PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte beschrijvingen Diaconie Collecte beschrijvingen Diaconie

10 april 2022: 40-dagentijd ZWO/KiA: Kansen voor jongeren in achterstandswijk Libanon

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongen psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.

14 april 2022: Hospice de Luwte

De Stichting heeft als missie: Het in stand houden van een hospice in Soest waarin hulp, verzorging en begeleiding geboden wordt aan terminale patiënten. Het bieden van vrijwilligers-hulp in deze laatste fase, zowel overdag als ’s nachts, zowel in het hospice als bij mensen thuis. Het scheppen van omstandigheden die het voor de terminale patiënten mogelijk maakt om afscheid te nemen van hun naasten en van het leven. Het bieden van hulp bij rouwbegeleiding aan de naasten. Er wordt bij dit alles geen onderscheid gemaakt naar levensovertuiging, geaardheid, geslacht en welstand. Het is de visie van De Luwte dat mensen op een veilige plek, omringd door hun naasten, inhuiselijke sfeer moeten kunnen overlijden. We hebben oprechte aandacht voor onze gasten en diens naasten en hun noden en vragen. We hebben respect voor ieders eigen- waarde. In de visie van het hospice wordt stelling genomen over de manier waarop deze zorggeorganiseerd dient te zijn (zie ook hieronder bij kernwaarden). We willen aandacht schenken aan de behoeften op alle aspecten van palliatieve terminale zorg (fysiek, sociaal, psychologisch en spiritueel). Onze gasten behouden zelf de regie, totdat dit echt niet meer mogelijk is, dan zullen wij het overnemen. Wij doen dit alles door het inzetten van betrokken en deskundige vrijwilligers. De verpleegkundige zorg in huiswordt verleend door een team van palliatief geschoolde verpleegkundigen, die tevens de vrijwilligers coachen.

17 april 2022: Paascollecte KiA Werelddiaconaat: Kansen voor jongeren in achterstandswijk Libanon

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongen psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.

24 april 2022: Bloemengroet Diaconie

Speciaal voor de wekelijkse bloemengroet willen wij extra aandacht vragen. Om het mogelijk te maken elke week de eredienst op te fleuren met een mooie bos bloemen voor iemand dia dat verdient of nodig heeft, vragen wij uw steun!

01 mei 2022: Stichting Present Soest

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij bieden de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor een dagdeel of voor langere tijd. Present Soest werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in Soest samen. Vanuit onze eigen christelijke motivatie geloven wij dat het goed is om te delen van wat we ontvangen hebben. Present wil kerken en kringen helpen om via vrijwilligers- werk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen over de eigen kerkmuren

08 mei 2022: KiA : Noodhulp en werken aan vrede in Nigeria

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's.

15 mei 2022: KiA Binnenlands diaconaat: Op adem komen in De Glind

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuis- geplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel het 'Jeugddorp' wordt genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.

terug
 
 
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
Gemeenteprofiel
Predikantenprofiel
Werkplan
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.