PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Van de Voorzitter Van de Voorzitter

De kerk gaat nooit op vakantie.

Nu Midden-Nederland gestart is met de zomervakantie realiseer ik me dat we als kerkgemeente eigenlijk nooit echt vakantie hebben. Ja, in de zomerperiode hebben we geen kinderkring en gaan vooral gastpredikanten voor, en daarnaast staan de reguliere ver- gaderingen een 2-tal maanden niet op de agenda. Maar de kerk blijft open, logistiek worden de roosters toch weer gevuld, Kerk Onderweg komt weer uit en dan vragen een aantal lopende zaken wel aandacht omdat deze geen 2 maanden kunnen wachten. Ondanks dit probeer ik mijn hoofd wel zo veel mogelijk ‘leeg te maken’. Eind augustus dan weer vol aan de bak.

Op dinsdag 14 juni hadden we onze gemeenteavond waarbij we een fijne opkomst hadden van een kleine 40 gemeenteleden. Een groot deel van de avond hebben we besteed aan het invullen van de enquête ‘Nieuw kerkelijk peil’ in het kader van toekomstgericht gemeente zijn. Op de avond zelf zijn 30 formulieren ingeleverd daarnaast zijn er ook on-line nog 32 formulieren ingevuld. In totaal hebben we dus 62 ingevulde enquêtes. Dat is een heel mooi resultaat. Nu is het wachten op het gemeenteprofiel dat op basis van de ingevuld enquêtes zal worden opgesteld. Na de zomer kunnen we op basis van deze inzichten vervolgstappen gaan zetten.

Er lopen nu ook gesprekken met een kandidaat om onze cantorij weer nieuw leven in te blazen. De belangstelling is serieus, echter er hangt ook een serieus kostenplaatje aan vast. Wellicht is het een optie om speciaal hiervoor extra financiële sponsoring vanuit onze gemeente te vragen. Het behouden van onze cantorij is in ieders belang en op deze manier kunnen we daar ook gezamenlijk voor zorgen. Ik zal daar op korte termijn in klein comité wel een principe besluit over moeten gaan nemen. In september zou dan al een start gemaakt kunnen worden.

Over de financiële situatie van de Vredekerk heb ik samen met Pieter van der Hoeven en Bert Keddeman een gesprek gevoerd met Henk van Lingen van het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken). Zij hebben vanuit de PKN bredere ervaring met financiële situaties van aangesloten gemeentes. Dit gesprek was prettig en er werd ook een duidelijk advies gegeven. Ook hier zullen we met de kerkenraad en het CvK na de zomer mee aan de slag gaan.

Allemaal voorbeelden dat het kerkenwerk nooit helemaal stil komt te staan, en dat is maar goed ook. Het schrijven van deze column helpt mij al om het hoofd wat leeg te maken en het verder nu even te laten rusten. Ik wens iedereen een welverdiende vakantie toe !

Jaap van den Hoek

terug
 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
Gemeenteprofiel
Predikantenprofiel
Werkplan
 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.