PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Kerkbalans 2020 Kerkbalans 2020

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar d.m.v. de actie Kerkbalans aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk.
De actie Kerkbalans 2020 met als thema ‘Geef met je hart’ heeft dit jaar plaats gevonden in de periode van 20 januari tot 3 februari. In deze periode zijn alle leden bezocht en is hen een brief overhandigd met het verzoek om financieel bij te dragen. De reacties hierop zijn daarna weer opgehaald. 
Inmiddels is een groot deel van de reacties binnen en ziet het er naar uit, dat het totaal aan toezeggingen vrijwel gelijk is aan dat van vorig jaar, waarvoor hartelijk dank. Dank zij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.
Heeft u de brief gemist of wilt u alsnog een bijdrage geven? Dat kan natuurlijk alsnog: NL65 RABO 0373 7047 71 t.n.v. PG Kerkbalans.

terug
 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl

Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.