PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Kerkbalans 2021 Kerkbalans 2021

Kerkbalans is de grootste fondsenwerfactie van het land. Gedurende de actie-periode (17 januari - 7 februari 2021) hebben plaatselijke kerken door het hele land hun leden gevraagd een financiële bijdrage over te maken. We hadden het startmoment zo anders voorgesteld, maar zoals zoveel dingen deze tijd moest het allemaal anders. U zult daarom wel begrijpen dat óók de Actie Kerkbalans dit jaar door het corona-virus wat anders verliep dan eerdere jaren.
Maar we willen Kerkbalans juist om die reden nu extra onder de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen van het coronavirus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door mensen van een goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Bovendien lopen de vaste kosten van de kerk gewoon door en worden er extra uitgaven gedaan om contact te houden met gemeenteleden.
Hebt u dit jaar (ook weer) meegedaan? De kerk kan in een periode van sociale stilte zorgen voor verbinding en is harder nodig dan ooit. Maar ook onze kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van u, onze leden. Door uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken. De actie Kerkbalans 2021 met als thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ liep van 17 januari tot 7 februari 2021. In deze periode werden alle leden bezocht en werd hen een brief overhandigd met het verzoek om financieel bij te dragen. De reacties zijn daarna weer opgehaald.
Heeft u de brief gemist en wilt u toch of alsnog een bijdrage geven? Dat kan natuurlijk altijd! Ons banknummer is: NL65 RABO 0373 7047 71 t.n.v. PG Kerkbalans.
Voor contact of meer informatie: e-mail bijdragen@pknsoesterberg.nl

 
Extra schenken via de Actie Kerkbalans tegen dezelfde kosten! Extra schenken via de Actie Kerkbalans tegen dezelfde kosten!

Extra schenken via de Actie Kerkbalans tegen dezelfde kosten !
Wij bieden u de mogelijkheid om uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans voor een periode van 5 jaar (of meer) vast te leggen. Dit kan vanaf 1 januari 2014 met een contract zonder tussenkomst van een notaris. Het voordeel van het contract is dat uw gift geheel aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Wij vragen u het belastingvoordeel dat hierdoor extra vrij komt ook aan de Vredekerk te schenken. U betaalt dan nog steeds hetzelfde netto bedrag als in eerdere jaren, maar de Vredekerk heeft extra inkomsten.

Hoe werkt het ?
Giften aan onze gemeente mogen bij de belastingaangifte van uw inkomen worden afgetrokken. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen betaalt de Belastingdienst u 16% tot 52% terug. Een nadeel is helaas dat hiervoor een drempel van 1% van uw bruto gezinsinkomen geldt. Bij een gezinsinkomen van € 35.000,- per jaar mag u bijvoorbeeld de eerste € 350,- aan giften niet aftrekken. Als u uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans voor minimaal 5 jaar vastlegt in een contract, kunt u het bedrag echter wél volledig aftrekken. Uw jaarlijkse bijdrage wordt dan een periodieke gift en daarbij vervallen de aftrekbeperkingen. Wij willen u graag helpen om uw kerkbijdrage via Actie Kerkbalans om te zetten in een periodieke gift via een contract.

Berekening:
https://kerkbalans.nl/schenkcalculator/
N.B. Het resultaat is afhankelijk van inkomen en leeftijd en indien u meerdere aftrekposten heeft, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte waartegen u de gift kan aftrekken.

Wat moet u doen ?
Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, download en print dan het contract, vul het volledig in en stuur het met een kopie van uw identiteitsbewijs naar ons (t.a.v. ondergetekende). Wilt u ons machtigen om periodiek automatisch een bedrag van uw rekening af te schrijven, stuur dan ook een volledig ingevuld machtigingsformulier mee. U ontvangt binnen twee weken een door ons ondertekend exemplaar van het contract retour. U betaalt zelf uw (verhoogde) bijdrage aan de Vredekerk op de wijze zoals u gewend was of laat het automatisch afschrijven. U geeft vervolgens uw bijdrage aan onze gemeente op als periodieke gift bij uw jaarlijkse belastingaangifte. Van de Belastingdienst ontvangt u dan hiervan een deel weer terug. Kijk eventueel ook op de website van de belastingdienst.

Samenvattend
1. Tegen dezelfde netto kosten kunt u de Vredekerk tussen de 24% en 52% extra schenken !
2. U hoeft alleen het contract in te vullen en een kopie identiteitsbewijs mee te sturen.
3. Als u wilt, kunt u uw periodieke bijdrage automatisch laten afschrijven.
4. Hiermee levert u een extra bijdrage om de Vredekerk financieel gezond te krijgen.
Wanneer u hier op dit moment (nog) geen gebruik van wilt maken, blijft de mogelijkheid bestaan om dit op een later tijdstip alsnog te doen. Heeft u nog aanvullende vragen neemt u dan gerust contact met mij op. Ik help u graag verder:
Wim Doorn, e-mail : bijdragen@pknsoesterberg.nl , telefoon: 0346 350 580.

 
Collectemunten Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar in waaarden van € 0,50, € 1,00 en € 2,00. U kunt deze munten bestellen door het juiste bedrag over te maken op IBAN nr. NL12 RABO 0373 7047 55 t.n.v. PG Geldwerving. Vermeld hierbij het gewenste aantal munten en uw adres. De munten worden automatisch bij u thuis bezorgd.
N.B.: per 1 november 2018 is het bovenvermelde rekeningnummer van kracht geworden. Het vervangt het oude nr. NL32 FVLB 0226 1171 11.

 
Vrijwillige bijdragen Vrijwillige bijdragen

Uw via de actie Kerkbalans of op een andere manier toegezegde of spontane bijdragen kunt u overmaken op IBAN nr. NL65 RABO 0373 7047 71 t.n.v. PG Kerkbalans.
Hebt u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar bijdragen@pknsoesterberg.nl.
N.B.: per 1 november 2018 is het bovenvermelde rekeningnummer van kracht geworden. Het vervangt het oude nr. NL35 FVLB 0226 1171 54.

 
 
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
Dagmeditatie
PKN
JOP
Kerkplein Soest
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.