PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Bij de Kerkdiensten Bij de Kerkdiensten

Zondag 4 september a.s.: Het belooft een goed gevulde dienst te worden, waarin we nog afscheid zullen nemen van Geraldine Sebek als diaken (haar ambtstermijn liep afgelopen januari af tijdens strenge coronabeperkingen) en Wendy Knoops zal worden bevestigd in het ambt van diaken. Een stap waar we als gemeente en kerkenraad heel blij mee zijn! (Nog wat later in het seizoen nemen we alsnog afscheid van Monique Dormans als diaken en hopen we Lettine van den Brink als diaken te bevestigen. Beiden zijn deze zondag op vakantie.) Ook willen we deze zondag de Maaltijd van de Heer met elkaar vieren in de vorm van een lopende viering. Uit de Bijbel lezen we Lucas 14: 15 - 33 over wat het betekent om Jezus te volgen, het kiezen voor hem betekent dat familie en bezit hun bovenste plaats op ons prioriteitenlijstje moeten inleveren. “Wil je opstaan en Mij volgen” zingt een lied uit Iona, en dat kun je dus niet lichtvaardig doen, want het vraagt iets van je dat niet vanzelf spreekt. In de ontmoetingshal staat ook deze zondag de tafel waar we producten voor de voedselbank in kunnen leveren. Welkom op deze zondag met een heel diaconaal karakter!

Zondag 11 september a.s.: Op deze zondag vervolgen we de doorgaande lezing uit het Lucas-evangelie met hoofdstuk 15: 1 - 10. Jezus vertelt over een herder die een verloren schaap terugvindt en een vrouw die een verloren munt terugvindt. Ze zijn allebei blij en nodigen hun vrienden en buren uit om feest te vieren. Zo blij is God ook als mensen teruggevonden worden.

Zondag 18 september a.s.: Aan het begin van de Vredesweek vieren we met de parochie samen de oecumenische vredesdienst, waarin mw. Jannie Barlo als lector mee voor zal gaan. Het gaat in deze week om de “Generatie Vrede”. PAX schrijft: “De oorlog in Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouw. Zeker in een tijd waarin de wereld om ons heen snel verandert, nieuwe dreigingen op ons afkomen en grote vraagstukken over veiligheid op tafel liggen. Het is nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van zich laat horen, in de gedachtegang van Exodus 20: 4 - 6, waar de vraag wat het doen of laten van de ene generatie betekent voor de andere op-popt. Samenvattend: “Heb lief en durf te vertrouwen op God. Generaties die na jou komen hebben er baat bij.” We luisteren naar een prachtige “psalm 156” van Enis Odaci, met de titel “ Generaties”. We lezen uit Amos 8: 4 - 7, waar hebzucht en uitbuiting onder zware kritiek komen te staan. De evangelielezing is uit Lucas: hoofdstuk 16: 1 - 9, over een rentmeester en schuldeisers, over in de problemen komen door wanbeheer en dan geld en bezit aan wenden om een nieuw begin te maken. Het Gemengd Koor van de parochie o.l.v. Jan Schuring zal aan deze dienst meewerken, en met en voor ons zingen. We maken graag gebruik van het door PAX aangereikte liturgische materiaal. Tegen het einde van de dienst wensen we elkaar de vrede toe.

Zondag 25 september a.s.: Vanmorgen is alles helemaal anders dan anders en beleven we met elkaar een zogenaamde Taizédienst met het Taizékoor onder begeleiding van dhr. Frits Klostermann. Het koor verzorgt de hele liturgie: de meditatieve liederen uit Taizé, die veel herhaald zullen worden, de gebeden en het (wat langere) stiltemoment. Als voorganger zal ik een korte overdenking uitspreken, die ook vanuit Taizé wordt aangereikt. De hele dienst is opgebouwd rondom de zaligsprekingen of “omgekeerde gelukwensen” zoals ze ook wel genoemd zijn. We hopen op een inspirerende morgen die onze ziel raakt.

Zondag 2 oktober a.s.: Vandaag is het Israëlzondag en vervolgen we de lezing uit Lucas met het lezen van hoofdstuk 17: 1 - 10. Jezus vertelt aan zijn leerlingen hoe zij een goede leerling van hem kunnen zijn. Ze moeten er goed op letten dat ze geen mensen ten val brengen. Ze zullen hun broers en zussen vergeven, als het moet zeven keer op een dag. Als de apostelen vragen om meer geloof, vertelt Jezus wat geloof kan doen. Ook roept hij hen op bescheiden te zijn over hun rol.

Zondag 9 oktober a.s.: Het is deze zondag een ZWO-zondag, met de nadruk op de W van het werelddiaconaat. We zullen deze dienst nog met de ZWO-groep voorbereiden en leden van de groep zullen een rol in de dienst hebben. We vervolgen de lezing uit Lucas, met hoofdstuk 17: 11 - 19. Jezus geneest tien mensen die aan een huidziekte lijden. Eén van hen komt terug om Jezus te danken. Hij is een Samaritaan. Jezus zegt dat zijn geloof hem gered heeft. Na afloop van de dienst zal er na lange afwezigheid weer eens een stand van de wereldwinkel zijn om “eerlijke producten” te kopen. Van harte aanbevolen dus en neem wat contant geld mee.

ds. Renske Zandstra

terug
 
 
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.