PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte beschrijvingen Diaconie Collecte beschrijvingen Diaconie

29 mei 2022: Onze organist Miep Bakker is betrokken bij Muziekids. Door forse inkomstendaling als gevolg van corona honoreren wij graag de vraag van Miep om een collecte te bestemmen voor dit prachtige werk. 

De diaconie


Muziekbeleving verzacht en heelt
De positieve werking van muziekbeleving bij ziekte is inmiddels alom bekend. Het horen van muziek. Het maken en spelen van muziek. Het luisteren naar muziek. Het geeft heel krachtige en ook heel duidelijk, aantoonbare resultaten. Muziek kan in niet geringe mate bijdragen tot herstel. De gedachte, het idee, het plan. Het begon met een gitaarveiling, waarvan we de opbrengst wilden gebruiken voor onze jeugd. Het moest iets speciaals worden voor de kids die de pech hebben om kort, of langdurig, met een ziekte in aanraking te komen. En daarvoor in een ziekenhuis of zorginstelling moeten verblijven. Om hen tijdens die vervelende periode een ‘helende’ muziekbeleving aan te reiken, waardoor zij hun – vaak toch door de ziekte bepaalde – gedachten, los kunnen laten. Of beter nog, misschien zelfs wat vergeten…

05 juni 2022: Pinkstercollecte Kerk in Actie: Zending Zuid-Afrika: Bijbel brengt arme boeren in actie

Veel arme boeren in de Zuid- Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met Bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt

12 juni 2022: Diaconie: Dekking eigen kosten
Met de opbrengst van deze collectes kunnen we iets extra’s doen voor gemeenteleden die door een moeilijke (ziekte, zorgen) of juist een blije periode gaan. We doen natuurlijk meer zoals de avondmaalsvieringen en de 70+ bijeenkomst. Incidenteel wordt de opbrengst van een collecte door de diaconie verdubbeld, bijvoorbeeld bij grote rampen. Van harte aanbevolen!

19 juni 2022: Stichting De Hoop:
De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychische problemen en verslavingsproblematiek bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast biedt de Hoop ouder/partnerwerk en maatschappelijke opvang. De Hoop heeft haar hoofdvestiging in Dordrecht, maar heeft daarnaast in andere plaatsen vestigingen, waaronder Amersfoort.

26 juni 2022: Collecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat: Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren.
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en
Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen

03 juli 2022: ZWO: Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat: India Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst.
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is
bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt
de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders
de armoede te doorbreken.

10 juli 2022: Stichting Het Vergeten Kind:
In Nederland hebben duizenden baby’s, peuters, kleuters en tieners de pech om niet op te groeien in een stabiele en veilige thuisomgeving. Vele duizenden van hen slapen niet eens meer in hun eigen bed. Het zijn vergeten kinderen tussen de 0 en 18 jaar die zijn mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht. Zij leven noodgedwongen in opvanglocaties in een sobere leefomgeving met vaak beperkte specialistische begeleiding en minimale speelmogelijkheden. Zo mag het leven van Bram, Rosa, Azar, Sophie en de andere vergeten kinderen niet beginnen…Wij dromen van een Nederland waar geen kind vergeten wordt. Een Nederland dat niet wegkijkt, maar gezamenlijk actief ingrijpt en samenwerkt om ervoor te zorgen dat ieder kind uitzicht heeft op een fijne toekomst, met een eerlijke kans om volwaardig te participeren in onze maatschappij. Een eerlijke kans die kinderen alleen krijgen als ze nú gezien worden en als ze nú de juiste zorg, aandacht en (specialistische) begeleiding krijgen, zodat ze hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan hun toekomst. Een toekomst met een lach. Samen met iedereen die ons steunt, hopen wij zo snel mogelijk voor deze groep kinderen een toekomst te realiseren waarbij die lach geen uitzondering meer is, maar een recht.

17 juli 2022: Stichting de Vrolijkheid en STEK 
Veel kinderen in Nederland groeien niet veilig op. Ze leven in armoede, waardoor er thuis veel stress is. In hun jonge leven hebben ze al veel meegemaakt: honger, huiselijk geweld, eenzaamheid, verwaarlozing. Ook kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra hebben veel te verwerken. Ze hebben vaak traumatische dingen meegemaakt en missen hun vertrouwde omgeving. Gelukkig zijn er mensen die ervoor zorgen dat deze kinderen af en toe even onbezorgd kind kunnen zijn. Kerk in Actie steunt hun initiatieven. Want ieder kind heeft recht op een veilige plek.
 

terug
 
 
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.