PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte kerk en pastoraat 23 juni Collecte kerk en pastoraat 23 juni
Exploitatie kerk

Naast de vrijwillige bijdragen en de verhuur van ons kerkgebouw zijn de inkomsten uit de collectes van essentieel belang om onze kerkgemeente in stand te houden. Uw bijdrage maakt het mede mogelijk dat de gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen.
 
Collecte Diaconie 23 juni Collecte Diaconie 23 juni
Kerk in Actie Werelddiaconaat - Wereldvluchtelingendag
Vergeten vluchtelingen uit Nigeria


In het noorden van Nigeria is de verhouding tussen christenen en moslims gespannen. De inwoners lijden al jarenlang onder conflicten en geweld. Veel conflicten worden veroorzaakt door onduidelijkheid over grondrechten of oneerlijk verdeelde rijkdom. De organisatie JPRM stimuleert christenen en moslims om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorp. Zo worden verschillen tussen mensen overbrugd en armoede overwonnen. Dankzij JPRM houden dorpelingen in Nigeria stand te midden van geweld en onveiligheid. 50 dorpen lossen hun problemen samen op. In 50 dorpen werken christenen en moslims samen aan een betere toekomst. In ieder dorp zijn twee of drie vrijwillige veldwerkers actief, die door JPRM getraind zijn. Zo is JPRM actief in het dorp Farana. Daar bouwden de dorpsbewoners samen een waterpomp en schoollokalen voor 120 kinderen. Ze verbouwen samen gierst, bonen, soja, haver en tarwe. Een deel van de oogst verkopen ze op de markt om aan geld te komen voor het dorp. Vrouwen maken zelf producten, zoals zeep en kaarsen, en leren naaien en breien. “Wij betrekken vrouwen altijd actief bij de ontwikkeling van hun dorp”, vertelt JPRM-medewerker Nemi. Zo ontstaat in deze 50 dorpen meer veiligheid, meer welvaart en en ontwikkeling, waar alle bewoners van profiteren. Steun dorpsbewoners in Noord-Nigeria bij het bouwen aan vrede:
  • Voor € 25 euro kunnen dorpelingen 100 stenen aanschaffen om een school te bouwen.
  • Een jaar alfabetisering voor 30 personen kost € 200
  • Een waterput slaan kost € 1.500
 
Collecte kerk en pastoraat 30 juni Collecte kerk en pastoraat 30 juni
Kosten predikant

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van de predikant te dekken. Hieronder valt o.a. het basistraktement en verplichte afdrachten
aan centrale kas predikanten, e.d.
 
Collecte Diaconie 30 juni Collecte Diaconie 30 juni
Stichting Timon

De stichting Timon richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichter bij hoop, herstel en perspectief. Onze motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit.
 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.