PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Bij de Kerkdiensten Bij de Kerkdiensten

BIJ DE KERKDIENSTEN

Bij het schrijven van deze kopij heeft de kerkenraad in haar onlinevergadering net besloten nog niet mee te bewegen met de neiging tot versoepelen maar even af te wachten wat het nieuwe “weegmoment“ van 25 januari a.s. gaat brengen. Dat is dus al achter de rug als u dit leest. Zo gaat dat. Wij houden jullie over de manier van vieren digitaal op de hoogte in de wekelijkse uitnodiging. Wij sluiten ons daarmee aan bij het advies van het CIO dat kerken en andere geloofsgemeenschappen nog dringend adviseert digitaal te vieren en te vergaderen, aangezien de lockdown het beste geleidelijk aan kan worden opgeheven. Ook t.a.v. samenzang wordt nog terughoudendheid betracht: minder liederen en minder volume. We zijn blij dat de zanggroep weer tijdens de online-diensten de samenzang in wil vullen. Voor de viering van 6 februari a.s. is al wel besloten dat wanneer dit nog een onlineviering moet zijn de viering van het Heilig Avondmaal komt te vervallen. We gaan dus niet plaatsvervangend in de kerkzaal met een paar kerkenraadsleden vieren of tasje met brood en wijn distribueren. Wanneer er weer kerkgangers aanwezig kunnen zijn kiezen we de wijze van vieren van de laatste paar keren, waarbij dan nu ook het brood niet wordt aangereikt maar zowel brood als wijn zelf opgehaald kan worden. We eten en drinken dan gezamenlijk, ieder op zijn of haar zitplaats. We rekenen weer op jullie begrip!

Zondag 30 januari: “ Waar ben je mee bezig?”, we lezen deze zondag verder uit het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 2: 3 – 25. Kort voor Pesach gaat Jezus naar de tempel in Jeruzalem. Hij jaagt er de handelaars en geldwisselaars weg en zegt dat ze een markt maken van het huis van zijn Vader. Ook zegt hij dat hij de tempel in drie dagen weer zal opbouwen.

Zondag 6 februari: “Wat verwacht je?“, we lezen deze zondag uit Johannes 11: 1 – 16 . Jezus krijgt bericht dat zijn vriend Lazarus ziek is. De leerlingen van Jezus vinden dat hij beter niet naar Judea kan gaan (waar Lazarus woont) omdat de mensen daar Jezus willen doden. Maar Jezus zegt dat hij Lazarus wakker zal maken. Het is een ZWO-zondag, die mee-voorbereid zal zijn door enkele leden van de ZWO-groep en er zal wat uitgebreidere collecte-informatie zijn. En – indien mogelijk, zie boven, vieren we met jong en oud de Maaltijd van onze Heer.

Zondag 13 februari: “Waar was je nou?“, we lezen vandaag uit Johannes 11: 17 – 27. Jezus is op weg naar het huis van Lazarus , die gestorven is. Onderweg komt Marta, de zus van Lazarus hem al tegemoet. Jezus vertelt haar dat Lazarus uit de dood zal opstaan.

Zondag 20 februari: “Kom tevoorschijn!“, we vervolgen het verhaal met de verzen 18 – 44. Jezus gaat naar het graf van Lazarus, die vier dagen geleden gestorven is. Hij dankt de Vader, omdat Hij al Jezus gebeden verhoort. Dan roept Jezus Lazarus tevoorschijn uit het graf.

Zondag 27 februari: “En nu ?“ , in de verzen 45 – 54 lezen we hoe de hogepriesters en Farizeeën horen dat Jezus Lazarus uit de dood heeft opgewekt. Ze bespreken wat ze moeten doen. Als het zo doorgaat, zal iedereen in Jezus gaan geloven en grijpen de Romeinen misschien in. Hogepriester Kajafas zegt dat een man moet sterven voor het volk.

terug
 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
Gemeenteprofiel
Predikantenprofiel
Werkplan
 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.