PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte vredeszondag 22 september Collecte vredeszondag 22 september
Kerk in Actie / PAX - Als de vrede ver te zoeken is

Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.
 
Collecte kerk en pastoraat 29 september Collecte kerk en pastoraat 29 september
Kosten kerkdiensten

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van de zondagse erediensten deels te dekken. Heeft u een idee wat de kosten zijn om deze zondagse eredienst te houden? Denk hierbij aan kosten voor gas, stroom, organist, cantorij, koffie en koek. In ieder geval is de gemiddelde collecte-opbrengst niet toereikend om de kosten te dekken. Als u de eredienst belangrijk vindt en deze nog langer wilt vieren, laat dat dan blijken in uw bijdrage!
 
Collecte diaconie 29 september Collecte diaconie 29 september
SchuldHulpMaatje Soest

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Neder- land als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Overal in het land schieten de professioneel opgeleide maatjes mensen te hulp die vastlopen met hun financiën. Zij staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging. SchuldHulpMaatje geeft géén geld, dat helpt niet als je schulden hebt. Wat de vrijwilligers wel doen: zij komen langszij en helpen iemand om weer orde op zaken te stellen. En minstens zo belangrijk, zij leren hoe iemand ook in de toekomst zijn financiële huishouding gezond kan houden. Een SchuldHulpMaatje neemt niet het werk over van professionele hulpverleners. Hij biedt persoonlijke ondersteuning en werkt samen met de Sociale Dienst en maatschappelijke organisaties. De meer waarde van het maatje is dat hij tijd heeft. Om naar iemands verhaal te luisteren bijvoorbeeld. Of om te helpen bij het invullen van een ingewikkeld formulier of ondersteuning bij een lastig telefoongesprek met een schuldeiser. De praktijk wijst uit dat de steun van een maatje de effectiviteit van schuldhulpverlening vergroot.
 
Collecte Kerk & Israël 6 oktober (Israëlzondag) Collecte Kerk & Israël 6 oktober (Israëlzondag)
Leren door ontmoeting en dialoog

De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk. Het gesprek in plaatselijke gemeenten met en over onze Joodse wortels wordt gesteund met inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In het internetproject ‘De Uitdaging’ worden christen uitgedaagd om lessen te leren dit om de dialoog met joden en de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken. Op 6 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
 
Collecte diaconie 6 oktober Collecte diaconie 6 oktober
Dekking eigen kosten

Met de opbrengst van deze collectes kunnen we iets extra’s doen voor gemeenteleden die door een moeilijke (ziekte, zorgen) of juist een blijde periode gaan. Even een bloemetje of een kleine attentie vanuit de kerk doet goed. We doen natuurlijk meer zoals de avondmaalsvieringen en de 70+avond. Incidenteel wordt de opbrengst van een collecte door de diaconie verdubbeld, bijvoorbeeld bij grote rampen. Van harte aanbevolen!
 
Collecte kerk en pastoraat 13 oktober Collecte kerk en pastoraat 13 oktober
Kosten predikant

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van de predikant te dekken. Hieronder valt o.a. het basistraktement en de verplichte afdrachten aan de Centrale kas predikantstraktementen van de PKN.
 
Collecte diaconie 13 oktober Collecte diaconie 13 oktober
Kerk in Actie - Werelddiaconaat: Wereldvoedseldag
Bendejongeren opleiden tot topkok in Colombia


In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in. In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op. Collecteer mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken!
 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.