenis echt bekend? En wordt er nog in geloofd?? Komt de boodschap ook bij christelijke jongeren nog wel over?? Jop, Jong Pastoraat, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de Paaschallenge. In het spel zijn Wie is de Mol-achtige elementen te vinden. Jongeren kruipen een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze ervaren emoties, eenzaamheid, achterdocht, vermoeidheid en troost. Het is een groot succes; meer dan 2000 jongeren deden al mee.

 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.