PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
Kerkdiensten

Kerkdiensten

Onderstaand een overzicht van de kerkdiensten in de komende tijd. Kijk voor meer informatie rondom de kerkdiensten hier.

Bent u slecht ter been en heeft u vervoer naar de kerk nodig? Laat het even weten aan één van de kerkenraadsleden of stuur een e-mail naar en het wordt geregeld.

Voor de kleintjes onder de basisschoolleeftijd kan er op verzoek oppas geregeld worden. Daarnaast is er voor deze groep een speelgoedkist met "stil" speelgoed beschikbaar in de kerkzaal. Kijk voor meer informatie hier.

Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er, behalve tijdens de schoolvakanties, iedere zondag kinderkring, geleid door één van de leden van een groep vrijwilligers.

Tieners kunnen om de twee weken terecht in een tienerdienst, die parallel aan de gewone dienst gehouden wordt in één van de ruimtes in de Vredekerk. Ook deze dienst wordt geleid door enkele vrijwilligers.

Na de dienst is er in de ontmoetingshal gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie te drinken.

 
17 november 17 november

10.00 uur: Vredekerk

Voorganger: Prof. dr. J. Bloemendal (Amersfoort)
1e collecte: Kerk en pastoraat - Bijdrage kerkelijk quotum
2e collecte: Diaconie - Dekking eigen kosten

We horen uit Lucas 20: 27 – 38 hoe de Sadduceeën Jezus een strikvraag stellen over de hemel. Uit Jezus antwoord blijkt dat al zou je alles willen begrijpen, dan nog zou je dat niet kunnen.

 
24 november 24 november

10.00 uur: Vredekerk

Einde kerkelijk jaar
M.m.v. de Cantorij

Voorgangers: Ds. R. Zandstra en mevr. L. Epping
1e collecte: Kerk en pastoraat - Onderhoud technische installaties
2e collecte: Diaconie - Nationaal Ouderenfonds

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, of gedachteniszondag, noemen we aan het begin van de dienst de namen van hen die ons in het achterliggende kerkelijk jaar zijn ontvallen aan de dood. De ouderling van dienst ontsteekt bij het noemen van hun namen een kaars in de liturgische schikking, en tenslotte nog een kaars voor wie naamloos gestorven zijn. Aansluitend worden eerst de families en vervolgens alle aanwezigen uitgenodigd gedachteniskaarsen te ontsteken aan het licht van de Paaskaars. Ondertussen zingt de cantorij o.l.v. dhr. André Verheus een lied uit Taizé: Jesu le Christ. Ook zingen we in deze dienst weer het lied van de maand, lied 940, “Verberg mij onder uw vleugels” en andere mooi passende liederen. In deze dienst zullen mw. Lieneke Epping en ds. Renske Zandstra samen voorgaan. Het thema van deze dienst is: “Het echte geluk is voor …” en we luisteren naar de woorden van Jezus uit Mattheüs 5: 1 – 12 over wat een mens gelukkig maken kan. Verrassend actuele woorden, in een tijd waarin we vaak heel krampachtig omgaan met geluk en met ongelukkig zijn geen raad weten. Net als met verdriet. Jezus laat ons zien dat ze erbij horen en dat wie dat doorheeft écht gelukkig kan leven.

 
24 november - Kleuterkerk 24 november - Kleuterkerk

12.30 uur: Caroluskerk

Korte viering voor kinderen van 4 - 8 jaar van 12.30 - 13.30 uur in de Caroluskerk, o.l.v. pastor Wies Sarot. 
Het verhaal gaat deze keer over Daniël, die in het land waar hij woonde niet mocht bidden zoals hij wilde. Omdat hij het toch deed, werd hij in een leeuwenkuil gegooid. Maar daar gebeurde iets heel bijzonders: de hongerige leeuwen lieten hem gewoon met rust. Kom je luisteren naar dit spannende verhaal? Als je thuis een leeuw hebt, neem hem maar mee, dan maken we samen een grote leeuwenkuil en wie durft mag erin…
Voor de collectemand mag je koekjes of snoepjes meebrengen voor na afloop van de viering en voor de papa’s, mama’s en grootouders staat dan koffie of thee klaar.
Kleuterkerk Soesterberg is een samenwerking tussen de Martha Maria Parochie en de Vredekerk. Het is een oecumenische viering.
Neem je broertjes, zusjes, ouders- en grootouders mee!
 
1 december 1 december

10.00 uur: Vredekerk

Eerste Advent

Voorganger: Ds. R. Zandstra
1e collecte: Kerk en pastoraat - Kosten energie en verwarming
2e collecte: ZWO - Kerstcampagne Kerk in Actie: Geef licht aan weeskinderen in Zambia

“Wie maakt het licht?” Op deze eerste advent beginnen we met jong en oud aan het adventsproject “Geef licht”, met verhalen over de profeet Micha. Uiteraard hoort er ook weer een projectlied bij, dat voor elke zondag een couplet bij de lezing heeft. “In het donker van de nacht zingt de hemel mensen voor. Zie het licht en geef het door. Zo geeft God je levenskracht. Geef licht, geef licht! Je krijgt het gratis en voor niets. Zorg dat iedereen het ziet.” We zingen een kaarsenliedje “Een groene krans, vier kaarsen” wanneer een kind de adventskaars aansteekt in de liturgische schikking en zo tellen we naar het Kerstfeest toe de zondagen. In deze periode versobert de liturgie iets: we spreken het Onze Vader in plaats van het te zingen, het klein en groot gloria vervalt en we bidden aan het begin geen kyriegebed maar een gebed van inkeer gevolgd door lied 458 “Zuivere vlam”. Zo bereiden we ons voor op het Kerstfeest. We lezen deze zondag Micha 2, en de kinderen maken kennis met de profeet Micha. Hij gaat naar Jeruzalem om het woord van God te verkondigen. “Het is donker in de stad” zegt hij “maar het kan weer licht worden.” Een hoopvol bericht. Maar wie maakt het licht? Je zult zelf iets moeten doen om het licht te maken.

 
 
 
Informatie

Opmerkingen of vragen?

Webmaster:

 
Externe links

Dagmeditatie

PKN

JOP

Kerkplein Soest

MijnKerk

Kerk in Actie

De Bijbel

EO - Geloven

 
Vredekerk Soesterberg
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.