PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Diaconie Diaconie

Het college van diakenen is een groep vrijwilligers die aandacht besteden aan maatschappelijke zaken en problemen in de wereld, veraf en dichtbij. Zij bestemmen hiervoor collecten, waarvoor de doelen meestal aangedragen worden door Kerk in Actie.
Z.W.O. (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk) valt onder de paraplu van de diaconie maar functioneert zoveel mogelijk zelfstandig.

Onderstaand een overzicht van de "dagelijkse" activiteiten van de diaconie:

  • Vertegenwoordiging in de Z.W.O.-commissie.
  • Oog hebben voor elkaar en de medemens. Ondersteuning geven d.m.v. bloemen, een bezoekje, kaarten met verjaardagen, enz. Bovendien wordt er met Kerst een kerstgroet verzorgd in de vorm van een Bijbelse dagkalender en een persoonlijke wens en wordt er met Pasen een paasgroet verzorgd in de vorm van een kaart met een gedicht of een wens.
  • De diaconie bereidt de vieringen van het Heilig Avondmaal voor.
  • Eén maal per jaar wordt er een nieuwjaarsbijeenkomst voor alleenstaanden en 70+ers georganiseerd, samen met de leden van het pastoraatsteam. De mensen krijgen een maaltijd aangeboden en een ontspannende avond.
  • Aanvragen voor hulpverlening worden zorgvuldig beoordeeld en zomogelijk wordt geprobeerd de nood te lenigen d.m.v. verwijzing of eventueel een lening of een gift.
  • De diaconie verzorgt zelf de publicaties over de diaconale collecten in het kerkblad Kerk Onderweg en op de website.

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie:
stuur een e-mail naar .

 
Hulpverlening Hulpverlening

De diaconie is aangesloten bij een drietal hulpverleningsorganisties, die er in gespecialiseerd zijn om praktische hulp te verlenen op diverse gebieden. Dit zijn:
- HiP - Hulp in Praktijk
- Present - Brug tussen aanbod en vraag
- Schuldhulpmaatje - Hulp bij schulden

lees meer »
 
Zegeltjes voor boodschappenpakketten Zegeltjes voor boodschappenpakketten

Bij de Plus-supermarkt kunt u tot 1 februari 2020 bij uw boodschappen gratis zegeltjes krijgen en daarmee sparen voor een boodschappenpakket. De diaconie wil, net als voorgaande jaren, met deze pakketten mensen in Soesterberg blij maken die het goed kunnen gebruiken. Wilt u met ons mee sparen, dan kunt u uw zegeltjes kwijt in een emmertje op de bar in de ontmoetingsruimte of u kunt ze afgeven aan één van de diakenen. Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld.

 
Bloemetje Bloemetje

In de consistorie ligt een groene map waarin u/jij de naam kunt noteren van hem of haar die een ondersteunend bloemetje verdient.

 
Kaartje Kaartje

Soms zijn er meer mensen die een steuntje in de rug verdienen dan mogelijk is met de zondagse bloemen. Daarom ligt er naast de bloemensuggestiemap ook een kaartensuggestiemap in de consistorie. Vindt u dat er een kaartje vanuit de Vredekerk naar iemand moet worden gestuurd, dan kunt u dat in deze map aangeven.

 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.