PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Hulpverlening Hulpverlening
De diaconie is aangesloten bij een drietal hulpverleningsorganisties, die er in gespecialiseerd zijn om praktische hulp te verlenen op diverse gebieden. Dit zijn:
HiP- Praktische hulp
Present- Brug tussen aanbod en vraag
Schuldhulpmaatje- Hulp bij schulden

HiP

Sinds het voorjaar van 2016 is Stichting HiP Soest lokaal van start gegaan. Met een eigen bestuur, helpdesk en website hoopt HiP Soest nog beter en sneller te kunnen inspelen op de hulpvragen vanuit de Soester samenleving.
HiP Soest brengt mensen samen. Mensen die hulp nodig hebben bij alledaagse dingen en geen beroep kunnen doen op een eigen sociaal netwerk én christenen die betrokken willen zijn bij hun medemens en hulp willen bieden bij het leven van alledag.
Het bijzondere van Stichting HiP is dat mensen zonder sociaal netwerk en financiële middelen heel persoonlijk geholpen worden. Een klein gebaar maakt het verschil in een mensenleven. HiP Soest brengt je in contact met mensen uit jouw buurt die hulp nodig hebben. Je biedt hulp namens je eigen kerk. Zo werken we samen aan een zichtbare kerk in Soest. Je kunt helpen bij allerlei praktische en sociale hulpvragen, zoals: begeleiding bij een bezoek aan een arts, wandelen of samen een kop koffie drinken en klusjes in en om het huis. 
Geïnteresseerd? Kijk dan voor meer informatie op de website van HiP: www.hipsoest.nl
Wil je je inschrijven als hulpbieder? Ga dan ook naar onze website. Ben je al ingeschreven als hulpbieder? Download dan de App en je krijgt via je telefoon direct een bericht als er een hulpvraag is in je eigen buurt.

Present

De diaconie is ook aangesloten bij de Stichting Present Soest/Soesterberg. De missie van deze stichting: Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zij bieden de mogelijkheid om je als groep in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Present ontvangt via officiële hulpverleningsinstanties projectaanvragen. Die projectaanvragen variëren van het wandelen met eenzame ouderen tot het opknappen van een tuin of het behangen van een paar muren.
Bij veel kerken leeft het verlangen om in de eigen lokale omgeving dienend aanwezig te zijn, om als christenen het geloof in de praktijk te brengen met concrete naastenliefde. Daarbij kun je als kerk voor een aantal vragen komen te staan. Hoe zorg je er voor dat het werk niet alleen op de schouders van de diaconie of een groepje gemeenteleden terechtkomt, maar dat de hele gemeente erbij wordt betrokken? Hoe bereik je de mensen die de hulp echt het beste kunnen gebruiken? Moet je het werk niet aan zorgprofessionals overlaten? Welke hulp kun je bieden, wat sluit aan bij de talenten van de gemeenteleden en hoe krijg je en houd je hen enthousiast? De Present-werkwijze wil een antwoord zijn op deze vragen.
Present Soest werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in Soest samen. Vanuit hun eigen christelijke motivatie geloven zij  dat het goed is om te delen van wat we ontvangen hebben. Present wil kerken en kringen helpen om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen over de eigen kerkmuren.
De diaconie van de Vredekerk wil u stimuleren om mee te doe  aan een project van Present Soest/Soesterberg. Door het diaconale werk via Present ervaren de deelnemers hoe leuk het is om nuttig en zinvol bezig te zijn, als mens en als christen, samen met mensen uit de geloofsgemeenschap. Daarnaast is de ontmoeting met de ander een waardevolle ervaring; er ontstaat meer begrip en meeleven voor mensen in moeilijke omstandigheden.
Voor groepen organiseert Present twee typen projecten:
Praktische projecten: bijvoorbeeld helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.
Sociale projecten: bijvoorbeeld koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag (high tea, spelletjesmiddag, creatieve middag) voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, koffie drinken of wandelen met eenzame oudere, rolstoel pimpen, workshop geven.
Een project wordt altijd georganiseerd op basis van wensen en beschikbaarheid. Na onze  aanmelding neemt Stichting Present contact op om deze te inventariseren.
Als u interesse heeft om als vrijwilliger aan de slag te gaan in één van de projecten, neem dan contact op met de diaconie.

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje Soest is een stichting die voortgekomen is uit het Diaconaal Netwerk Soest. Een SchuldHulpMaatje is het luisterend oor voor een hulpvrager, iemand die overzicht kan creëren in de financiële situatie. Hij of zij gaat zo nodig mee naar schuldhulpverlening, rechtbank, bewindvoerder, enz. Alles erop gericht om de hulpvrager in de toekomst weer zelfstandig te kunnen laten functioneren.

SHM komt op voor mensen die (tijdelijk) geholpen moeten worden met hun schulden en achterstanden. Soms van korte duur, enige tips zijn dan voldoende. Een SchuldHulpMaatje is snel inzetbaar, komt bij de mensen thuis, heeft meer tijd dan de professionele hulpverlening en is flexibel.

Door het persoonlijke contact ziet een maatje meer (gaat het goed met de kinderen, is er hulp nodig in het huishouden, etc.). Het maatje heeft dus ook een signaalfunctie, zo nodig wordt contact opgenomen met Kwintes, Welzin, Sociaal Team, MEE.

Op schulden heerst nog altijd een taboe. Mensen praten er niet graag over in hun omgeving (soms zelfs niet met een partner). Eerst wordt nog geprobeerd het ene gat met het andere te dichten, totdat uiteindelijk het punt bereikt wordt dat hulp inroepen onvermijdelijk is. Als mensen eerder over de schaamte heenstappen, kan veel schade voorkomen worden. Onbekendheid met hulpverlenende instanties speelt ook mee.

SchuldHulpMaatje Soest is in 2013 opgericht door het Diaconaal Netwerk Soest. Dit is een netwerk van een 10-tal kerken in Soest. Het netwerk onderhoudt het contact met de aangesloten diaconieën / caritas en richt zich op het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in Soest.
 
In de afgelopen 5 jaar heeft SchuldHulpMaatje Soest al meer dan 200 mensen succesvol ondersteund.

Meer informatie op www.shmsoest.nl
 
terug
 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
Gemeenteprofiel
Werkplan
 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.