PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Informatie coronamaatregelen Informatie coronamaatregelen

Coronamaatregelen Vredekerk. Ingangsdatum: 03-10-2021

Algemeen:
 • In de diensten worden 50 kerkgangers van 13 jaar en ouder toegelaten. Voor kinderen t/m 12 jaar is geen beperking v.w.b. het aantal. Dit aantal is exclusief de dienstdoenden.
 • Vooraf opgeven is niet meer nodig.
 • Wij vragen u bij binnenkomst van het kerkgebouw uw handen te ontsmetten.
 • Mondkapjes zijn tijdens de verplaatsingen in het gebouw niet verplicht. 
U mag uiteraard, als u dat wilt, wel een mondkapje dragen. Neem die dan zelf mee. Vanuit de Vredekerk wordt niet in mondkapjes voorzien.
 • De verplichting om 1,5 m afstand te houden is veranderd in het advies om gepaste afstand te houden. De PKN adviseert ons ons gezond verstand te gebruiken en elkaar de ruimte te geven. Wij verwachten dan ook van u dat u gepaste afstand houdt van wie niet tot uw huishouden behoren en dat u zich niet onnodig door de ruimte verplaatst.
 • Hebt u corona-gerelateerde klachten, blijf dan thuis. U kunt de kerkdienst meevieren op www.kerkdienstgemist.nl.

Uitnodigingen, opgave en registratie:
 • De wekelijkse uitnodiging komt te vervallen. Het informatiemedium voor de diensten is Kerk Onderweg (zowel op papier als ook de digitale versie). Eventuele wijzigingen in de coronamaatregelen zullen wel per email gecommuniceerd worden.
 • Bij de ingang van de kerk kunt u, nadat u uw handen ontsmet hebt, op een formulier uw naam invullen en de daarop gestelde gezondheidsvraag invullen (aankruisen ja/nee) en vragen we u een telefoonnummer of emailadres te noteren.

Rond de kerkdienst:
 • De garderobe is gesloten, dus graag uw jassen meenemen de kerk in. I.v.m. de benodigde ventilatie kan de temperatuur wat lager zijn dan u gewend bent. Uw jas kan daarvoor uitkomst bieden.
 • U wordt weer verwelkomd door een gastvrouw/-heer. 
 • Het plaats-toewijzen is komen te vervallen. U bent zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de geldende regels.
 • Niet iedereen zal zich comfortabel voelen wanneer de afstand tot anderen kleiner is dan de eerder gangbare 1.5m. Om hieraan tegemoet te komen is de volgende regel ingesteld:
  • Van achter uit de kerk gezien is de LINKER rij banken beschikbaar om vrij uw plaats te kiezen. Gepaste afstand is nog steeds een vereiste! De voorste 3 banken kunt u niet gebruiken i.v.m. reservering van ruimte voor de kinderkring.
  • Van achter uit de kerk gezien is de RECHTER rij banken beschikbaar voor diegenen die de voorkeur hebben om gegarandeerd op 1.5m afstand van elkaar te zitten. De voorste 3 banken kunt u niet gebruiken i.v.m. reservering van ruimte voor de dienstdoende ouderling en diaken.
 • Houd afstand tot het beamteam. Ook als u met hen wil overleggen.
 • Alle liederen mogen weer door de gemeente meegezongen worden. We vragen u wel om dit ingetogen te doen.
 • Vanwege het advies gepaste afstand te houden zullen er tijdens en na de dienst nog geen handen worden geschud.
 • Bij de uitgang van de kerk wordt fysiek gecollecteerd d.m.v. collecteschalen. Het doorgeven van collectezakken wordt nl. dringend afgeraden. De digitale collecte blijft gehandhaafd. 
  • De collecte bij de uitgang kan wat vertraging opleveren bij het uitgaan van de kerk, maar houd ook dan gepaste afstand tot elkaar! Niet iedereen voelt zich comfortabel wanneer de onderlinge afstand te klein wordt.
 • Het koffie drinken na de dienst is feitelijk een verlengstuk van de kerkdienst en bevordert de sociale interactie tussen de gemeenteleden.
Het koffie drinken zal bij goed weer en een acceptabele temperatuur buiten plaatsvinden. 
Is het buiten niet mogelijk, dan zullen we het koffiedrinken binnen doen. 
Ook hier geldt: Houd gepaste afstand tot elkaar en verplaats u zich niet onnodig door de ruimte, zodat zo veel mogelijk mensen zich bij het koffiedrinken comfortabel voelen.

Overig:
 • Komt u door de week binnen in de kerk, vul uw naam dan in op de lijst op het tafeltje bij de ingang. Dit op verzoek van de beheerder. Hij houdt met de noodzaak van schoonmaken en ventileren rekening met de tussentijdse bezoeken.
 • Kleinschalige activiteiten, zoals de Open Deur praatgroep kunnen doorgang vinden
 • Het Samen Eten is weer toegestaan, met dien verstande dat:
  • De deelnemers gepaste afstand van elkaar houden en rekening gehouden wordt met diegenen die zich niet comfortabel voelen bij een te kleine afstand. Dat geldt zowel in de keuken, als ook tijdens het eten.
  • Bijgehouden wordt wie aanwezig zijn.
 • Vervoer van- en naar de 3 Eiken kan met de huidige regelgeving gewoon weer volgens rooster plaatsvinden.
 • De Cantorij kan weer repeteren. Bij het repeteren wordt de onderlinge afstand zo goed als mogelijk in acht genomen.
 • Verhuur van zaalruimte is mogelijk, mist de huurders zich aan de bij de Vredekerk geldende regels houden.
terug
 
 
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
Dagmeditatie
PKN
JOP
Kerkplein Soest
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.