PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Kerkdiensten

Kerkdiensten

Onderstaand een overzicht van de kerkdiensten in de komende tijd. Kijk voor meer informatie rondom de kerkdiensten hier.

De dienst is online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl(klik hier voor nadere instructies).
Tieners kunnen om de twee weken terecht in een tienerdienst, die parallel aan de gewone dienst gehouden wordt.
Ook deze dienst wordt geleid door enkele vrijwilligers.

 
29 mei 29 mei

10.00 uur: Vredekerk 

Voorganger: Prop. A. Mourik uit Utrecht
1e collecte: Kerk en pastoraat - Onderhoud tuin
2e collecte: Diaconie - Muziekbeleving verzacht en heelt.

Op deze zondag begint een korte serie lezingen uit het Bijbelboek Ruth, en uiteraard beginnen we dan bij hoofdstuk 1. “Waar jij bent, zal ik zijn” is het thema, en we horen in gedachten al het “lied van Ruth” van de hand van Stef Bos. Een familie verhuist van Juda naar Moab, de zoons trouwen daar met Maoïstische vrouwen. Later sterven zowel de vader als de beide zoons. De vrouw, Naomi, gaat terug naar Bethlehem. Ruth, haar schoondochter besluit met haar mee te gaan.

De dienst is online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. (klik hier voor nadere instructies).
Collectes zijn er fysiek bij de uitgang van de kerk en ook d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.

 
5 juni 5 juni

10.00 uur: Vredekerk 
   Pinksteren
   Viering Heilig Avondmaal
   ZWO-zondag
   

Voorganger: ds. Renske Zandstra
1e collecte: Kerk en pastoraat - Kosten pastoraat
2e collecte: KiA - Zending Zuid Afrika: Bijbel brengt arme boeren in actie 

Op deze zondag vieren we een wel heel bijzonder feestelijk Pinksterfeest, met de openbare geloofsbelijdenis van José Fijneman – Kwakkel. Samen hebben we – alweer door de omstandigheden – uiteindelijk gedurende bijna twee jaar mooie catechesegesprekken gehouden, met af en toe een gast erbij. Nu is het zover dat José midden in de gemeente haar doop zal beamen en haar geloof zal belijden. José zal een doopkaars aansteken en als persoonlijk getuigenis klinkt een lied. Er zal een korte overdenking zijn en dan vieren we als gemeente de Maaltijd van de Heer, in de vorm van een lopende viering. We lezen deze zondag uit Ruth 2, over Ruth die schuilt onder de vleugels van God, en horen een prachtig lied van Sela hierbij, en uit Johannes 20: 19 – 22. Thema is: “Uw vleugels over mij”. Aan het begin van de dienst ontsteken we – na de Paaskaars – weer het licht van de Pinkstervlam. Na de dienst laten we voor de kerk samen met de kinderen twee witte duiven uitvliegen. We hopen op mooi weer zodat er buiten de gelegenheid is om José te feliciteren en voor koffie met soesjes bij de statafels. Het is deze zondag weer mogelijk om de deeldoosjes in te leveren (op de tafel bij de collectebusjes) en een nieuwe mee naar huis te nemen.

De dienst is online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. (klik hier voor nadere instructies).
Collectes zijn er fysiek bij de uitgang van de kerk en ook d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.

 
12 juni 12 juni

10.00 uur: Vredekerk 
   

Voorganger: Ds. A.D. Walsma uit Amersfoort
1e collecte: Kerk en pastoraat - Kosten beheer en administratie
2e collecte: Diaconie - Dekking eigen kosten

Op deze zondag wordt gelezen uit Ruth 3 en de vraag is: “Bij wie ben je thuis?” Naomi stelt Ruth voor om een “thuis” voor Ruth te zoeken, een plek waar het haar goed zal gaan. Ruth gaat s nachts naar Boaz en vraagt of hij als losser wil optreden en zo voor haar wil zorgen. Boaz zegt dat hij dat wil maar dat er ook iemand anders is die losser kan zijn.

De dienst is online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl(klik hier voor nadere instructies).
Collectes zijn er fysiek bij de uitgang van de kerk en ook d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.

 
19 juni 19 juni

10.00 uur: Vredekerk
   

Voorganger: Ds. Renske Zandstra
1e collecte: Kerk en pastoraat - Kosten kerkdiensten
2e collecte: Diaconie - Stichting De Hoop

Een feestelijke zondag waarop we getuigen mogen zijn bij de bediening van de Heilige Doop aan Bregje, dochter van José en Gert-Jan Fijneman. Op het leesrooster staat Ruth 4, en het thema dat daar bij hoort is “Wat wil je nog meer?” omdat door verdriet en moeilijkheden heen uiteindelijk alles – ook voor Naomi – terecht komt. We gaan deze dienst nog samen voorbereiden, dus het zou ook zomaar kunnen dat we toch voor een ander verhaal en een ander thema kiezen. Bregje praat zelf natuurlijk ook mee daarbij en heeft in elk geval al een mooi lied in gedachten! Na afloop kunnen we Bregje gelukwensen en drinken we koffie met huisgemaakt gebak.

De dienst is online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. (klik hier voor nadere instructies).
Collectes zijn er fysiek bij de uitgang van de kerk en ook d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.

 
26 juni 26 juni

10.00 uur: Vredekerk
  
Voorganger: Ds. M. Boon uit Austerlitz
1e collecte: Kerk en pastoraat - Instandhouding erediensten
2e collecte: KiA - Binnenlandse diaconaat: hulp en perspectief voor mensen zonder papieren.

Op deze zondag beginnen lezingen uit het Lucas-evangelie. Deze zondag Lucas 9: 51 – 62, met als thema “Wij gaan verder”. Jezus gaat met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. Onderweg komen ze langs een Samaritaans dorp. Maar daar zijn ze niet welkom. Als twee leerlingen Jezus vragen of de stad gestraft moet worden, wijst hij hen streng terecht. Onder weg vertelt Jezus dat wie hem wil volgen, vooruit moet kijken in plaats van achterom.

De dienst is online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. (klik hier voor nadere instructies).
Collectes zijn er fysiek bij de uitgang van de kerk en ook d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.

 
3 juli 3 juli

10.00 uur: Vredekerk
   Slotzondag
   

Voorganger: Ds. Renske Zandstra
1e collecte: Kerk en pastoraat - Onderhoud kerkgebouw
2e collecte: KiA - Werelddiaconaat India: onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst.

Deze zondag is het “slotzondag” met de overstap van enkele kinderen van de kinderkring naar de tienerdienst. We maken uiteraard in de liturgie veel plaats voor hen (en hun ouders) vrij en zullen deze dienst ook nog samen voorbereiden zodat het nog lastig is iets over het thema en de inhoud te zeggen. Na deze feestelijke dienst luiden we de zomer in met koffie, thee en fris en opnieuw huisgemaakt lekkers. Welkom!

De dienst is online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. (klik hier voor nadere instructies).
Collectes zijn er fysiek bij de uitgang van de kerk en ook d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.

 
10 juli 10 juli

10.00 uur: Vredekerk
   Begin zomervakantie
   

Voorganger: Prop. A. de Wit uit Utrecht
1e collecte: Kerk en pastoraat - Kosten kinderkring
2e collecte: Diaconie - Stichting Het Vergeten Kind

Op het leesrooster staat Lucas 10: 25 – 37, waar een man aan Jezus vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te krijgen. Daarna vraagt hij aan Jezus wie zijn naaste is. Jezus vertelt het verhaal van de barmhartige Samaritaan: een reiziger wordt beroofd op de weg van Jeruzalem naar Jericho. Een priester en een leviet helpen hem niet, een Samaritaan wel.

De dienst is online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. (klik hier voor nadere instructies).
Collectes zijn er fysiek bij de uitgang van de kerk en ook d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.

 
17 juli 17 juli

10.00 uur: Vredekerk

Voorganger: Prop. M. Jonker uit Houten
1e collecte: Kerk en pastoraat - Exploitatie kerk
2e collecte: Diaconie - Stichting de Vrolijkheid en Stek

Op het leesrooster staat Lucas 10: 38 – 42 over Jezus die te gast is bij Martha, die gastvrij voor hem zorgt. Maria, haar zus, gaat aan zijn voeten zitten om naar hem te luisteren. Martha vraagt Jezus er wat van te zeggen, dat Maria haar alles alleen laat doen. Maar Jezus zegt dat Maria het goede gekozen heeft.

De dienst is online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. (klik hier voor nadere instructies).
Collectes zijn er fysiek bij de uitgang van de kerk en ook d.m.v. bankoverschrijving; klik hier voor informatie en rekeningnummers.

 
 
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Vredekerk Soesterberg
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.