PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Kerkdiensten

Kerkdiensten

Onderstaand een overzicht van de kerkdiensten in de komende tijd. Kijk voor meer informatie rondom de kerkdiensten hier.

Bent u slecht ter been en heeft u vervoer naar de kerk nodig? Laat het even weten aan één van de kerkenraadsleden of stuur een e-mail naar en het wordt geregeld.

Bij bijzondere diensten (b.v. Pasen, school- en kerkdienst, Kerst, etc.) is er voor de kleintjes tot de basisschoolleeftijd een crèche, geleid door twee gemeenteleden. Tijdens de overige diensten is er voor deze groep een speelgoedkist met "stil" speelgoed beschikbaar in de kerkzaal. Kijk voor meer informatie hier.

Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er, behalve tijdens de zomervakantie, iedere zondag kinderkring, geleid door één van de leden van een groep vrijwilligers.

Tieners kunnen om de twee weken terecht in een tienerdienst, die parallel aan de gewone dienst gehouden wordt in één van de ruimtes in de Vredekerk. Ook deze dienst wordt geleid door enkele vrijwilligers.

Na de dienst is er in de ontmoetingshal gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie te drinken.

 
24 maart 24 maart

10.00 uur: Vredekerk

3e zondag 40-dagentijd

Voorganger: ds. R. Zandstra

1e collecte: Kerk en pastoraat - Instandhouding eredienst
2e collecte: ZWO/Kerk in Actie - Kinderen in de knel - Stop kinderarbeid in India

Het is het de derde zondag van de 40-dagentijd en we verheugen ons voor deze zondag in de medewerking van de cantorij o.l.v. André Verheus. We leren met de cantorij o.a. een nieuw lied van de maand aan. Dat zal de zondagen tot Pasen terugkeren in de diensten: lied 997, een gezongen gebed dat zal volgen op een gesproken gebed om inkeer. De andere liederen ademen de sfeer van het werkwoord van deze zondag: “Geduld hebben”, zoals verschillende versies van psalm 103. De Schriftlezing uit Lucas 13: 1 – 9 vertelt over de vijgenboom die al drie jaar geen vruchten geeft. Toch pleit de wijngaardenier er bij de eigenaar voor de boom nog een kans te geven. Heb geduld!

 
31 maart 31 maart

10.00 uur: Vredekerk

4e zondag 40-dagentijd

Voorganger: prof. dr. B. Becking (Woerden)

1e collecte: Kerk en pastoraat - Exploitatie kerk
2e collecte: ZWO/Kerk in Actie - Pioniersplekken en kliederkerken

Het is het de vierde zondag van de 40-dagentijd. De Schriftlezing is deze zondag: Lucas 15: 11 – 32, het prachtige verhaal van de vader met de twee zonen. Het werkwoord dat er deze zondag bij hoort is: "vergeven". De ZWO-groep organiseert deze zondag weer de jaarlijkse Paasgroetenactie, met groeten voor gedetineerden. Meer informatie hierover op de ZWO-pagina of op de website van Kerk in Actie.

 
7 april 7 april

10.00 uur: Vredekerk

5e zondag 40-dagentijd
Doopdienst


Voorganger: ds. N.A. Riemersma (Den Haag)

1e collecte: Kerk en pastoraat - Onderhoud kerkgebouw
2e collecte: ZWO/Kerk in Actie - Zending Rwanda, 25 jaar na de genocide

Het is het de vijfde zondag van de 40-dagentijd. In deze dienst vindt de feestelijke bediening van de Heilige Doop plaats aan Femke Marijke, dochter van Nicoline Lustig en Jouke Sjollema. De Schriftlezing op deze zondag is Lucas 20: 9 – 19, over de oppassers op de wijngaard en de eigenaar. Het werkwoord dat erbij hoor is: teruggeven.

 
14 april 14 april

10.00 uur: Vredekerk

Palmpasen

Voorganger: ds. J.J. Esveldt (Amersfoort)

1e collecte: Kerk en pastoraat - Kosten pastoraat
2e collecte: ZWO/Kerk in Actie - Jeugdwerk, jongeren doorleven het paasverhaal

Het is het Palmzondag en we horen het juichen bij de intocht van Jezus in Jeruzalem, uit Lucas 19: 29 – 40. Juichen is dan ook het werkwoord dat bij deze zondag hoort.

 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.