PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Kerkdiensten

Kerkdiensten

Onderstaand een overzicht van de kerkdiensten in de komende tijd. Kijk voor meer informatie rondom de kerkdiensten hier.

Gedurende de tijd dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus van kracht zijn, dient u rekening te houden met de volgende voorwaarden als u een dienst wilt bijwonen, voor zover dat toegestaan is. Zie voor een volledig overzicht het hoofdstuk 'Coronamaatregelen' :

  • U moet zich van tevoren aanmelden, bij voorkeur per e-mail aan info@pknsoesterberg.nl of eventueel telefonisch (06-48317023). Bij aankomst wordt dit gecontroleerd, de gegevens worden na 4 weken vernietigd.
  • Er worden maximaal 30 bezoekers toegelaten.
  • Als u corona heeft, of verschijnselen die daar op lijken (zoals verkoudheid, grieperig, koorts, kortademigheid) mag u de dienst niet bijwonen.
  • Dringend advies: mondkapje dragen vanaf het binnenkomen in de kerk tot aan de zitplaats en omgekeerd.
  • U dient 1,5 m afstand te bewaren tot de andere bezoekers, tenzij het leden uit hetzelfde huishouden betreft.
  • Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten.
  • U wordt door een coördinator naar een door hem/haar aan te wijzen plaats begeleid.
  • Samenzang is niet toegestaan.
  • Na de dienst is er geen gelegenheid tot koffiedrinken.
  • Vervoer per auto naar de kerk is voorlopig niet beschikbaar.

Voor de kleintjes onder de basisschoolleeftijd kan er op verzoek oppas geregeld worden. Daarnaast is er voor deze groep een speelgoedkist met "stil" speelgoed beschikbaar in de kerkzaal. Kijk voor meer informatie hier.

Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er, behalve tijdens de schoolvakanties, iedere zondag kinderkring, geleid door één van de leden van een groep vrijwilligers.

Tieners kunnen om de twee weken terecht in een tienerdienst, die parallel aan de gewone dienst gehouden wordt - mits er een modus gevonden wordt waarbij voldaan wordt aan de eisen van coronamaatregelen. Ook deze dienst wordt geleid door enkele vrijwilligers.

 
27 juni 27 juni

10.00 uur: Vredekerk

Voorganger: Ds. A. D. Walsma (Amersfoort)
1e collecte: Kerk en pastoraat - Instandhouding erediensten
2e collecte: Diaconie - Make a Wish
Wat heb je nodig? We lezen door in Johannes 4: 43 – 52. Een hoveling uit Kafarnaum komt naar Jezus toe omdat zijn zoon ziek is. Hij vraagt Jezus om met hem mee te gaan, voordat zijn kind sterft. Jezus zegt dat hij naar huis kan gaan, zijn zoon leeft. Later blijkt dat de zoon precies op datzelfde moment genezen is van zijn ziekte.

I.v.m. de coronamaatregelen dient u zich van tevoren aan te melden als u deze dienst wilt bezoeken. Bovendien worden er maximaal 30 bezoekers toegelaten en gelden in de kerk de gebruikelijke maatregelen zoals handen ontsmetten, 1,5 m afstand, mondkapje tot de aangewezen zitplaats bereikt is. Meer details de e-mail met de uitnodiging voor deze dienst en in het artikel coronamaatregelen.
Deze dienst wordt live uitgezonden op internet, via kerkdienstgemist.nl (klik hier voor nadere instructies).
Collectes alleen d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.

 
4 juli 4 juli

10.00 uur: Vredekerk

Voorganger: Ds. R. Willemsen (Amersfoort)
1e collecte: Kerk en pastoraat - Onderhoud kerkgebouw
2e collecte: Diaconie - Kerk in actie: Binnenlands diaconaat; vakantiepret
Hoe kan ik verder? We lezen Johannes 5: 1 – 18: bij het bad van Betzata ( ook wel Betsaida of Bethesda genoemd, “ huis van genade” betekent het ) wachten mensen tot het water in beweging komt. Een man die daar al achtendertig jaar ligt wordt door Jezus aangesproken met de vraag: “ Wil je genezen?” Daarna zegt Jezus dat hij zijn mat kan oppakken: hij is genezen. Andere mensen die ervan horen, vragen waarom Jezus op sabbat iemand geneest.

I.v.m. de coronamaatregelen dient u zich van tevoren aan te melden als u deze dienst wilt bezoeken. Bovendien worden er maximaal 30 bezoekers toegelaten en gelden in de kerk de gebruikelijke maatregelen zoals handen ontsmetten, 1,5 m afstand, mondkapje tot de aangewezen zitplaats bereikt is. Meer details de e-mail met de uitnodiging voor deze dienst en in het artikel coronamaatregelen.
Deze dienst wordt live uitgezonden op internet, via kerkdienstgemist.nl (klik hier voor nadere instructies).
Collectes alleen d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.

 
4 juli Kleuterkerk 4 juli Kleuterkerk

12.00 uur: Caroluskerk 

Korte viering voor kinderen van 4 - 8 jaar van 12.00 - 13.00 uur in de Caroluskerk, o.l.v. pastor Wies Sarot.

In Kleuterkerk vallen de muren om! 
Wat een hoge muren zijn dat! Deze stad moet wel heel sterk zijn. Daar kom je nooit in! De Israëlieten kijken bezorgd naar de dikke, hoge muren van de stad Jericho. Hoe kunnen we daar nu in komen, vragen ze. Dat lukt toch niet. 
‘Toch wel’,  zegt God. ‘Laat mij jullie helpen.’  God had een heel bijzonder plan. Een plan met toeters en lawaai.  En de muren van Jericho vielen om. 
In de laatste Kleuterkerk van dit schooljaar laten wij de muren ook omvallen. Kom maar mee doen, we kunnen je hulp goed gebruiken. Neem je een toeter mee als je die hebt. Dan kunnen wij onze muren omver blazen. 
Tot zondag 4 juli, namens de leiding van de Kleuterkerk.
Kleuterkerk Soesterberg is een samenwerking tussen de Martha Maria Parochie en de Vredekerk. Het is een oecumenische viering.

 
11 juli 11 juli

10.00 uur: Vredekerk
Slotzondag

Voorganger: Ds. Renske Zandstra
1e collecte: Kerk en pastoraat - Kosten kinderkring
2e collecte: Diaconie - Het Vergeten Kind
Ik doe het niet uit mezelf. Op deze “ slotzondag “ van een heel bijzonder kerkelijk seizoen horen we uit Johannes 5: 19 – 36a hoe Jezus in gesprek is met mensen die kritiek op hem hebben. Hij zegt dat hij niets uit zichzelf doet – hij doet allen wat de Vader van hem vraagt. Ook verwijst Jezus naar Johannes de Doper, die gezegd heeft dat Jezus echt de Messias is. We moeten er maar van uitgaan dat we deze zogenaamde slotzondag nog niet zo feestelijk kunnen vieren als we gewend zijn, met koffiedrinken na de dienst en een tafel vol huisgebakken lekkers. Ook is het even afwachten of er inbreng van de kinderen en/of tieners zal zijn. En misschien kiezen we als thema ook wel voor het thema van een week later... als we daar beter mee werken kunnen.

I.v.m. de coronamaatregelen dient u zich van tevoren aan te melden als u deze dienst wilt bezoeken. Bovendien worden er maximaal 30 bezoekers toegelaten en gelden in de kerk de gebruikelijke maatregelen zoals handen ontsmetten, 1,5 m afstand, mondkapje tot de aangewezen zitplaats bereikt is. Meer details de e-mail met de uitnodiging voor deze dienst en in het artikel coronamaatregelen.
Deze dienst wordt live uitgezonden op internet, via kerkdienstgemist.nl (klik hier voor nadere instructies).
Collectes alleen d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.

 
18 juli 18 juli

10.00 uur: Vredekerk

Voorganger: Ds. S. ten Heuw (Leiden)
1e collecte: Kerk en pastoraat - Exploitatie kerk
2e collecte: Diaconie - Mission Possible
“’ Met je neus uit de boeken”’. In Johannes 5: 36b – 47 staat dat Jezus in gesprek is met “Bijbelgeleerden”, mensen die veel weten van de heilige Schriften. Zij vinden dat de woorden en daden van Jezus niet passen bij wat in de wet van Mozes geschreven staat. Maar Jezus zegt dat wat hij doet juist de vervulling is van wat Mozes gezegd heeft.

I.v.m. de coronamaatregelen dient u zich van tevoren aan te melden als u deze dienst wilt bezoeken. Bovendien worden er maximaal 30 bezoekers toegelaten en gelden in de kerk de gebruikelijke maatregelen zoals handen ontsmetten, 1,5 m afstand, mondkapje tot de aangewezen zitplaats bereikt is. Meer details de e-mail met de uitnodiging voor deze dienst en in het artikel coronamaatregelen.
Deze dienst wordt live uitgezonden op internet, via kerkdienstgemist.nl (klik hier voor nadere instructies).
Collectes alleen d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.

 
 
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
Dagmeditatie
PKN
JOP
Kerkplein Soest
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.