PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte Kerk en Pastoraat 19 mei Collecte Kerk en Pastoraat 19 mei

Dekking exploitatie kerk 

Het kerkgebouw wordt bijna alleen gebruikt voor de zondagse erediensten. Helaas hebben we nauwelijks vaste huurders meer, af en toe een vergadering en een begrafenis, dat zijn de opbrengsten. De opbrengst van de verhuur van het kerkgebouw en de opbrengst van de huur parkeerterrein door de school, is niet toereikend om een sluitende exploitatie te hebben. Met deze collecte kan een deel van het gat worden gedicht en wordt derhalve van harte aanbevolen.

Collectes zijn er fysiek en ook d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.
 
 
Collecte Diaconie 19 mei Collecte Diaconie 19 mei

Diaconie/Kerk in Actie; Gemeenteopbouw voor dorpskerken in Bangladesh 

In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijk vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap. Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je kleine dorpskerken in Bangladesh om een vitale gemeente te blijven. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kerkopbouw Bangladesh of doneer online. Hartelijk dank voor je gift. Lees meer op kerkinactie.nl/kerkopbouwbangladesh
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Collectes zijn er fysiek en ook d.m.v. bankoverschrijving; kijk hier voor meer informatie en rekeningnummers.

 
Collecte kerk en pastoraat 26 mei Collecte kerk en pastoraat 26 mei

Onderhoud tuin

Het tuinteam is wekelijks druk bezig om de tuin van de Vredekerk te onderhouden. De grond, struiken en planten etc. hebben voeding nodig, Het grasveld voor de kerk is verwijderd en ingezaaid met bloemetjes, Hopelijk met de juiste zorg en goede mest wordt het aanzien mooi. Met de opbrengst van deze collecte kan het tuinteam de benodigde middelen kopen om als we dan naar de kerk komen we de bloemetjes zien bloeien.

Collectes zijn er fysiek en ook d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.
 
 
Collecte Diaconie 26 mei Collecte Diaconie 26 mei

PKN; Missionairwerk Nederland, zinzoekers

Online platform voor zinzoekers Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Met interessante en inspirerende video’s, christelijke rolmodellen en vriendschappen laat Move Community op social media zien wat het betekent om te geloven in God. Hoe meer jongeren in hun social media gebruik meekrijgen van wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals Move Community die geloof en jongeren met elkaar verbindt. Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land én online. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair Werk mei. Meer informatie op kerkinactie.nl/collecterooster Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Collectes zijn er fysiek en ook d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.
 
 
Collecte Kerk en Pastoraat 2 juni Collecte Kerk en Pastoraat 2 juni

Kosten Beheer en Administratie

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de kosten beheer en administratie. Er zijn diverse administratieve kosten, hierbij moet u denken aan o.a. de ledenadministratie, software voor de beamer, telefoonkosten, bankkosten, etc. die wij moeten maken om als kerk te kunnen functioneren. Met deze collecte kan een deel van het gat worden gedicht en wordt derhalve van harte aanbevolen.

Collectes zijn er fysiek en ook d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.
 
 
Collecte diaconie 2 juni Collecte diaconie 2 juni

Diaconie; St. INLIA Foundation/Charter van Groningen

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Onze missie is bevorderen van rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood. We zijn een landelijke organisatie, opgericht en gevestigd in de stad Groningen. Het aanvankelijke kleine bureau is inmiddels uitgegroeid tot vijf stichtingen met diverse activiteiten en projecten. Samen tellen de stichtingen zo’n 50 beroepskrachten, een vijftal stagiaires en meer dan 100 vrijwilligers. Alle INLIA stichtingen zijn onafhankelijk. We bestaan van particuliere giften en bijdragen van kerken en diaconale fondsen. Ons werk wordt al gedurende vele jaren structureel ondersteund door Kerk in Actie. Voor meer informatie gaat u naar de website www.inlia.nl. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

Collectes zijn er fysiek en ook d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.
 
 
Collecte Kerk en Pastoraat 9 juni Collecte Kerk en Pastoraat 9 juni

Kosten kerkdiensten

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van de zondagse kerkdiensten deels te dekken. De kosten bij een dienst bestaan uit, onkostenvergoeding dominee en organist, energie en koffiedrinken. De gemiddelde collecte opbrengsten zijn niet toe- reikend. Zou u wat meer kunnen missen en het collectebedrag ophogen?

Collectes zijn er fysiek en ook d.m.v. bankoverschrijving; kijk hier voor meer informatie en rekeningnummers.

 
Collecte Diaconie 9 juni Collecte Diaconie 9 juni

Diaconie; St. Dreams4you

Stichting Dreams4You realiseert een laatste droomwens voor ernstig zieke volwassenen met een levensverwachting van maximaal 12 maanden. Op een dag verlaten we allemaal het leven, maar voor sommige mensen komt die dag veel te vroeg. Er is nog die ene onvervulde, speciale droomwens. Als u iemand kent die niet lang meer te leven heeft, en u weet dat er nog een onvervulde droomwens is, dan wil Stichting Dreams4You er alles aan doen om die te realiseren. De stichting wordt gesteund en geholpen door sponsoren en leunt op vrijwilligers. Stichting Dreams4You laat de ‘dromer’ weer even met volle teugen genieten ondanks de moeilijke periode waarin hij of zij zich bevindt. De enorme zorgen worden even weggehaald en vervangen door een aantal gelukkige momenten. Dit is net zo belangrijk voor de dromer als voor de dierbaren. Doe iets groots in het leven van een ander Dreams4You is opgericht door mensen die iets groots in het leven van een ander willen doen. Niet zomaar, maar vanuit de overtuiging en met de ervaring dat mensen andere mensen gelukkig kunnen maken, hoe zwaar en uitzichtloos de situatie ook is. Onvoorwaardelijk iets willen doen voor je medemens: dat is waar Stichting Dreams4You voor staat. Iets doen voor een ander, onvoorwaardelijk geven en iets willen betekenen: we kunnen het allemaal.
Dreams4You, Doe iets groots in het leven van een ander.

Collectes zijn er fysiek en ook d.m.v. bankoverschrijving; kijk hier voor meer informatie en rekeningnummers.

 
Collecte Kerk en Pastoraat 16 juni Collecte Kerk en Pastoraat 16 juni

Instandhouding Erediensten

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van de zondagse erediensten deels te dekken. Heeft u een idee hoeveel de zondagse eredienst kost? U moet denken aan minimaal € 200 per zondagse dienst.

Collectes zijn er fysiek en ook d.m.v. bankoverschrijving; kijk hier voor meer informatie en rekeningnummers.

 
Collecte Diaconie 16 juni Collecte Diaconie 16 juni

Diaconie; Diaconaal Netwerk Soest

Het Diaconaal Netwerk Soest is een netwerk van een 10-tal kerken in Soest. Het netwerk onderhoudt het contact met de aangesloten diaconieën/caritas en richt zich op het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in Soest.

Collectes zijn er fysiek en ook d.m.v. bankoverschrijving; kijk hier voor meer informatie en rekeningnummers.

 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
Gemeenteprofiel
Werkplan
 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.