PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Downloads-pagina

Op deze pagina vindt u een aantal documenten die u - door er op te klikken - kunt openen en desgewenst kunt opslaan op uw eigen computer. Deze documenten zijn opgeslagen in het PDF-formaat. Bij aanklikken worden ze automatisch geopend in het programma 'Acrobat Reader' (of een vergelijkbaar programma). Mocht dit programma niet op uw computer geïnstalleerd zijn, dan kunt u het gratis downloaden. U vindt hier een duidelijke Nederlandstalige instructie voor het downloaden en installeren.

Wilt u het document meteen opslaan op uw computer (dus zonder het eerst te openen), ga dan als volgt te werk:

1. Klik met de rechtermuisknop op het onderstreepte woord.
2. Kies uit het menu 'Doel opslaan als' (of iets daarop gelijkends)
3. Sla het document op een voor u goede plaats op.
4. U kunt het document nu openen in een programma van uw keuze.

 
Preek Ds. G. Landman 16 juni

meer
 
Preek ds. C.R. Groenendijk 26 mei 2024

meer
 
Gebruiksplan Vredekerk v 1.1

meer
 
Publicatie beeldmateriaal

In de kerk gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens en beeldmateriaal van leden en kerkbezoekers. Beeldmateriaal waarop personen duidelijk herkenbaar voorkomen, mogen wij niet zomaar delen met derden. Daarvoor hebben we volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schriftelijk toestemming nodig van de desbetreffende perso(o)n(en).
In de kerk zijn formulieren beschikbaar, waarop u kunt aangeven of u al dan niet bezwaar hebt tegen publicatie van uw beeld op de website of de Facebookpagina van de Vredekerk. U kunt dit formulier ook downloaden en vervolgens afdrukken, invullen en ondertekenen, waarna u het als volgt kunt retourneren:

  • Bezorgen bij de scriba, Koningin Wilhelminastraat 15, Woudenberg;
  • Per post opsturen naar de scriba, Generaal Winkelmanstraat 101, 3769 EC  Soesterberg;
  • Deponeren in de daarvoor bestemde doos in de ontmoetingsruimte van de Vredekerk;
  • Scannen en per email opsturen naar de scriba, info@pknsoesterberg.nl;
Wij hopen dat velen van u toestemming zullen geven, zodat we weer kunnen overgaan tot het publiceren van fotoalbums en video’s van diverse activiteiten in onze gemeente.

meer
 
Rooster van dienstdoenden 2e kw 2024 v 20240530

meer
 
Rooster van dienstdoenden 3e kw 2024 v 20240605

meer
 
Preekrooster 2e kwartaal 2024 v 20240417

meer
 
Preekrooster 3e kwartaal 2024 v 20240605

meer
 
Gemeenteprofiel PG Soesterberg

meer
 
Werkplan predikant voor gewone werkzaamheden PG Soesterberg

meer
 
Beleidsplan 2022 - 2027

meer
 
Aanmeldformulier extra schenken tegen dezelfde kosten !

Extra schenken via de Actie Kerkbalans tegen dezelfde kosten!
Wij bieden u de mogelijkheid om uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans voor een periode van 5 jaar (of meer) vast te leggen. Sinds 1 januari 2014 kan dit met een contract zonder tussenkomst van een notaris. Het voordeel van het contract is dat uw gift geheel aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Wij vragen u het belastingvoordeel dat hierdoor extra vrij komt ook aan de Vredekerk te schenken. U betaalt dan nog steeds hetzelfde netto bedrag als in eerdere jaren, maar de Vredekerk heeft extra inkomsten.
Uitgebreidere informatie over deze mogelijkheid vindt u hier.

Klik op 'Download het bestand' hieronder om het aanmeldformulier op te roepen, zodat u het kunt opslaan, afdrukken en invullen.
Het ingevulde formulier kunt u, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs, persoonlijk overhandigen aan dhr. W. Doorn of eventueel bij hem bezorgen (Plesmanstraat 135).
 

meer
 
Privacy verklaring

Op 25 mei 2018 is in de hele Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. In verband hiermee is er aan deze website een privacyverklaring toegevoegd, waarin is vastgelegd hoe persoonsgegevens worden beschermd en gebruikt en welke rechten en plichten daar bij horen.

meer
 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
Gemeenteprofiel
Werkplan
 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.