PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Collecte kerk en pastoraat 11 oktober Collecte kerk en pastoraat 11 oktober

Afdrachten predikanten

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van de predikant te dekken. Hieronder valt o.a. de verplichte afdrachten aan de Centrale kas predikanten, e.d. Deze collecte wordt van harte aanbevolen om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.

 
Collecte kerk en pastoraat 18 oktober Collecte kerk en pastoraat 18 oktober

Onderhoud orgel

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van het onderhoud aan het orgel deels te dekken. Elk jaar dient het orgel te worden nagekeken.
 
Collecte kerk en pastoraat 25 oktober Collecte kerk en pastoraat 25 oktober

Nederlands Bijbelgenootschap
 
Collecte diaconie 25 oktober Collecte diaconie 25 oktober

Woord en Daad

Armoedebestrijding vanuit Bijbels Perspectief. In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen ze verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen ze hoop en kansen om armoede te overstijgen.
 
Collecte kerk en pastoraat 1 november Collecte kerk en pastoraat 1 november

Bijdrage kerkelijk quotum

Onze gemeente moet voor elk gemeentelid een bijdrage aan de Protestantse Kerk in Nederland afdragen voor landelijk kerkenwerk. Deze collecte wordt van harte aanbevolen om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.
 
Collecte diaconie 1 november Collecte diaconie 1 november

Kerk in Actie Najaarszending
Indonesië: “Kerk met vrouwen in de hoofdrol”


Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. De meeste vrouwen die deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het internaat van het centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet. Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.
 
Collecte kerk en pastoraat 8 november Collecte kerk en pastoraat 8 november

 Aanschaf goederen

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de kosten van het afdrukken van de pastorale brieven tijdens de coronaperiode te dekken.
 
Collecte diaconie 8 november Collecte diaconie 8 november

Bloemengroet diaconie

Speciaal voor de wekelijkse bloemengroet willen wij extra aandacht vragen. Om het mogelijk te maken elke week de eredienst op te fleuren met een mooie bos bloemen voor iemand die dat verdient of nodig heeft, vragen wij uw steun! Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat we deze prachtige traditie voort kunnen zetten.
 
Collecte kerk en pastoraat 15 november Collecte kerk en pastoraat 15 november

 Aanschaf kerstboom

De opbrengst van deze collecte is bestemd om de kosten van het aanschaffen van de kerstboom te dekken.
 
Collecte diaconie 15 november Collecte diaconie 15 november

Red een Kind

Red een Kind zet zich in om kinderen een kansrijke toekomst te geven. Waarom? Elke dag sterven duizenden kinderen aan de gevolgen van armoede. Die werkelijkheid is niet te verteren! Helemaal als je bedenkt dat elk kind een uniek en prachtig geschenk van God is. Gelukkig willen heel veel mensen op de wereld iets betekenen voor kinderen in armoede. God geeft ons aan elkaar om samen te ontvangen, te groeien en te geven. Samen willen we werken aan een toekomst voor kinderen in armoede in verbinding met mensen in Nederland. We kiezen ervoor om kinderen te helpen op de plek waar ze wonen, omdat wij geloven dat God kinderen bewust in gezinnen en in een gemeenschap plaatst en dat dit voor hen de beste plek is om op te groeien.
 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl

Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.