PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Digitale collecte Digitale collecte

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om digitaal deel te nemen aan de collecte, zoals beschreven op de startpagina, ga dan als volgt te werk:

  • Klik op het hiernaast staande plaatje of op de volgende link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4193
  • Als dat niet werkt, kopieer dan de link en plak deze in de adresbalk van uw browser.
  • U komt dan op de collectepagina van de Vredekerk.
  • Kies voor anoniem geven of vul een naam in.
  • Vul eventueel (niet verplicht) uw e-mailadres in.
  • Kies of vul in hoeveel u wilt geven.
  • Geef in het veld 'Opmerkingen' aan welke collecte het betreft. Geeft u niets aan, dan wordt uw gift gelijk verdeeld tussen de collectedoelen van de 1e collecte (CvK) en de 2e collecte (Diaconie) van de zondag voorafgaand aan de datum van de gift. De beschikbare collectedoelen vindt u hier.
  • Klik op 'Volgende >' om de gegevens te bevestigen en akkoord te gaan met de voorwaarden en tenslotte op de volgende pagina de betaling via iDeal af te handelen.
 
Giften voor het streamen van onze kerkdiensten Giften voor het streamen van onze kerkdiensten

Eind mei heeft de kerkenraad besloten de kerkdiensten te gaan uitzenden op internet (streamen). Om dit mogelijk te maken moest er - mede omdat we een goede kwaliteit willen leveren - vrij kostbare apparatuur (ca. € 3.500) aangeschaft worden. Dit is financieel een zware last en daarom heeft de kerkenraad een beroep op u allen gedaan, om speci­fiek voor dit doel een ruimhartige gift te doen. Daaraan is in ruime mate gehoor gegeven en er is in totaal € 3.660 voor dit doel gedoneerd. De kerkenraad is alle gevers bijzonder erkentelijk voor deze fantastische prestatie. Inmiddels heeft de eerste uitzending - op zondag 19 juli - plaats gevonden. In principe zullen nu alle diensten uitgezonden worden, zodat alle gemeenteleden die verhinderd zijn of om gezondheidsredenen niet de dienst kunnen bijwonen, de gelegenheid krijgen om via internet toch ook een beetje in ons midden te zijn.

 
Kerkbalans 2020 Kerkbalans 2020

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar d.m.v. de actie Kerkbalans aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk.
De actie Kerkbalans 2020 met als thema ‘Geef met je hart’ heeft dit jaar plaats gevonden in de periode van 20 januari tot 3 februari. In deze periode zijn alle leden bezocht en is hen een brief overhandigd met het verzoek om financieel bij te dragen. De reacties hierop zijn daarna weer opgehaald. 
Inmiddels is een groot deel van de reacties binnen en ziet het er naar uit, dat het totaal aan toezeggingen vrijwel gelijk is aan dat van vorig jaar, waarvoor hartelijk dank. Dank zij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.
Heeft u de brief gemist of wilt u alsnog een bijdrage geven? Dat kan natuurlijk alsnog: NL65 RABO 0373 7047 71 t.n.v. PG Kerkbalans.

 
Extra schenken via de Actie Kerkbalans tegen dezelfde kosten! Extra schenken via de Actie Kerkbalans tegen dezelfde kosten!

Extra schenken via de Actie Kerkbalans tegen dezelfde kosten !
Wij bieden u de mogelijkheid om uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans voor een periode van 5 jaar (of meer) vast te leggen. Dit kan vanaf 1 januari 2014 met een contract zonder tussenkomst van een notaris. Het voordeel van het contract is dat uw gift geheel aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Wij vragen u het belastingvoordeel dat hierdoor extra vrij komt ook aan de Vredekerk te schenken. U betaalt dan nog steeds hetzelfde netto bedrag als in eerdere jaren, maar de Vredekerk heeft extra inkomsten.

Hoe werkt het ?
Giften aan onze gemeente mogen bij de belastingaangifte van uw inkomen worden afgetrokken. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen betaalt de Belastingdienst u 16% tot 52% terug. Een nadeel is helaas dat hiervoor een drempel van 1% van uw bruto gezinsinkomen geldt. Bij een gezinsinkomen van € 35.000,- per jaar mag u bijvoorbeeld de eerste € 350,- aan giften niet aftrekken. Als u uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans voor minimaal 5 jaar vastlegt in een contract, kunt u het bedrag echter wél volledig aftrekken. Uw jaarlijkse bijdrage wordt dan een periodieke gift en daarbij vervallen de aftrekbeperkingen. Wij willen u graag helpen om uw kerkbijdrage via Actie Kerkbalans om te zetten in een periodieke gift via een contract.

Berekening:
https://kerkbalans.nl/schenkcalculator/
N.B. Het resultaat is afhankelijk van inkomen en leeftijd en indien u meerdere aftrekposten heeft, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte waartegen u de gift kan aftrekken.

Wat moet u doen ?
Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, download en print dan het contract, vul het volledig in en stuur het met een kopie van uw identiteitsbewijs naar ons (t.a.v. ondergetekende). Wilt u ons machtigen om periodiek automatisch een bedrag van uw rekening af te schrijven, stuur dan ook een volledig ingevuld machtigingsformulier mee. U ontvangt binnen twee weken een door ons ondertekend exemplaar van het contract retour. U betaalt zelf uw (verhoogde) bijdrage aan de Vredekerk op de wijze zoals u gewend was of laat het automatisch afschrijven. U geeft vervolgens uw bijdrage aan onze gemeente op als periodieke gift bij uw jaarlijkse belastingaangifte. Van de Belastingdienst ontvangt u dan hiervan een deel weer terug. Kijk eventueel ook op de website van de belastingdienst.

Samenvattend
1. Tegen dezelfde netto kosten kunt u de Vredekerk tussen de 24% en 52% extra schenken !
2. U hoeft alleen het contract in te vullen en een kopie identiteitsbewijs mee te sturen.
3. Als u wilt, kunt u uw periodieke bijdrage automatisch laten afschrijven.
4. Hiermee levert u een extra bijdrage om de Vredekerk financieel gezond te krijgen.
Wanneer u hier op dit moment (nog) geen gebruik van wilt maken, blijft de mogelijkheid bestaan om dit op een later tijdstip alsnog te doen. Heeft u nog aanvullende vragen neemt u dan gerust contact met mij op. Ik help u graag verder:
Wim Doorn, e-mail : bijdragen@pknsoesterberg.nl , telefoon: 0346 350 580.

 
Collectemunten Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar in waaarden van € 0,50, € 1,00 en € 2,00. U kunt deze munten bestellen door het juiste bedrag over te maken op IBAN nr. NL12 RABO 0373 7047 55 t.n.v. PG Geldwerving. Vermeld hierbij het gewenste aantal munten en uw adres. De munten worden automatisch bij u thuis bezorgd.
N.B.: per 1 november 2018 is het bovenvermelde rekeningnummer van kracht geworden. Het vervangt het oude nr. NL32 FVLB 0226 1171 11.

 
Vrijwillige bijdragen Vrijwillige bijdragen

Uw via de actie Kerkbalans of op een andere manier toegezegde of spontane bijdragen kunt u overmaken op IBAN nr. NL65 RABO 0373 7047 71 t.n.v. PG Kerkbalans.
Hebt u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar bijdragen@pknsoesterberg.nl.
N.B.: per 1 november 2018 is het bovenvermelde rekeningnummer van kracht geworden. Het vervangt het oude nr. NL35 FVLB 0226 1171 54.

 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl

Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.