PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Organisatie Organisatie

De leiding van de gemeente is in handen van de kerkenraad, die is samengesteld uit de predikant, ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester.

 
Kerkenraad Kerkenraad

In de kerkenraad hebben de predikant, ouderlingen en diakenen zitting. De kerkenraad van de Protestantse gemeente te Soesterberg is als volgt samengesteld:

Predikant:

 

  

Ds. Renske Zandstra (deeltijd)
 

Ouderlingen:

 

 
 

Jaap v.d. Hoek (preses)

 
 

Iman Heijboer (vice-preses)


                          Bart van Walderveen (scriba)

Floor Verweij

 

Ouderlingen-kerkrentmeester:

Vacant
 

Diakenen:

  

 


Monique Dormans (secretaris)

M.i.v. 27 feb. 2019: Christina v.d. Heuvel

Geraldine Šebek (voorzitter)
 

Tineke Warning
 

 
Moderamen Moderamen

Het moderamen vormt het "dagelijks bestuur". Dit is samengesteld uit de volgende kerkenraadsleden:

Jaap v.d. Hoek (preses)
Ds. Renske Zandstra (predikant) 
Bart van Walderveen (scriba)

 
Vergaderingen Vergaderingen

Het moderamen en de kerkenraad komen 8 maal per jaar bij elkaar. De vergaderingen worden gehouden in de Vredekerk. Eén maal per jaar, in de lente, komt de kerkenraad op een zaterdagmorgen bij elkaar voor een bezinningsbijeenkomst. Hiervoor wordt dan een locatie buiten het eigen kerkgebouw gezocht.

Voor de datum en tijd van de eerstvolgende kerkenraadsvergadering kunt u kijken bij de agenda. De kerkenraadsvergaderingen zijn in principe openbaar, dus kom gerust een keer langs als u belangstelling heeft (wel graag even van tevoren aanmelden).

 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl

Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.