PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Coronamaatregelen Coronamaatregelen
I.v.m. de coronacrisis zijn er een aantal maatregelen getroffen, zoals omschreven in onderstaande artikelen. Het betreft maatregelen rondom de volgende activiteiten:
  • Kerkbezoek
  • Toegang tot en gebruik van het het gebouw
  • De collectes
  • Uitzending van de kerkdiensten op internet (streaming)
 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Vanwege de maatregelen i.v.m. het coronavirus, zijn er van half maart tot half juli 2020 geen kerkdiensten geweest. Inmiddels zijn de kerkdiensten op 12 juli jl. weer hervat. Wel moet rekening gehouden worden met de geldende corona-maatregelen. Daardoor zijn de diensten wat anders dan gebruikelijk. De diverse maatregelen zijn vastgelegd in het Gebruiksplan van de Vredekerk. In dit plan wordt aangegeven hoe we, als we de kerk gebruiken, de geldende regelgeving uitvoeren. Enkele praktische punten hieruit zijn:
⦁    Mensen die corona(verschijnselen) hebben, worden verzocht thuis te blijven.
⦁    Registratie van de aanwezigen is verplicht. In geval van een calamiteit kan de GGD de lijst opvragen om contactonderzoek te doen. De lijst wordt na 4 weken vernietigd.
⦁    Voor registratie gebruiken we het systeem van vooraanmelding. D.w.z. dat men zich voor het bijwonen van een dienst dient aan te melden, bij voorkeur per e-mail (info@pknsoesterberg.nl) of eventueel telefonisch (06-48317023). De lijst van vooraanmeldingen wordt gebruikt voor aanwezigheidscontrole door de coördinator.
⦁    Het maximaal toegestane aantal bezoekers is 30. Dit houdt in:
      - Degenen die zich aanmelden nadat het aantal van 30 is bereikt, worden geïnformeerd, dat zij de dienst helaas niet kunnen bezoeken en worden verwezen naar de online dienst.
      - Bezoekers, die zich niet aangemeld hebben, worden alleen toegelaten als het maximum van 30 nog niet bereikt is.
⦁    Voor bezoekers van de kerkdiensten geldt het dringende advies om bij het binnengaan van de kerk een mondkapje te dragen. Eenmaal aangekomen op de aangewezen zitplaats, kan het af. Bij het verlaten van de kerk geldt het omgekeerde: mondkapje dragen vanaf de zitplaats tot het verlaten van de kerk. U dient zelf voor een mondkapje te zorgen.
⦁    Het ontsmetten van de handen bij binnenkomst is verplicht.
⦁    De 1,5 meter afstand moet gewaarborgd zijn, behalve tussen kinderen onderling of tussen leden uit één gezin.
⦁    Iedereen wordt door een coördinator in de kerk naar een door de coördinator aan te wijzen zitplaats geleid.
⦁    Tijdens de dienst is gemeentezang niet toegestaan, daarom zullen enkele cantorijleden o.l.v. cantor/organist André Verheus af en toe de liederen zingen.
⦁    Ook collecteren tijdens de dienst is niet toegestaan. Kijk voor een alternatieve mogelijkheid hieronder bij het artikeltje "Collectes".
⦁    Vervoer voor ouderen is helaas nog niet beschikbaar.
 
Toegang tot en gebruik van het gebouw Toegang tot en gebruik van het gebouw
Voor de maatregelen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van het gebouw is, zoals door de overheid vereist, een gebruiksplan opgemaakt, waarin nauwkeurig de van toepassing zijnde maatregelen en restricties zijn omschreven.
 
Collectes Collectes
Gedurende de tijd dat de kerkdiensten niet door konden gaan, boden we de mogelijkheid aan om uw gaven te geven d.m.v. een digitale collecte of een bankoverschrijving. Vanaf 12 juli worden er weer kerkdiensten gehouden, zij het met beperkingen vanwege de regelgeving rond corona. Eén van die beperkingen is dat er nog niet in de kerk gecollecteerd kan worden. Daarom blijft er een mogelijkheid bestaan om toch uw gaven te geven, maar de digitale mogelijkheid met de QR code is vanaf 1 oktober 2020 niet meer mogelijk. U kunt uw gift nu overmaken naar de volgende bankrekeningen t.n.v. PG Soesterberg:
  • Voor de 1e collecte (Kerk) is dit NL56 RABO 0373 7047 39
  • Voor de 2e collecte (Diaconie) is dit NL52 RABO 0375 2539 98
Door het gebruik voor meerdere doeleinden kunt u bij het overboeken een waarschuwing krijgen. Deze kunt u zonder problemen negeren.
Vanaf 12 juli wordt ook het collecterooster weer gevolgd. De collectedoelen worden tijdens de dienst genoemd/getoond. U vindt ze ook - met uitgebreide informatie - op deze website bij het overzicht van de collectedoelen.
 
Kerkdiensten online Kerkdiensten online
Vanaf 19 juli worden de zondagse diensten uitgezonden op internet. Om een dienst te
volgen, hoeft u alleen het volgende te doen:
- Start op de pc, tablet of smartphone waarop u de dienst wilt bekijken, de internet browser op.
- Roep https://kerkdienstgemist.nl/stations/2156-Vredekerk op.
- Kies de uitzending die u wilt volgen.
De live uitzending start om 9.50 uur met de mededelingen zoals die op de beamer staan.
Aansluitend, aan het einde van de dienst, volgen nog een keer de collectedoelen t.b.v. het digitaal collecteren.
Desgewenst kunt u de dienst ook later bekijken of nog eens terugkijken.
 
 
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
 
Externe links
Dagmeditatie
PKN
JOP
Kerkplein Soest
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.